Udruga Aktivni Student (AKSTU) Zadar

srijeda, 07.03.2007.

DEKLARACIJA AKSTU-a O STUDENTSKIM PROBLEMIMA NA SVEUČILIŠTU U ZADRU

1. STUDENTSKI SMJEŠTAJ
Sveučilište u Zadru svojim sadašnjim kapacitetima ne može zadovoljiti sve potrebe smještaja svih upisanih studenata. Na temelju pristiglih zahtjeva u Studentski centar procjenjuje se da bi sadašnje kapacitete sa 196 mjesta trebalo proširiti na 1200-1500 ležaja. Kapacitet od 120 mjesta u Đačkom domu, nad kojim Sveučilište nema kontrole, jer se popunjavaju mimo službene liste, iako na službenim stranicama Sveučilišta stoji kako ono raspolaže tim mjestima, niti približno ne može zadovoljiti sve potrebe. Sveučilište se obvezalo kako će se sadašnji Studentski dom proširiti za jedan kat, postavlja pitanje se zašto to nije učinjeno odmah budući da je dom novogradnja. Ministarstvo obrane već godinama odugovlači sa rokom prepuštanja hotela IŽ Sveučilištu. Ako MORH prepušta vojarne, ustupa imovinu od krucijalne važnosti pojedinim gradovima u svrhu razvojnih projekata, kao što su ustupanje vojarne Borongaj u Zagrebu ili vojarne Trsat u Rijeci, postavlja se pitanje kakvi to zakoni vrijede za Zadar i njegove studente. Još u siječnju 2003.g. tadašnji ministar Gvozden Flego obećao je prepuštanje ovog objekta Sveučilištu, pa zar u skladu s tim izjava jednog ministra ne obvezuje cijelu vladu, pa iako se promijenila politička garnitura postoji moralna obveza da prethodna vlada stoji iza započetih projekata ili barem primjenjuje jednake kriterije na prostoru cijele države. Na upravi je Sveučilišta da jasno i dosljedno stane uz studentske zahtjeve i odredi svoje prioritete. Ono što upada u oči jest kako uprava vodi dosljednu politiku kod proširenja nastavnih sadržaja i kapaciteta dok nema jasne i načelne politike prema vannastavnim i studentskim potrebama.

2. STUDENTSKA PREHRANA

Studentima u Zadru na raspolaganju su dva restorana sa zajedničkim kapacitetom od nepunih 200 zatvorenih mjesta. Ne treba dodatno napominjati kako je u udarnim terminima ručka i večere potreba deseterostruko veća. Prvi restoran DHM-a u vlasništvu je Grada Zadra dok je restoran u hotelu IŽ u vlasništvu MORH-a. Već duže vrijeme traju pregovori, koji su po zadnjim informacijama prekinuti, između Grada i Sveučilišta, a čiji je rezultat je trebao biti osnivanje agencije pod okriljem Sveučilišta u koju bi se uklopio DHM. Međutim, ovakva situacija povlaštene agencije na tržištu nije odgovarala upravi hotela IŽ pa je projekt neslavno propao. Prema ugovoru koji je svaki restoran trebao potpisati, a na temelju javnog poziva tj. natječaja koji je objavljen u Vjesniku 01.ožujka 2006. oba restorana obvezala su se pove ati kako broj obroka tako i raznovrsnost, primjerice vegetarijanske obroke. Nadalje obvezali su se uvesti sustav iksica, kojim bi se mogla pratiti kvaliteta obroka na razini cijele države. Ono što je neupitno jest kako kvaliteta obroka ne prati cijenu jednog bona koji iznosi 16.70 kn, te da Grad ima debele koristi od restorana DHM. Nije rijedak slučaj pronaći robu kojoj je istekao rok trajanja ili koji je pri kraju u fast-foodu Citadeli. Javna je tajna kako je menza u Zadru najgora menza u državi, ovdje ponovno veliku krivnju snosi uprava sveučilišta jer dopušta da se krši ugovor o prehrani kao i enormno bogaćenje pojedinaca na kvaliteti studentskog obroka. Treba napomenuti kako studenti ovog sveučilišta jedini u državi plaćaju PDV na svoj obrok, naravno ne plaćaju ga direktno iz džepa, ali ga itekako osjete na kvaliteti obroka, a ovakva situacija vlada iz razloga što menze nisu ukomponirane u Studentski Centar pa djeluju kao objekti privatne prakse. U nekim dugoročnim projektima uprava obe ava gradnju menze u sklopu novog kampusa, no kada?

3. STUDENTSKI KLUB
Generacije i generacije studenata naslušale su se obećanja kako će uprava Sveučilišta učiniti sve kako bi studenti dobili svoj klub, naraštaje i naraštaje poslanstava od strane studenata primali su gradonačelnici da bi ih otpremili sa praznim obećanjima. Predlagane su razne lokacije od Pitomačkog restorana u vojarni Franka Lisice do kluba DHM-a i tako je još jedno studentsko poslanstvo uspjelo 12. travnja 2006. posjesti za isti stol Gradonačelnika i Rektora, naravno pod prijetnjom demostracija. Svečano je parafirana tzv. PROMEMORIJA kojom je obećano kako će do 31.kolovoza 2006. klub DHM biti pretvoren u studentski klub, nakon raskola u Studentskom zboru, sadašnje vodstvo nije bilo u stanju privesti pregovore kraju. Ovdje po tko zna koji put dolazi do izražaja ne zainteresiranost uprave za vannastavne aktivnosti studenata. Međutim postavlja se pitanje odgovara li Gradu takav klub, jer bi promet ugostiteljskih objekata mogao drastično opasti. Ono što se traži od grada je bilo koji prostor sa par kvadratnih metara u zamjenu za stotinjak mil. kuna koje studenti ostave u ovom gradu.

4. PROBLEM SPORTSKE DVORANE
Sasvim sigurno Zadar je jedino Sveučilište u RH koje nema tjelesnu kulturu u sastavu općeg programa. Problem zatvorenog sportskog objekta u zimskim mjesecima postaje problem općenito bavljenja sportom tj. nemogućnosti bavljenja sportom. Ukoliko ministarstvo financira kako oni kažu neophodan projekt novog kampusa u Zagrebu sa 350 mil. kuna sa svim popratnim sadržajem onda je svakako i ovo objekt od neophodne važnosti za ovo Sveučilište te je na upravi sveučilišta da se izbori za ovaj projekt.

5. PROBLEM VISINE ŠKOLARINE
Budući da smo bili od strane uprave Sveučilišta upućeni na nadležno ministarstvo kako je u njegovoj ingerenciji određivanje visine školarine, evo što kaže na to pomoćnica ministra dr.sc. Zrinka Kovačević kao odgovor na molbu za sniženje školarine od 25.travnja 2005.;"Podržavajući Vašu incjativu dostavljamo Vam detaljnu informaciju u svezi vođenja financijske politike sveučilišta koja uključuje i donošenje odluke o visini školarine za akademsku godinu. Člankom 4.stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju-Narodne novine, br.123/03 , 105/04, 174/04- propisano je da akademska samouprava na visokim sveučilištima u Republici Hrvatskoj obuhvaća:
-utvrđivanje pravila studiranja i upisa studenata
-izbor čelnika i nastavnika
-upravljanje resursima sa kojima raspolaže sveučilište
-U stavku 5. istog članka govori se da autonomija sveučilišta na svim sveučilišnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, sukladno ovom Zakonu, obuhva a:
-Uređivanje unutarneg ustroja,
-Utvrđivanje obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih i stručnih programa,
-Financijsku autonomiju u skladu sa ovim Zakonom
-Odlučivanje o prihva anju projekata i međunarodnoj suradnji
-Ostale oblike autonomije, sukladno ovom zakonu
Želimo Vas upozoriti i na nadležnost tijela sveučilišta, prije svega senata i Rektorskog zbora koji donose odluke o vođenju financijske politike sveučilišta. Članak 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da senat sveučilišta ima u svojoj nadležnosti među ostalima i utvrđivanje studijskih kapaciteta, upisne politike, upisnih kvota te utvrđivanje standarda studiranja kao i nadzor nad njihovim provođenjem, odlučivanje o uvjetima studiranja i studenskom standardu, vođenje financijske politike i donošenje proračuna sveučilišta."
Iz svega gore navedenog dolazimo do zaključka kako se loptica oko visine školarine spretno prebacuje na ministarstvo iako se iz gore navedenog teksta lako može zaključiti u čijoj je ona nadležnosti. Upozoravamo na drastične razlike u visini školarine na pojedinim odjelima na istom sveučilištu, ovakva politika pravda se razlikom između društvenih i prirodnih studijskih grupa što je potpuno neprihvatljivo jer izvedbeni nastavni plan nema apsolutno nikakvih razlika koje bi opravdale razliku u visini školarine i do 5 tis. Kn. na pojedinim odjelima.
Nadalje, pozivamo na ujednačavanje visine školarine na svim odjelima te da poskupljenje školarine -eventualno- prati stopu gospodarskog rasta tj. prosječne pla e kako se ne bi doveli u situaciju da obrazovanje postane privilegija bogatih.

6. PROBLEM UPISNIH KVOTA
Svjedoci smo stalnog povećanja broja studenata na sveučilištu iz godine u godinu. Postavlja se pitanje prati li kvantiteta kvalitetu?
Nadalje, svjesni smo kako je tržište rada ograničeno i kako generacije koje su završile i prije 5-6 godina još imaju problema sa zapošljavanjem.
Onda kome je u cilju proizvoditi kandidate za Zavod za zapošljavanje? Upisne kvote koje godišnje po pojedinim odjelima iznose i do 70-80 kandidata nerazumne su i vođene financijskom pohlepom, a ne stanjem tržišta rada i aktualnim potrebama. Stoga, AKSTU traži da se kvote upisa usklade sa stvarnim potrebama tržišta rada.

U Zadru, 29. studenog 2006
PREDSJEDNIK AKSTU-a :
Željko Primorac

- 10:21 - Komentari (1) - Isprintaj - #

petak, 02.03.2007.

Očitovanje studentske udruge AKSTU o reakcijama na Deklaraciju o studentskim problemima

14. prosinca 2006. Deklaraciju o studentskim problemima na Sveučilištu u Zadru potpisalo je više od 1200 studenata. U deklaraciji se upozorava na elementarne studentske probleme na Sveučilištu kao što su prehrana, smještaj, studentski klub, visina školarine, sveučilišna sportska dvorana i upisne kvote. Unatoč javnoj objavi deklaracije o čemu su izvještavali brojni mediji, niti jedna relevantna institucija iz grada nije poduprla studentske zahtjeve koji su i više nego realni i pravedni. Na inzistiranje vodstva udruge uprava Sveučilišta odgovorila je na molbu za sastanak na kojem je pružila načelnu podršku kod problema smještaja i prehrane. Međutim, do danas uprava se nije pismeno očitovala o visini školarine na sveučilištu kao i o dvorani te upisnim kvotama. Isto tako senat sveučilišta nije odgovorio na deklaraciju koja mu je dostavljena. Unatoč inzistiranju na sastanak i upućenoj molbi gradsko poglavarstvo nije reagiralo i raspravilo aktualne studentske probleme sa vodstvom udruge. 01. 02 2007. uprava Sveučilišta sastala se sa Gradskim čelnicima u gradskoj vjećnici, pored glavne teme sastanka restorana u zgradi rektorata, riječ je bilo o studentskom standardu, unatoč molbama udruge da prisustvujemo sastanku na kojem bi iznijeli sve probleme studentske populacije odgovor nismo dobili. Štoviše, sastanak je bio zatvoren za javnost. Postavlja se logično pitanje od kada se o temama kao što je studentski standard raspravlja iza zatvorenih vrata.
Iz šturih izjava koje su ponuđene javnosti zaključilo se ovo:
1. Gradska uprava će prepustiti DHM sveučilištu uz uvjet korištenja prostora 50 posto studentske aktivnosti 50 posto nastavne aktivnosti.
AKSTU PITA: ako se poglavarstvo zaista namjerava držati dogovora sa Sveučilištem zašto nisu definirani rokovi u kojima će se ovo prepuštanje odvijati? Podsijećamo kako je sličan dogovor postignut 12. travnja 2006. prema kojem je kompletan DHM treba biti prepušten sveučilištu 01.01. 2007. Upozoravamo da razlog naše zabrinutosti proizlazi iz činjenice što pored toga što prostori za sve sadržaje iz zgrade DHM-a nisu osigurani na novoj lokaciji, pojedine institucije kao što su Zajednica tehničke kulture imaju vlasničko pravo unutar zgrade Dhm-a. Pored ove činjenice upozoravano da glavni problem zašto zgrada nije prepuštena 01.01.počiva u činjenici što se HRT ne namjerava iseliti iz zgrade DHM-a. STOGA PORUČUJEMO DEINIRAJTE ROKOVE JASNO I NEDVOSMISLENO.
AKSTU PITA: Što je postignuto po pitanju studentske prehrane i je li ovo bila tema sastanka?
Iskreno se nadamo da jest, jer po tko zna koji put upozoravamo kako je grad vlasnik DHM restorana pa su stoga i odgovoran za sadašnju lošu studentsku prehranu. Isto tako nadamo se kako će i jedni i drugi odgovoriti na našu ljubazni poziv za ručak u DHM-u, kako bi kušali sve slasti studenskog života.
AKSTU PITA: Ako Akstu kao udruga koja je možemo reći pokrenula cijelu priču oko studenskog standarda nije pozvana na ovaj sastanak, zašto nisu pozvani legitimni stuentski predstavnici iz Studentskog Zbora? Nadalje, pitamo se što je Zbor učinio da prisustvuje ovom sastanku i izbori se za studenske potrebe? Pozivamo kolege iz Zbora da se prestanu kititi postignućima ove udruge i rade na poboljšanju studenskog standarda. Također pozivamo ih da prestanu biti instrument dnevne politike i marioneta uprave Sveučilišta i svoje mandate koriste u studenskom interesu. NAPOMENA, IZJAVA KAKO VAM JE VAŽNIJE ŠTO REKTOR MISLI O VAMA OD TOGA ŠTO STUDENTI MISLE O VAMA NIJE U STUDENTSKOM INTERESU.
AKSTU PITA: Što je dogovoreno sa Gradom u vezi hotela IŽ?
Pozivamo na jedinstvo grada i sveučilišta u ovom pitanju i definiranju zajedničkog stava prema ministarstvu i vladi.
2. Pozdravljamo odluku Grada da će subvencionirati studentske karte u gradskom prijevozu.
3. Povodom odluke senata kako će se studentski klub graditi u vojarni Franka Lisice kao i nova menza. Podsijećamo kako su se direktor DHM-a kao i Grad te Sveučilište obvezali kako će studentski klub biti smješten u prostorijama sadašnjeg kluba DHM-a. Naime, klub je trebao biti gotov do 31. kolovoza 2006., pa kada se ne drže već postignutih dogovora pitamo za rok početka radova na novoj lokaciji?

Zaključak:
Pozivamo sve relevantne strane da se drže postignutih dogovora. Također, tražimo da se bez daljnjeg odgađanja prione rješavanju gorućih studentskih problema kako studenti svoja prava ne bi tražili na ulici već kako priliči akademskoj zajednici za pregovaračkim stolom. Ukoliko se nagomilani studentski problemi ne počnu rješavati djelima umjesto obećanjima, pitamo se kakvu će sliku o našem gradu i Sveučilištu imati naši potencijalni brucoši.
Predsjednik Akstu-a
Željko Primorac

- 13:55 - Komentari (4) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se