agrotehnika

ponedjeljak, 13.05.2013.

LAŽU I KAD NE ZINU

Nešto se u katoličkom hrvatskom narodu izgubilo. Riječ OPROSTITE već davno je iščezla iz našeg vokabulara, a posebice kod političara. Laž je postala normalan način ponašanja. Pogledajte samo ovu, naizgled benignu i blijedu objavu na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi

Uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogućnosti planirati daljnje natječaje dok se ne završi obrada svih do sada pristiglih prijava.
Novi Plan raspisivanja natječaja bit će objavljen na web-stranicama APPRRR-a i Ministarstva poljoprivrede krajem kolovoza 2013. kada će se moći utvrditi koliko je nakon ugovaranja prihvatljivih prijava preostalo financijskih sredstava na postojećim IPARD alokacijama za eventualne daljnje natječaje.

To je kao da vam kažu da ste dobili karcinom, a kada će vam dati iduću informaciju pročitati će te na internetu. Zašto se za ovakvu muljevinu naš ministar ne bi ispričao svim onim poljoprivrednicima koji su predale svoje zahtjeve a koji su trebali biti odobreni za nekoliko tjedana. Ljudi su za izrade elaborata i projekata potrošili ogromne novce, vrijeme i nadu. Briga naše državne činovnike za nadu i duše naših ljudi. To što je netko planirao s IPARD-om na koji su pozvani da se jave, što je uzeo možda i neku drugu opremu računajući da će od određenog dana imati novu sušaru, što je krenuo u sjetvu neke kulture a da će ju skidati novim kombajnom. No, nije važno. Na stranicama našeg poljoprivrednog ministarstva ističu nekakve vijesti da je nekakva vrsta lososa povučena s našeg tržišta. Jako važno i za našeg Jakovinu i za sve naše poljoprivrednike. No, u onoj vijesti je i mnogo laži. Zaprimljeno je tek 200-tinjak zahtjeva za IPARD a očekivali se više od 500. Prolongiran je taj rok iz jednostavnog razloga što novaca nema. Love na IPARD-u nema. A to nitko ne želi priznati. Dakle, nije da tih 500 zaposlenih službenika u toj Agenciji ne stigne obraditi zahtjeve nego nema para i sve su odbacili. I taj rok koji se spominje u kolovozu je laž. Taj rok će biti opet prolongiran. A vrlo vjerojatno je da neće ništa biti od svega toga ove godine. A onda novi problem. Nije donesen program raspolaganja poljoprivrednim novcima unutar Europske unije za razdoblje od 2014. do 2018. To znači da nas sigurno nema u proračunu za 2014.godinu jer je privremeni proračun za tu godinu već donesen a tu nas nema. Dakle, prvo što budemo imali je 2015.

Još jednom se pokazalo da ni Ministar ni Ministarstvo ništa ne mare za stanje u poljoprivredi i ovo je još samo jedan dokaz da im svima i fali jedna crta poštenja. A to je. Izaći pred ljude i reći da novaca nema a ne lagati nas da armija službenika koju dobro plaćamo nije stigla pregledati 200-tinjak zahtjeva. Čak se ni uredi za odnose s javnošću nisu udostojili poslati barem jednu kurtoaznu vijest medijima i novinarima koji su akreditirani kod njih. A što je najgore, znali su da novca neće biti još barem mjesecima ranije.

Autor: Damir Rukovanjski, dipl. ing. agr.

- 15:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #