AgroPolitika http://blog.dnevnik.hr/agropolitika

srijeda, 31.01.2018.

ANALIZA FINE O BLOKIRANIM GRAĐANIMA PO TRI KRITERIJAPREMA BROJU STANOVNIKA NAJVIŠE JE BLOKIRANIH U GRADU DUGOM SELU,
SLIJEDE KRIŽEVAC, SISAK I ČAKOVECFinancijska agencija FINA 19. siječnja je objavila tri zanimljive analize i to:

1. analizu duga blokiranih građana po teritorijalnom kriteriju odnosno po županijama
2. zatim po gradovima gdje je načinjena lista s 25 gradova po kriteriju broja blokiranih građana
3. te listu 25 gradova po kriteriju iznosa duga blokiranih građana i sve sa stanjem kakvo je bilo 30. 11. 2017. godine .

U tekstualnom dijelu FINA navodi da „ provođenje Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12, predstavlja iznimno važan i sveobuhvatan projekt kojim je od 1. siječnja 2011. godine promijenjen način provođenja ovrhe, a kojemu su glavni ciljevi uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika, povećanje učinkovitosti naplate potraživanja i zaštita vjerovnika.
Ovrha na novčanim sredstvima građana provodi se temeljem osnova za plaćanje (ovršne odluke i nagodbe domaćega suda ili upravnoga tijela) i zahtjeva ovrhovoditelja za izravnu naplatu novčane tražbine. Kao i poslovni subjekti, i određeni broj građana u Republici Hrvatskoj, zbog nedostatka novčanih sredstava na računima, ima problema u podmirivanju dospjelih obveza.
S obzirom da su Zakonom navedena primanja koja su izuzeta od ovrhe, u uvjetima ovrhe ovršenik je dužan Financijskoj agenciji (dalje: Fini) dostaviti obavijest za svako primanje, naknadu koji su izuzeti od ovrhe. Po primitku obavijesti od ovršenika, Fina je dužna o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha propisana obavijestiti uplatitelja primanja/naknade, a radi uskrate uplate primanja izuzetoga od ovrhe na ovršenikov račun. Ovršenik otvara poseban račun na kojega se uplaćuju izuzeta primanja dok su sredstva na svim ostalim računima premetom ovrhe. Od ovrhe je izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako je plaća manja od prosječne izuzet je iznos u visini 3/4 plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj."

1. Analiza duga građana po teritorijalnom kriteriju – na dan 30. 11. 2017. godine

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2017. godine u blokadi su bila 322 783 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42.804.311.760 milijardi kuna ( 42,80 milijardi kuna). Krajem 2016. godine u blokadi je bilo 327 176 građana, a dug je iznosio 41,16 milijardi kuna.
Analiza dospjelih neizvršenih osnova građana na dan 30. studenoga 2017. godine, pokazala je da je, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,38 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,29 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,10 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,08 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,13 %), Virovitičko-podravska (12,94 %), Osječko-baranjska (12,14 %) te Zagrebačka županija (12,11 %).


2. Analiza duga građana po gradovima i općinama RH na dan 30. 11. 2017.

Na rang listi 25 gradova s najvećim brojem blokiranih građana i rang listi 25 gradova s najvećim iznosom blokade njihovih građana, 21 je isti grad. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Dugo Selo sa 11,33 %, Križevci sa 11,23 %, Sisak sa 10,98 % i Čakovec sa 10,29 % blokiranih građana.
Na popisu blokiranih građana promatrano po gradovima/općinama po iznosu duga blokiranih građana (tablica 3), izdvaja se Čakovec koji je šesti na rang listi po iznosu duga građana, ispred gradova koji imaju više stanovnika: Đakova, Vinkovaca, Samobora, Bjelovara, Dubrovnika, Šibenika, Varaždina, Siska, Karlovca, Pule, Slavonskog Broda i Zadra.3. Analiza liste 25 gradova po kriteriju iznosa duga blokiranih građana sa stanjem kakvo je bilo 30. 11. 2017. godine .

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 359 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 340 tisuća kn, Samobora s dugom od 250 tisuća kn, Svete Nedelje s dugom od 239 tisuća kn, Velike Gorice s dugom od 210 tisuća kn i Varaždina s dugom od 205 tisuća kn, dok su blokirani građani u preostalih 19 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 85 tisuća kn (blokirani građani Siska) do 198 tisuća kn (blokirani građani Zagreba).
Promatrano po udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj po kriteriju iznosa duga građana, izdvaja se Grad Benkovac sa 16,97 %-tnim udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, a slijede Dugo Selo sa 16,66 %, Križevci sa 16,59 %, Sisak sa 16,25 %, Sveti Ivan Zelina sa 15,36 % i Čakovec sa 15,10 %.

31.01.2018. u 04:40 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 30.01.2018.

"OVRHE KOJE PROVODE JAVNI BILJEŽNICI I AGENCIJE ZA UTJERIVANJE DUGOVA STAVITI VAN SNAGE"


MIRIAM KERVATIN :

"NEPOSTOJANJE DUŽNIKOVA PRIGOVORA NE MOŽE SE
IZJEDNAČAVATI S PRIHVAĆANJEM TRAŽBINE "


Miriam Kervatin, predsjednica Udruge Blokirani i članica Radne skupine za novi Ovršni zakon na web stranici UDRUGE BLOKIRANI 30.01.2018. objavila je priopćenje u kome kaže da će 6.2. 2018. dati OSTAVKU NA MJESTO U RADNOJ SKUPINI ZA NOVI OVRŠNI ZAKON ako Vlada RH hitnim postupkom ne ispuni svoju ustavnu dužnost i Uredbom do 06.02.2018. ne riješi problem prezaduženih.

Priopćenje gospođa Kervatin upućuje i ministru pravosuđa RH Draženu Bošnjakoviću " povodom istupa ministra
pravosuđa, Dražena Bošnjakovića koji se pohvalio, 29.01.2018. gostujući u Dnevniku Nove TV i HRT Otvoreno, “najboljim Ovršnim zakonom na svijetu”, a kroz neaktivnost Ministarstva ( radna skupina ne radi već 3 mjeseca) poručio da :


nema političke volje za suštinsko i efikasno rješenja krize blokiranih u Hrvatskoj,
– vlast ne namjerava preuzeti odgovornost za upravljanje državom u svoje ruke."


Miriam Kervatin u priopćenju dalje navodi " Ovim putem poručujem da ne namjeravam biti ničija “korisna budala”, da ne namjeravam tolerirati daljnji kriminal hrvatskog ovršnog sustava, da je ideja o neokrnjenom nacionalnom ovršnopravnom suverenitetu fikcija koja se mora prizemljiti i hrvatsko ovršno pravosuđe hitno urediti u skladu s pravnim i socijalnim normama Europske zajednice te stoga pred ministra Bošnjakovića, i Vlade RH, čiji je član postavljam sljedeće uvjete:
:

UVJETI:

– Sve što se ne može smatrati sudom izbaciti iz okvira sudske nadležnosti odmah, i time zaštiti ustavno pravni poredak RH. U prvom redu se to odnosi na javne bilježnike i agencije za utjerivanje dugova.

-Ovrhe koje provode javni bilježnici i agencije za utjerivanje dugova staviti van snage, odmah.
JER ( uvjete citiram iz presuda europskog suda pravde )

– Javni bilježnici u Hrvatskoj, i agencije za utjerivanje dugova, kada postupaju u ovršnim postupcima na temelju „vjerodostojne isprave”,ne mogu se smatrati „sudom”

– Javni bilježnik, agencije za utjerivanje dugova koje postupaju na temelju računa koji je jednostrano sastavio vjerovnik, pri čemu dužnik tražbinu nije izričito prihvatio, ne mogu se smatrati “sudom”

–Dužnik mora biti obaviješten o uvjetima za njegovo aktivno sudjelovanje u postupku kako bi osporio tražbinu i o posljedicama njegova nesudjelovanja, pravodobno i na način koji mu omogućuje da pripremi svoje očitovanje.

– Kako bi se osiguralo da dužnik dobije pravodobnu obavijest na temelju kojeg se pokreće postupak ili ekvivalentno pismeno mora sadržavati sljedeće:
(a) imena i adrese stranaka;
(b) iznos tražbine;
(c) ako se potražuju kamate, pojašnjenje, obračun, kamatnu stopu i razdoblje za koje se traži kamata,

– Nepostojanje dužnikova prigovora ne može se izjednačavati s izričitim prihvaćanjem tražbine u smislu
članka 3. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 805/2004 jer to prihvaćanje mora biti navedeno u autentičnoj ispravi za koju se izdaje potvrda.Pravnu osnovu za iznad navedene uvjete citiram iz presuda Europskog sud Pravde ( ECJ) iz Luksemburga C 551/15 ; C 484/15 od travanj, 2017.


Udruga Blokirani
Miriam Kervatin, članica Radne skupine pri Ministarstvu pravosuđa RH


30.01.2018. u 21:10 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 28.01.2018.

SVE ŠTO SE OTKRIJE U PANONSKOM BAZENU GRAVITIRA RAFINERIJI SISAK


Akademik MIRKO ZELIĆ:
“ STRUKU VIŠE NITKO NEĆE, STRUKA IRITIRA ”


Akademik, dr. znanosti Mirko Zelić koji je stručnjak za naftu i plin bio je gost u studiju televizije N1 gdje je o nafti, značaju sisačke rafinerije i bušotinama u Siriji i Iranu odgovarao na pitanja novinara Domagoja Novokmeta. Informacije o otpuštanju 40 radnika iz jednog pogona u rafineriji Sisak, što je prema riječima zaposlenika rafinerije Predraga Sekulića početak zatvaranja sisačke rafinerije od strane mađarskog MOLa koji je ININ strateški partner, uzbudile su hrvatsku javnost prije nekoliko dana. Uzbuđenje je nastalo jer je porasla svijest o tome da nikakve ozbiljne industrije Hrvatska nema, a i to što je preostalo - kao u ovom slučaju- postalo je predmet raspridaje, ne vlasnika, već ininog strateškog partnera. Iz Vlade RH – tišina.
Radi informacije prenosim snimljene odgovore akademika Zelića .
Akademik Mirko Zelić je rekao da se rafineriju Sisak ne može promatrati kao izoliranu jedinku, jer je ona sastavni dio tehnološkog lanca koji je vrlo bitan za Hrvatsku, a to je istraživanje, proizvodnja, transport i prerada nafte. Rafinerija Sisak je u tom tehnološkom lancu točka na i. I gasiti tu rafineriju, a k tome se ide, drugim riječima se daje do znanja, da od istraživanja nafte neće biti ništa u RH. U Hrvatskoj je zapravo sumljivo i vrlo teško očekivati da će se to pozitivno odvijati.To je taj problem. A nije samo problem 40 zaposlenih u Sisku, problem je praktički cijelog naftnog rudarstva u RH.
Na velika zvona se najavljuje istraživanje naftnih rezervi u Slavoniji, kako u tom kontekstu promatrati rafineriju Sisak?- upitao je novinar .
Dr. Mirko Zelić rekao je da je kanadska firma dobila četiri koncesije u Slavoniji i počela istraživanje i “ja vjerujem da će za godinu dana sve biti pripremljeno da se ide bušiti. Ako se otkrije, a procjene su naših geologa da su to ipak perspektivna podrućja, već imamo mi u istočnoj Slavoniji, Đeletovcima, Privlaki itd proizvodnju nafte, onda sve što se otkrije u Panonskom bazenu gravitira rafineriji Sisak.

Na pitanje što ako rafinerije Sisak nema dr. Zelić je odgovorio: “ Ne smije biti da rafinerije Sisak nema. Pitanje je iz kojeg kuta gledamo .Ako gledamo iz kuta trenutne profitabilnosti, zarade, šićara koji to vode onda oni mogu reći – nama se to ne isplati. Međutim treba gledati strategijski. Rafinerija u Sisku u strategiji naftnog rudarstva je nužnost i praktički se ne smije dopustiti da rafinerija nestane. Mislim da bi naša Vlada trebala poduzeti sve mjere da se to ne dogodi. Nažalost svaka naša Vlada se mačehinski odnosila prema mnogome i ja tu zapravo zamjeram jer moram reći – Hrvatska će za nekoliko godina, najdalje za deset, doživjeti duboku energetsku krizu, jer mi već danas trošimo primarne energije preko devet milijona tona ekvivalentne mase, a proizvodimo niti četiri. I za nekoliko godina sva naša naftna I plinska polja su preko 40 godina iskorištavanja i ona su u zalaznoj fazi. Sjeverni Jadran i proizvodnja plina za tri- četiri godine je aut, iscrpljen. Doći će vrijeme da će Hrvatska energetski ovisisti preko 80, 90 % o uvozu energetike. A ako je energetika okosnica energetskog razvoja svake države, a jest, onda možete pretpostaviti kakvu će Hrvatska imati sigurnost ako mi nemamo svoje izvore energenata, nego ćemo ovisiti.
- Kako promatrati činjenicu da je prošlo više od godine dana kada je najavljeno preuzimanje Ine kupnjom od MOLa. Prošlo je više od godinu dana još uvijek se traga za konzultantima, a konzultanti koji se traže su isključivo financijski?- pitao je novinar Novokmet


Akademik Mirko Zelić stručnjak za naftu i plin

“ To jest jedna moja zamjerka, jer ako nešto odlučite činiti, da se to šuti i napravi i onda se objavljuje. A ne objaviti “ mi ćemo to učiniti” pa onda godinu dana ništa i sada je pitanje kako će to uopće završiti “ rekao je dr. Zelić “Ja sam u INA naftaplinu proveo preko 45 godina, od pogonskog inžinjera do izvršnog direktora i samouprave INE, moje nije da se ja sada petljam, ali zapravo mogu reći da treba drugačije, odlučnije početi razgovarati o tome. Ako se ide, postavlja se pitanje kako to izvesti. Ja moram javno reći, već samo to javno rekao , ne morate prodati HEP da biste INU otkupili, ako ste tako odlučili. Zašto? Zato što mi u Siriji imamo preko 1,5 milijardi zarađenih dolara, prema tome to treba vidjeti na koji način to osigurati. Nije problem dobiti ih. Čak smo imali jedan dobar model i varijantu da to Hrvatska dobije, ali je zapelo u Hrvatskoj.
Kako je zapelo, objasnio je Dr.Zelić - “To je išlo preko jednog bogatog privatnika, koji zapravo je naš prijatelj, dolazio je k nama često, bio je i prijatelj generala Unprofora i kapetana Alia koji je oslobodio naša naftna polja, Đeletovci, Ilaču, Privlaku. Mi smo s nama stvorili prijateljstvo. Mi naša naftna polja ne bismo ni tako brzo vratiti da tamo nije bio jordanski bataljon, koji je pošteno radio i pošteno se borio za ono za što je bio poslan tamo.
Tko je čovjek koji je trebao posredovati ?
Akademik. Zelić:” To je kapetan Kačman koji je vlasnik jordanske avio kompanije koja ima 20 avijona, a Rh ima 10. On je vrlo bogat, na čelu je najjače straanke u Jordanu, njegov čovjek je premijer itd. I on je sa Asadom bio jako dobar I rekao je da će taj novac osigurati, a kako će to s Asadom riješiti to je moj problem. Međutim ovdije u Hrvatskoj je zapelo. Čak sam ga ja vodio u INU i bilo je razgovora. Međutim što je po srijedi, neznam. To je jedna mogućnost .Druga mogućnost , ja stalno ponavljam, a neki kojima to nije simpatično smatraju da je to neozbiljno, ja smatram da mi imamo jako mnogo bogatih hrvatskih iseljenika, ja sam u Savjetu Vlade za hrvate izvan Hrvatske. Razgovarao sam sa mnogima. Oni su voljni ulagati u energetiku, ima jako bogatih, njima nije problem kupiti dionice ako se na to odluče. Ali s njima nema ozbiljnog razgovora.”
Voditelj razgovora je konstatirao da nema razgovora ni sa strukom te je upitao da li je problem da u krugu Vlade nema stručnog savjetnika što napraviti s INOM kada je se preuzme, kada treba pronaći strateškog parnera koji će s Inom upravljati na način na koji bi to Hrvatska htjela?

“ To što nema struke, to je već pravilo u Hrvatskoj “ rekao je dr. Zelić te nastavio “ Probijaju se razno razni ljudi koji se ne razumiju itd. i oni kada dobiju vlast – sve znaju. Struku neće više nitko, ja imam običaj reći, struka mnogima smeta, ne samo da smeta, već i iritira. Prema tome kada je riječ oko ovih financijskih savjetnika – mi smo u INI koristili te savjetnike. No 80% stvari koje je trebalo napraviti napravili su ININI stručnjaci koji razumiju struku. Savjetnici su samo malo oblikovali, dali formu i na koncu daju ime, što je bitno u današnjem svijetu. Ako nemate ime, niste više interesantni. Moram reći da sam protiv toga da se u INU ulijeće odmah sa novim strateškim partnerom. Zašto? Zato što svaki strateški partner će gledati svoj interes prvo, pa onda interes INE i interes Hrvatske države, ako će uopće gledati. Ja smatram, a to je stvar Vlade, ako se INA izdvoji, ona se mora vrati u Siriju na posao. Zašto ? Zato što sirijci zovu da se INA vrati na posao. Mi imamo tamo šest naftnih polja. U dva ,tri, navrata to su htjeli kupiti Kinezi, ali je to Asad odbio i rekao , “ne, to čeka hrvate, jer mi najviše vjerujemo hrvatskim stručnjacima.A ja imam u Siriji kolega koji su završili studij na našem Rudarsko naftno geološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam im ja bio i prof. i mentor i oni u nas imaju povjerenje, a i mi imamo povjerenje u njih.”
Na konstataciju novinara da naftna polja u Sirii još nisu izgubljena, dr. Zelić je odgovorio “ O nama
ovisi, ako mi poduzmeno sve da se tamo vratimo raditi. Moram reći da su hrvatski stručnjaci otkrili ugljikovodike u Siriji tamo gdje su stručnjaci američkih kompanija prošle i nisu otkrile ništa.

Akademik Zelić je naglasii slijedeće “ Hrvatska se može vratiti u Iran, mi imamo tamo jednu vrlo perspektivnu koncesiju. Hrvatska nije izbušila bušotinu i mora platiti odštetu 38 milijona dolara. No rečeno nam je –“ ne trebate platiti odštetu, samo dođite i nastavite raditi”. Iranci nam nude i nove bušotine. To je posao za nekoliko narednih godina. Ina može preživjeti bez ikoga i stati na svoje noge i biti će vodeća, ako je pametni ljudi budu vodili “ – rekao je dr. Zelić u studiju televizije N1 u srijedu 24. siječnja u razgovoru koji je s njim vodio novinar Domagoj Novokmet. (mzz)i

28.01.2018. u 10:11 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 26.01.2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO PLAN NATJEČAJA MJERA ZA POVLAĆENJE SREDSTAVA IZ EU


U 2018. U PLANU JE 30 NATJEČAJA U VRIJEDNOSTI 3,75 MILIJARDI KUNA

„Prošle godine smo napravili veliki zaokret u korištenju sredstava Programa ruralnog razvoja. Rezultati jednostavnijih procedura i bolje obrade projekata već su vidljivi i daju nam vjetar u leđa za provođenje novih natječaja za Mjere u djelatnosti poljoprivrede. Sada znamo da možemo učinkovitije povlačiti sredstva i da korisnici ne moraju čekati dvije godine u neizvjesnosti hoće li proći na natječaju ili odustati od investicija. Dana 25. siječnja smo objavili plan natječaja za ovu godinu kako bi potencijalnim korisnicima dali dovoljno vremena za planiranje i pripremu. Čeka nas posao težak 3,75 milijardi kuna. Pratite natječaje, razvijajte ideje, pišite projekte i gradite budućnost naših ruralnih prostora.“ – izjavio je ministar POLJOPRIOVRERDE dipl. iur Tomislav Tolušić.

Za mjere iz Programa ruralnog razvoja RH u 2018. godini raspisat ćemo ukupno 30 natječaja, za što smo osigurali 3,75 milijardi kuna potpore.

Ove godine i dalje ćemo otvarati natječaje za mjere za koje su naši poljoprivrednici pokazali najviše interesa poput mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, koja je predviđena u veljači , a koja se odnosi na biljnu proizvodnju (tip operacije 4.1.1.), dok se u ožujku očekuje natječaj namijenjen „Povećanju dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (tip operacije 4.2.1.) za uljare i mini mljekare. Također, poljoprivrednicima zanimljiva mjera 6 za „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, u 2018. po prvi put omogućuje korištenje sredstava po podmjerama 6.2. i 6.4. koje do sada nisu objavljivane u prethodnim natječajima, a odnose na tipove operacija 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ te 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Fokus je i na mjeri 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, koja će biti zanimljiva korisnicima iz jedinica lokalne samouprave, posebice jer je za travanj planirano raspisivanje sektorskog natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za financiranje izgradnje/rekonstrukcije dječjih vrtića, za što je pokazan veliki interes na prvom natječaju. .

Ove godine također uvodimo nove tipove operacija u mjeri 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“, a konačno i mjeru 14 „Dobrobit životinja“. Po prvi put će se provoditi podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje i održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ te mjera 16 „Suradnja“ za projekte suradnje, udruživanje poljoprivrednika i znanstvene zajednice u operativne skupine za rješavanje konkretnih problema poljoprivrednika kroz istraživanja i udruživanje za uspostavu kratkih lanaca opskrbe.

Uz gore spomenute mjere nastavljaju se i potpore iz mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ kao i za mjeru 17 „Upravljanje rizicima“, uz puno bolje uvjete za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
Značajan napredak u proteklom periodu vidljiv je i u Mjeri 19. Tako će u 2018. godini natječaje objaviti i LAG-ovi (lokalne akcijske grupe), u skladu sa svojim lokalnim razvojnim strategijama, po kriterijima odabira koji su specifični upravo za područje na kojem se nalaze. Prvi natječaj koji će LAG-ovi raspisati odnosi se na tip operacije 6.3.1.

Podsjećamo da je do kraja 2017. godine objavljeno natječaja u vrijednosti od 56% ukupno dostupnih sredstava, od čega je gotovo polovica objavljena tijekom 2017. godine. Hrvatskim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja isplaćeno je ukupno 3,67 milijardi kuna. Informacije su to iz Ministarstva poljoprivrede.

Detaljan plan objave natječaja za ovu godinu možete pronaći na web adresi: http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/ . Pitanja se mogu postaviti na stranici Pitanja i odgovori na web adresi : http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/26.01.2018. u 04:30 • 0 KomentaraPrint#^

MASLINAMA PRIJETI BOLEST PAUNOVOG OKA


SAVJET - PROVESTI ZAŠTITU

Vremenske prilike koje vladaju ovoga siječnja, s neuobičajeno visokim temperaturama za ovo doba godine, uz povremene oborine, nisu pogodne za masline jer pogoduju zarazi uzročnikom bolesti paunovoga oka (Spilocea oleagina). Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. djelatnik Savjetodavne službe maslinarima preporučuje provedbu zaštitnih mjera protiv ove ekonomski najznačajnije bolesti. Savjet je ing. Šimičevića da je najbolje je upotrijebiti jedan od navedenih raspoloživih pripravaka s dozvolom: CUPRABLAU-Z ili DIFCOR ili NATIVO 75 WG ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!
Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!
Mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr26.01.2018. u 03:51 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 25.01.2018.

ANALIZA FINE ZA DJELATNOST KOCKANJA I KLAĐENJA2016. OKO 2,7 MILIJARDI KUNA PRIHODA

Prema podacima prikupljenim u Registru godišnjih financijskih izvještaja FINE, u razdoblju od 2001. do 2016. godine najmanji broj pravnih i fizičkih osoba, obveznika poreza na dobit, u djelatnosti kockanja i klađenja bio 2016. godini - samo 68, a najveći broj njih – 99 bio je u 2008. godini. Najviše zaposlenih u djelatnosti kockanja i klađenja bilo je 2008. godine i to 7.664 osobe. To je gotovo četiri puta više u odnosu na broj zaposlenih 2001. godine kada je u toj djelatnosti bilo 1.941 zaposlenih.
Godine 2016. godini ostvareno je nešto manje od 2,7 milijarde kuna ukupnog prihoda, što je najveći ostvareni ukupan prihod u proteklih 16 godina, 301,6 % više u odnosu na iznos ostvarenog prihoda u 2001. godini.

Najveća neto dobit u promatranom razdoblju ostvarena je 2014. godine čija je suma iznosila 398,6 milijuna kuna, dok je u 2004. godini neto dobit bila najmanja i iznosila je 62,2 milijuna kuna. Pozitivnim rezultatima poslovanja u 2016. godini najviše je doprinio veliki poduzetnik iz Zagreba, SUPER SPORT d.o.o., koji je ostvario najveću dobit razdoblja, u iznosu od 169,1 milijun kuna. Negativan financijski rezultat iskazan je u 2009. i 2010. godini. Najveći gubitak u navedenim godinama iskazan je kod poduzetnika FORTUNA SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. i to 28,2 milijuna kuna u 2009. i nešto manje od 34 milijuna kuna u 2010. godini, a jednako tako ova kladionica ostvaruje gubitak razdoblja zadnje tri godine, s tim da je u 2016. godini on iznosio 34 milijuna kuna.
Najveći broj zaposlenih je u HRVATSKOJ LUTRIJI d.o.o., i to 1.237 od ukupno 6.060 (udio u djelatnosti kockanja i klađenja 20,4 %), a jednako tako ova je tvrtka ostvarila i najveći prihod u 2016. godini, u iznosu od 500,8 milijuna kuna, što je dvostruko više u odnosu na prihod ostvaren 2001. godine kada je on iznosio 241,8 milijuna kuna.

Najmanja prosječna mjesečna neto plaća obračunata je 2001. godine, kada je iznosila 3.096 kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost kockanje i klađenje, obračunata je u 2016. godini i iznosila je 4.640 kuna, što je 49,9 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2001. godini te 9,7 % manje u odnosu na prosječnu plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH ( 5.140 kuna). Podaci su to FINE, objavljeno 24. 1. 2018.
24. 1. 2018.

25.01.2018. u 01:07 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 23.01.2018.

MAĐARSKI MOL GAŠENJEM SISAČKE RAFINERIJE HRVATSKOJ PRIPREMA EKONOMSKU I GOSPODARSKU ŠTETUMOŽE LI HRVATSKI TURIZAM I HRVATSKE CESTE
IZDRŽATI PRIJEVOZ 600 TISUĆA TONA
SIROVE NAFTE NA PRERADU U RAFINERIJU RIJEKA?font>


U ponedjeljak 22. siječnja Stožer za obranu rafinerije nafte Sisak i očuvanje radnih mjesta zatražili su da ih već u utorak ujutro hitno primi premijer Andrej Plenković, a Vladi su predložili da stavi moratorij "na sve odluke koje promovira MOL uništavajući Inu" do okončanja pregovora Vlade s MOL-om oko otkupa Ininih dionica. Predrag Sekulić predstavnik Stožera i zaposlenik u rafineriji u Sisku rekao je da im je namjera premijera Plenkovića obavijestimo o stvarnom stanju u Rafineriji nafte Sisak, o tome što postrojenje FCC znači za rafineriju te oko stanja u Ini. „ Nama je naprosto nevjerojatno da dok se vode pregovori MOL čini jednu ovakvu zločestu gestu i gasi srce jedne rafinerije, jer je na taj način ova rafinerija ugašena. To je isto kao da kupujete auto, a prodavač se s vama dogovara koje će vam vitalne dijelove poskidati", izjavio je nakon sastanka stožera Predrag Sekulić 22.1.2018. u Sisku.
Glavni problem u događanju u rafineriji Sisak je – zašto zatvarati rafineriju Sisak koja je rentabilno poslovala sve do dolaska MOL-a kao strateškog partnera u INU. Njihovim konceptom poslovanja rafinerija u Sisku je – tvrde oni – nerentabilna za poslovanje i preskupa za održavanje. Ali ključno je pitanje koje se izravno javnosti ne prezentira - da li je rentabilno po hrvatskim cestama prevoziti oko 600 tisuća do 800 tisuća tona sirove nafte za preradu godišnje u rafineriju u Rijeku? Može li to biti renbtabilno s obzirom na turistički promet koji se odvija na cestama prema Rijeci. Može li to biti rentabilno s obzirom na amortizaciju prometne infrastrukture. U tom kontekstu je otpuštanje 40 stručnih radnika manji problem, jer nije sporno da će oni dobiti otpremninu i mirovinu.
Margareta Zouhar Zec

Mađarski MOL nije transparentno objavljivao podatke o proizvodnji i preradi nafte i defrivata u sisačkoj rafineriji. Evo podataka koje je objavio HRT i tportal:

Informacija s HRT-a : PREMA internoj Ininoj analizi iz listopada 2012., koja je do tada bila nepoznata i nedostupna javnosti, rafinerija u Sisku ne proizvodi gubitke, objavio je HRT 6.10. 2014. koji je u posjedu dijela tog dokumenta. Taj dokument, po svojim je zaključcima opovrgava tvrdnje o gubicima sisačke rafinerije zbog kojih bi se ona trebala ugasiti.Rafinerija Sisak, s preradom od 600 tisuća tona domaće nafte, posluje pozitivno, s godišnjom zaradom od četrdesetak milijuna dolara. Rezultat je to činjenice da ta rafinerija prerađuje isključivo kvalitetnu naftu iz domaćih nalazišta, pa su joj ulazni troškovi znatno niži nego da sirovinu kupuje na inozemnom tržištu.
"Cijelo vrijeme tvrdimo upravo Rafinerija posluje pozitivno i sedmi i osmi mjesec", rekao je MS-u povjerenik Stožera za obranu sisačke Rafinerije, Predrag Sekulić.

"Znamo sve i iluzionorno je očekivati da danas u doba informatizacije ne možemo doći do podataka. Osim što radimo s njima i poznati su nam 24 sata tjedno, naravno da imamo i svoje izvore i od naftnih stručnjaka i svoje analize itd. Tko god misli da će prodati priču u novine da je to tako i da će se Rafinerija zatvoriti, griješi", izjavio je Sekulić.


Informacije s tportal –a:
„ Hrvatska je lani proizvela 528.080 tona sirove nafte ili čak 20 posto više nego godinu ranije, otkrivaju statistike Državnog zavoda za statistiku. Iznos od pola milijuna tona nafte proizvodne u Hrvatskoj jednak je dnevnoj proizvodnji od desetak tisuća barela – istražili smo koliko je bitna hrvatska proizvodnja nafte i gdje nas pola milijuna tona nafte svrstava na svjetskoj listi 26.10.t portal 2016.

Iz jedne tone sirove nafte dobiva se 7,33 barela crnog zlata. Prema statistici Državnog zavoda, u Hrvatskoj smo lani proizveli oko 3,8 milijuna barela nafte. Radi objašnjenja na umu treba imati da u jednom barelu ima 158,9 litara neprerađene nafte, tj. da je iz hrvatskih naftnih polja lani izvađeno oko 615 milijuna litara nafte.
Koliko je godišnja hrvatska proizvodnja nafte bitna u svjetskim okvirima, najbolje ilustrira činjenica da nam za 3,8 milijuna barela nafte treba godina dana, a zemlje poput Kanade, Irana i Iraka toliko proizvode svakog dana. Hrvatskoj bi trebale tri pune godine da dosegne proizvodnju od deset milijuna barela na dan, koliko vade u Rusiji, Saudijskoj Arabiji ili SAD-u.
Pogon koji dnevno proizvodi deset tisuća barela nafte nedostatan je za domaće potrebe. Naime, pola milijuna tona domaće nafte tek je dvadeset
posto ukupne domaće potrošnje – četiri od pet litara goriva koje ste utočili u auto došlo je iz drugih država, no vjerojatno je prerađeno u domaćim rafinerijama u vlasništvu Ine – u Sisku i Rijeci.
Rafinerija u Rijeci ima godišnji kapacitet prerade 4,5 milijuna tona nafte, a rafinerija Sisak 2,2 milijuna tona – ukupno 6,7 milijun tona sirovine. Prema godišnjem izvještaju Ine, lani je u dvije domaće rafinerije prerađeno 550 tone domaće nafte, 2.212 tona uvozne nafte, 85 tona kondenzata i 673 tone
ostalih sirovina što znači da je ukupno prerađeno 3,5 milijuna tona sirovine.
Od toga, proizveo se 1,1 milijun tona dizela, 946 tona benzina, 389 tona lož ulja, 144 tona plinskih ulja, 105 tona petroleja te niz drugih proizvoda.
Kako god zvučao iznos od pola milijuna tona nafte, godišnji rast proizvodnje od dvadeset posto djeluje solidno. U Ini za tportal objašnjavaju kako je do toga rasta došlo: 'Godina je bila obilježena sve intenzivnijim nastojanjima da se u potpunosti iskoristi potencijal domaćih polja. Kao rezultat tih nastojanja, zabilježeno je povećanje proizvodnje nafte za čak 20 posto. Ovaj rezultat najvećim se dijelom može pripisati uspješnom projektu Program 4P(P - povećanje, P - proizvodnje, P - postojećih P - polja) koji je pokrenut krajem 2013. s ciljem punog iskorištenja preostalog potencijala polja u kopnenoj Hrvatskoj kroz revitalizaciju starih polja i optimizaciju cjelokupnog proizvodnog sustava, a koji bi i u godinama koje dolaze trebali rezultirati povećanjem proizvodnje ugljikovodika.'
Uz naftu, Hrvatska proizvede i nešto prirodnog plina. Točnije 1,8 milijardi kubika u 2015., što je nešto više od jedan posto proizvodnje cijele Europske unije. Svjetski su lideri u proizvodnji plina Rusija (s godišnjom proizvodnjom od 500 milijardi kubika) i SAD (više od 700 milijardi kubika godišnje)“


23.01.2018. u 05:49 • 0 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 22.01.2018.

VODI LI MOL SVOJIM POSLOVNIM PLANOVIMA RAFINERIJU SISAK U ZATVARANJE ?


MOŽE LI HRVATSKA VLADA POSTAVITI SVOJE ZAHTJEVE?

Može li se dobrim poslovnim planom za 2018. godinu nazvati odluka menadžmenta rafinerije INE da u Sisku prekine rad postrojenja FCC te da naftne poluproizvode prevozi u rafineriju nafte u Rijeci? A pritom će u rafineriji u Sisku 40 stručnih radnika ostati će bez posla.“ Na taj način osigurat će se bolja iskoristivost postrojenja za konverziju u obje rafinerije", navodi se u priopćenju iz INE od 19. siječnja. Pritom podsjećaju da je "Deloitteova analiza, kao i sve dosadašnje, pokazala kako je konverzija Rafinerije nafte Sisak u logistički centar ekonomski najisplativije rješenje čijom bi se provedbom realiziralo 93 milijuna dolara novčanog tijeka u sljedeće tri godine u usporedbi sa sadašnjim načinom rada rafinerije". Samo 93 milijuna dolara novčanog tijeka u tri godine? Premalo!
Zaposlenik u rafineriji u Sisku i županijski povjerenik Predrag Sekulić rekao je da je prekidanjem rada postrojenja FCC otvoren put prema neprijateljskom preuzimanju i zatvaranju rafinerije u Sisku od strane MOL-a Nakon što je bespovratno zatvorena Sisačka željezara – zbog malverzacija svih koji su je preprodavali i kupovali, zaposlenici rafinerije INE u Sisku boje se istog scenarija. Zbog pasivnosti Hrvatske Vlade to bi se moglo dogoditi. Hrvatska Vlada kako da ne osjeća potrebu da treba proaktivno komunicirati s MOL-om koji je strateški partner INE, u hrvatsku korist i korist hrvatske industrije nafte i plina.
INA je osnovana 1. siječnja 1964. spajanjem Naftaplina (tvrtke za istraživanje i proizvodnju nafte i plina) s rafinerijama u Rijeci i Sisku. INA je dioničko društvo čiji su najveći dioničari naftna kompanija MOL i Republika Hrvatska, a manji dio dionica nalazi se u vlasništvu privatnih i institucionalnih investitora.
Naime 2003. godine MOL mađarska kompanija za naftu i plin postaje Inin strateški partner. Danas Hrvatska ima 44,8% Ininih dionica, 6,1% dionica imaju privatni i institucionalni investitori, dok 49, 1% dionica ima mađarska kompanija MOL. To ipak znači da rafinerija INA nije u većinskom vlasništvu MOLa i da Hrvatska Vlada ima pravo i obvezu preuzeti inicijativu i tražiti objašnjenje za sve nelogične i negativne namjere Uprave INE. Ima li Hrvatska Vlada i ministar Čorić, koji se u izjavi od 20.1. priklonio postupcima iz priopćenja Uprave INE objašnjenje za namjere i događanja u INI ili je samo po političkoj dužnosti želio autoritativno djelovati kao da zna i razumije sve namjere Uprave INE?A koji ljudi uopće čine Upravu INE ?No činjenica je da su resursi „nafta i plin“ sinonimi za - „biti bogata zemlja“. U Hrvatskoj ti resursi su sinonimi za jad, muku i probleme. Nisu li djelatnici rafinerije u Sisku početkom 2017. izašli u javnost s informacijom da im nije isplaćeno nekoliko plaća? Nije li već i prije bilo informacija u javnosti o mogućnosti zatvaranja rafinerije u Sisku od strane MOL-a?
NAFTA RESURS BROJ JEDAN

Industrija nafte i plina je u svakoj zemlji resurs broj jedan. Imati na svom državnom teritoriju nalazišta nafte i plina znači doslovno da se priroda pobrinula da zemlja bude bogata. Barel nafte – 159,89 litara - na svjetskom tržištu, uvijek u dolarima, je imao visoku cijenu. Ali Hrvatska ima tu nesreću da ima generacije političara koji su bez sposobnosti organizacije i osjećaja pripadnosti i zato se ne znaju otvoreno i elokventno boriti za ono što je naciji od prirode poklonjeno. Mešetarenjem, željom za vlastitim bogaćenjem, prijevarom i neodlučnošću obezvrijeđen i marginaliziran je do sada bio resurs nafte i plina koji je hrvatski. Može li Hrvatska Vlada strateškom partneru MOLu o pitanju rafinerije u Sisku postaviti svoje prioritete i svoje zahtjeve?
Činjenica je da može – samo ako želi komunicirati. A dok Vlada ne traži komunikaciju i ne pokazuje inicijativu, strateški partneri INE piju viski u Budimpešti i nazdravljaju hrvatskoj neodlučnoj Vladi i planiraju na koje će sve načine obezvrijediti rafineriju INE u Sisku prije nego što Hrvatska država otkupi dionice INE od MOL-a i , kako je najavio premijer Plenković u prosincu 2016. i ponovo INU vrati u hrvatsko vlasništvo.
Margareta Zouhar Zec

INA-Industrija nafte, d.d. (INA, d.d.) je srednje velika europska naftna kompanija. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA posluje u Angoli i Egiptu. Ima Rafinerije nafte u Rijeci i Sisku.
INA upravlja regionalnom mrežom od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA je opredijeljena za poslovanje u skladu s održivim razvojem. Na dan 31.12.2016. INA Grupa imala je 10.861 zaposlenog. Izvor : web ina.

22.01.2018. u 01:35 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 18.01.2018.

SRBIJA ZATRAŽILA SVOJE DOKUMENTE OD HAŠKOG SUDA


Dr. Nevenka Tromp

SRBIJA ŽELI KONTROLIRATI NA KOJI ĆE SE NAČIN
PISATI POVIJEST O RATU 90. GODINA


Početkom ovoga tjedna dr. Nevenka Tromp profesorica na sveučilištu u Amsterdamu potvrdila je za televiziju Al Jazeru da je Republika Srbija zatražila svoje dokumente od Haškoga suda. Dr. Nevenka Tromp radila je u timu tužilaštva Haškoga suda što je objasnila na slijedeći načim: „Ja sam upravo bila u tom timu koji je pisao prve zahtjeve za suradnju sa Srbijom. Poslije toga kako je Slobodan Milošević skinut s Vlasti u oktobru 2000 . godine i mi smo tu tražili dokumentaciju iz državnih arhiva Republike Srbije i bivše Jugoslavije. Ti arhivi su još uvijek bili u Beogradu. Tu imate tri nivoa povjerljivosti: službenu tajnu, vojnu tajnu i državnu tajnu i ti nivoi državnih tajni se taje po državnim institucijama. I po nekim nacionalnim zakonima institucija koja je dala taj nivo zaštite jedina ima pravo da ga skida u Nacionalnim okvirima. „ Međunarodni krivični sud, haški tribunal zasnovan je po poglavlju 7 povelje Ujedinjenih naroda i imao je vrlo velike ovlasti. On je tražio od svih država svojih članica da surađuju s njim. Znači tu se nacionalno zakonodavstvo moralo prilagoditi pravilima tribunala i predati dokumente koji su imali i oznaku državne i vojne tajne. Međutim to se nije dešavalo po nekim pravnim principima po kojima je funkcionirao tribunal, nego su se tu izvan pravnih procesa desile dvije važne kratice. Jedna godine 2003. kada je Karla del Ponte tadašnja glavna tužiteljica pristala na zaštitu dijelova bez nekog pravnog razloga, zaštitu dijelova vrlo važnih dokumenata na zahtjev Srbije. To je jedan preseden 2003. godine. Međutim taj presedan 2003. godine se odnosio na samo tu kolekciju dokumenata vrhovnog savjeta odbrane. Drugi iskorak koji je tribunal napravio i izašao u susret Srbiji koji apsolutno pravno nije trebao napraviti je opet jedan bilateralni dogovor između Karle del Ponte i Rasima Jajića ministra u Vladi Srbije koja Srbiji daje pravo da pod svojim uvjetima predaje dokumentaciju tribunalu. Tim načinom je zaštićeno na tisuće dokumenata koji su još uvijek ostali povjerljivi. Ali ta povjerljivost nije uopće dostupna kao informacija javnosti. Što Srbija štiti javnost uopće nezna i tu je sada vrlo interesantna situacija da ako se ti dokumenti zaštite zauvijek, javnost neće znati ni koliko ni što je zaštićeno.
Prema riječima dr. Nevenke Tromp „puno tih dokumenata koji su povjerljivi nisu postali dokaz ni u jednom slučaju. Međutim ti su dokumenti bili dostupni nama istraživačima i većina tih dokumenata je predana čak i obrani zbog toga što su imali neki oslobađajući efekt. Zato sve što je zaštićeno nije moguće ni za Srbiju ni za tribunal da zna, ako se neka fizička kopija njima vrati. Jako puno kopija tih dokumenata fukcionira u krugu ljudi koji nisu prekršili nikakvo pravilo, nego su to stavili na svoj kompjuter iz razloga jer su radili neko istraživanje.“
„ Ta priča je vrlo teška i komplicirana, fizički da se zna točno šta je zaštićeno i da se onda ta zaštićenost kontrolira na način na koji Srbija i ministrica pravde traži i smatra da je moguće. Vrlo interesantna stvar ovdje je da se pitamo zašto to Srbija želi i s kojim ciljem to Srbija želi postići. Mislim da je tu vrlo jednostavan odgovor koji ja mislim da mnogo ljudi već naslućuju šta je. Naime Srbija je jako dobro prošla što se tiče pravne pravde na tribunalu. Znači ta njena praktična uključenost u to šta se prikazuje kao dokaz ili ne, jako dobro funkcionirala jer vidimo da niti jedan osuđenik iz Srbije nije povezan s zločinom genocida u Bosni i Hercegovini, da nema udruženog zločinačkog poduhvata koji povezuje individualce iz Beograda kojima je već presuđeno.I šta je sada slijedeća faza poslije tog relativnog uspjeha Srbije? Srbija želi isto da utječe, kontroliranjem ovih dokumenata i na političku pravdu i istinu i na povijesnu pravdu i istinu i želi u stvari kontrolirati preko tih individualnih dokumenata način na koji će se pisati povijest o ratovima 90. ih i sigurno o ulozi Srbije u tim ratovima“ rekla je dr. Nevenka Tromp.„Govorimo o milijonima pisanih stranica dokumenata. Govorimo o jako puno video i fotografskog materijala, govorimo o geografskim mapama koje su bile važan dokazni materijal isto tako što se mene tiče te orginalne kopije mogle bi ostati u Hagu pod okriljem Ujedinjenih naroda. Kada vidite na koji način oni pokušavaju te dokumente dati na korištenje publici, sucima i istraživačima, onda je to jedan veliki problem. Ja koja sam radila na tribunalu skoro 13 godina, se ne mogu snaći, ispisati ni jedan taj formular, da bi dobila bilo koji dokument. Zašto tribunal komplicira te stvari? Ja sam radila za UN. On nikada neće ohrabrivati ljude da se koristi tom arhivom nego će raditi restrikcije da se taj arhiv što manje upotrebljava“ rekla je bivša istraživačica Haškog suda dr. Nevenka Tromp.(m.z.z)

18.01.2018. u 23:51 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 14.01.2018.

KOLIKO PUTA MINISTAR U VLADI RH MOŽE JAVNO POGRIJEŠITI ?MINISTRICA TRADICIONALNOG STAVA MORA OTIĆI S POZICIJE U VLADI !

Zašto premijer RH Vlade mr. Plenković tolerira pogreške ministrice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić te je ta osoba još uvijek ministrica i članica Vlade ?Zar zbog toga što želi biti đentlmen prema gospođi Murganić? Zar zato što u njenim pogreškama ne vidi težinu propusta koji se ministrici resora za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku učestalo dešavaju, a koji su ozbiljno uzbudili hrvatsku javnost i ministricu Murganić podvrgli žestokoj kritici? Ima li nakon svega ministrica Murganić i dalje povjerenje premijera mr. Plenkovića?
Ministrica Nada Murganić je u tri posljednja mjeseca dva puta pogriješila u domeni ministarskog rada, a treći puta je izrekla ono što misli čime je dokazala da nikakvu važnost ni podršku ne pridaje ženama zlostavljanim u bračnoj zajednici od njihovih muških partnera. Zbog svega je oštro kritizirana u širokoj javnosti od građana, novinara, aktivistica udruga civilnog društva i intelektualaca. Postavlja se pitanje koliko puta ministar može pogriješiti, a da i dalje ima povjerenje premijera mr. Plenkovića? Znači li premijeru Plenkoviću išta kritika široke javnosti koja traži da ministrica bude smijenjena? Ministrica Murganić ostavku nije ni jednom ponudila, ona težinu svojih pogrešaka ne percipira, a mišljenje javnosti je po svemu sudeći ne interesira.

TRI POGREŠKE MINISTRICE MURGANIĆ
Prvi puta ministrica Murganić , u studenom 2017.je javnost zapanjila definicijom -u nacrtu Obiteljskog zakona - u kome kaže da supružnici koji nemaju djece nisu obitelj. Ispričala se javnosti nakon sedam dana. O njenom se povjerenju glasovalo u Saboru – gdje je dobila daljnju podršku po broju uzdignutih ruku saborskih zastupnika i ostala je na funkciji resorne ministrice . U prosincu je u privatni katolički dječji vrtić odnijela paketiće pomoći Europskog socijalnog fonda koji su bili namijenjeni najsiromašnijoj djeci i tako izazvala drugu aferu. Već u siječnju 2018. vlastita nova pogreška koja ministrici Murganić ruši kredibilitet. Naime nakon zlostavljanja supruge Mare, - koje je Alojz Tomašević požeško slavonski župan provodio nad suprugom čak još nekoliko mjeseci nakon što se Mara najprije krajem svibnja 2017. mailom obratila premijeru Plenkoviću o svojim odnosima sa suprugom, Tomašević je napokon zamoljen u siječnju 2018. od premijera RH da podnese ostavku na dužnost požeško slavonskog župana zbog obiteljskog nasilja. Nakon tog razgovora Tomašević je izjavio da ne daje ostavku, ali je " istupio iz stranke HDZ dok se protiv njega vodi sudski spor za obiteljsko nasilje- kako ne bi štetio stranci," rekao je. Supruga Mara, inače učiteljica, je istovremeno povukla sve optužbe za suprugovo nasilje nad njom. A ministrica Murganić upitana od novinarke da komentira povlačenje optužbi Mare Tomašević za nasilje koje je trpjela od supruga, ministrica Murganić je odgovorila „ To vam je tako u braku“.

„TO VAM JE TAKO U BRAKU“
Ministrica nije percipirala hrvatsku situaciju i nema u glavi podatak da je u Hrvatskoj godišnje fizički zlostavljano, fizički ozljeđeno, tučeno i pretučeno 15.000 žena, koje žive kao i njihova djeca u stresu i stresu od partnera i srama od okoline. Prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj je od početka 2001. do kraja 2015. godine ubijeno u zlostavljanju 359 žena, od čega 165 od bliske osobe, od partnera ili supruga. Samo 2015. ubijeno je 15 žena u činu zlostavljanja od 12 partnera. Upravo zbog tih brojeva javnost je intolerantna na izjavu minstrice Murganić kakve ne bi smjela izreći. Tim više što u njen resor spada i populacija mladih, a nasilje je u državi u porastu upravo među mladima.
„ To vam je tako u braku“ je izjava zbog koje ministrica Murganić mora napustit svoju poziciju, jer je njome nasilje- ako među supružnicima postoji – tolerirala kao nešto što je očekivani dio bračne zajednice. Ali nasilje u obitelji koje je je za društvo u drugoj polovici 20. stoljeća bilo nekažnjivo, u demokraciji 21. stoljeća nenasilje i ravnopravnost spolova je civilizacijska vrednota. Fizičko nasilje je osuđeno je te je kažnjiv je svaki oblik zlostavljanja u bračnoj zajednici kao i surovo i ponižavajuće fizičko postupanje.

Gospođa Murganić je tradicionalna žena, za koju je ministarski posao, prezahtjevna dužnost. Informacije kažu da je bila uspješna u poslu voditeljice Doma Sveti Antun u Karlovcu. Treba joj omogućiti da se ponovo vrati na taj posao, jer je s obzirom na njene kompetencije socijalne radnice, životnu dob i intelektualnu praksu taj posao za nju mnogo primjereniji. Intelektalni poslovi, pisanje zakona i njihova primjena u praksi, interes javnosti i svakodnevna novinarska preispitivanja traže stalnu mentalnu aktivnost ministara. To je posao za osobu jače apsorpcije informacija i događanja.
Margareta Zouhar Zec

14.01.2018. u 07:48 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 12.01.2018.

„ZELENA AKCIJA “ : PONOVO IZDANA DOZVOLA ZA PROJEKT BRDO SRĐ

Razvoj golf d.o.o ŽELI PREKO SUDA UŠUTKATI ZELENU AKCIJU,
TUŽI DRŽAVU ZA POLA MILIJARDE EURA ....


Objavljujem priopćenje „ZELENE AKCIJE „ od 11. siječnja 2018.

„ U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u Zagrebu je 5. siječnja izdana je ponovo lokacijska dozvola za projekt apartmanizacije Srđa. U veljači 2016. po tužbi Zelene akcije i inicijative „Srđ je naš“ poništena je ranija nezakonita lokacijska dozvola za isti projekt. Unatoč poništenju ranije dozvole izdana je identična dozvola za isti projekt.

Prvo je 2014. Visoki upravni sud ukinuo nezakonitu Odluku o povećanju obuhvatu zahvata na Srđu sa 100 na 310 hektara. Nakon toga je 2016. Upravni sud poništio Rješenje o prihvatljivosti za okoliš, a nedugo potom 2017. i na njemu utemeljenu lokacijsku dozvolu. Unatoč tim pravomoćnim presudama, par tjedana nakon pokretanja arbitraže u Washingtonu gdje navodni investitor tuži državu za pola milijarde eura, izdane su nove dozvole za projekt jednakog obuhvata. Po tome je Srđ postao jedan od najgorih primjera gaženja pravne države u Hrvatskoj.

U odnosu na Srđ ništa novo – pogodovanje se nastavlja od Sanaderove Vlade, preko Milanovićeve, Oreškovićeve pa do Plenkovićeve. Jedino što se promijenilo jest odnos prema građanima koji upozoravaju na problem. Naime, od pokušaja diskreditacije medijskim putem prešlo se na tužbe kojima ZELENOJ AKCIJI Razvoj golf d.o.o. nastoji onemogućiti djelovanje i ušutkati bilo kakvu kritiku ovog štetnog projekta. Unatoč dvije tužbe, jedne kojom se traži da nas se novčano kazni te druge kojom se traži da nam se zabrane svi javni nastupi u vezi s ovim projektom, koje je Razvoj golf d.o.o. pokrenuo protiv Zelene akcije mi nećemo odustati od argumetirane kritike ovog projekta te najavljujemo tužbu i protiv nove lokacijske dozvole za koju smatramo da je nezakonita.“ – Kraj priopćenja
Kontakt info ZELENA AKCIJA : dipl. iur. Enes Ćerimagić, 099 31 49 625


INVESTITOR UPITNE SPOSOBNOSTI I SOLVENTNOSTI !

Oni koji više žele znati i razumijeti višegodišnja događanja prodaje brda SRĐ iznad grada Dubrovnika mogu se informirati kroz dio teksta koji objavljujem a koji je pod naslovom „VELIKI DOGOVOR ZA GOLF GRAD NA DUBROVAČKOM SRĐU USPIO JE SPOJITI GLUPIST, NEZNAJE I PRIVATNI INTERES na Internet stranoci Forum.tm napisala Jagoda Munić, predsjednica Friends of the Earth, najveće svjetske mreže ekoloških organizacija i objavila ga 26.7. 2013. godine.

Dio teksta koji objavljujem daje informacije o vlasniku tvrtke Razvoj golf d.o.o. koju je poljak Mariusz Bres osnovao u Zagrebu 2006. te o ostalim tvrtkama koje je osnovao s partnerom, te pošto poto žele graditi apartmane na brdu Srđu.
Takozvani investitor čije su tvrtke već 2011. imale dug od 80 milijuna kuna, shvaća definitivno da je sve što je u vezi s Dubrovnikom zlatna financijska koka. Ministarstvo graditeljstva pak nema retoriku za poljaka koji nema gotovog kapitala, samo tek figurira i " prelijeva iz šupljega u prazno" s nekim svojim tobožnjim partnerima!!!!

autorica JAGODA MUNIĆ:
"Osim jednog i pol igrališta za golf i nekoliko drugih sportskih sadržaja, plan za plato Srđa sadrži i 240 luksuznih vila u rekreacijskoj zoni, na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, odnosno izvan dvije zone turističke namjene na platou Srđa. I opet, ništa od navedenog ne bi bilo ni zamislivo da nije bilo maštovitog tumačenja zakonskih propisa. Tako je studija utjecaja na okoliš, protivno zakonu, tri puta vraćana na doradu, a uzela je u obzir utjecaje samo jednog dijela planirane izgradnje, dok utjecaj 400 apartmana na okoliš uopće nije analiziran.
Zbog toga su Zelena akcija i građanska inicijativa Srđ je naš podigli tužbu na Upravnom sudu, a ustavnu tužbu udruge su zbog nezakonitosti donošenja projekta podnijele još 2006. godine. Tada je povjerenik vlade Ive Sanadera, mimo svojih ovlasti, prenamijenio površinu golf-resorta sa 100 na 310 hektara.
Usto, nikad nije dočekan sudski epilog prodaje gradskog odnosno državnog zemljišta, koju je 2009., neposredno prije kraja svog mandata, zbog manjka novca u gradskoj blagajni provela Dubravka Šuica.
I kao da to nije dosta, investitor otkupljuje zemljište od vlasnika koji su se upisali na njega temeljem izjava kako su na Srđu više od 20 godina skupljali majčinu dušicu i drva, a nekako se dogodilo da su se takvi slučajevi odnosili baš na parcelama umrlih vlasnika bez nasljednika, odnosno na zemlji Grada Dubrovnika. Na temelju ovih informacija mogli bismo očekivati da će reagirati DORH i USKOK, ali zasad, dvije godine nakon što je ta afera izašla u javnost, nemamo još nikakvih informacija o tome.
Nakon što je investitor otkupio dio zemlje na Srđu, na zemlju se upisuje hipoteka i tako tvrtka Razvoj golf dobiva kredit u iznosu od 90 milijuna eura (60 milijuna od Golden Star Malta i 30 milijuna od Loyds Investment Corporation). Čini se da je i Zagrebačka banka kreditor Razvoj golfu jer je i ona upisana zabilježbom u zemljišnim knjigama, i to temeljem zajma od 15 milijuna eura.
Loyds Investment Corporation je tvrtka kojoj je direktor Aaron Frenkel. Još jedna iz grupacije Loyds povezana s Frenkelom je Loyds Property Investments, registrirana u Velikoj Britaniji. Ove Loyd’s-tvrtke ne treba miješati s londonskim Lloydsom, a razlika seže svjetlosnim godinama dalje od pukog slova "l" viška u nazivu. Frenkel je, zajedno s Yoramom Yossifoffom, osnivač dotične tvrtke i direktor, a Yossifoff je pravnik specijaliziran za nekretnine, ulaganja i “kreativno oporezivanje”. Dotičnim investitorima temeljito se bavio britanski dnevnik Guardian, i to u kontekstu špekulacija s nekretninama, pri čemu je korištena anonimnost preko tvrtki s Djevičanskih otoka, kako je navedeno analizi dokumenta koji su procurili o klijentima poreznih rajeva u travnju 2013.
U članku se navodi da je Frenkel u Londonu pokupovao nekretnina u vrijednosti od 30 milijuna funti, dok je Yossifoff bio baš široke ruke, pa je potrošio i cijelu milijardu jer špekulantske poslove obavlja i za Mydas Fund iza kojega stoji izraleski konzorcij. Je li tko i sumnjao, istražitelji koji se bave investitorima iz poreznih rajeva, sva ova ulaganja povezuju s izbjegavanjem poreza, dakle, smrtnim grijehom na Zapadu.
O čemu je riječ? Loyds Property Investments, Frenkelova i Yossifoffova tvrtka, bila je umiješana u skandal s najmom domova za starije i nemoćne koji je javnost skandalizirao 2011. godine. Loyds Property Investments je bio jedan od vlasnika tvtke South Cross u Velikoj Britaniji, privatizirani sustav 750 domova za starije i nemoćne. Iz tvrtke su izvukli devet milijuna funti, što je istražio sindikat GBM, koji je utvrdio da je tijek izvlačenja novca išao preko Izraela, Poljske, Singapura, Djevičanskih otoka, Kanarskih otoka, Švicarske i - natrag u Izrael.
Nakon te je operacije Loyds Property Investments 2010. godine baš nekako zgodno bankrotirao, kako navodi Mirorr, pa će naplata potraživanja biti malo teže provediva jer tvrtka ima knjigovodstvenu vrijednost, odnosno manjak, od 946.590 funti, što je ujedno i vrijednost dioničkog fonda. Zanimljivo je napomenuti da je ta tvrtka (Loyds Property Investments) reklamirala prodaju i najam vila na Srđu na svojim web-stranicama 2009. godine.
Prema napisima Slobodne Dalmacije, Loyds Investment Corporation posudio je 2009. godine tvrtki Razvoj golf d.o.o. 30 milijuna eura. Taj je dug, prema svemu sudeći, Razvoj golf prenio na tvrtku Golden Star Malta, koja je upisala založno pravo na dio parcela na Srđu temeljem zajma Razvoj golfu od 90 milijuna eura. (Uknjižena je i Zagrebačka banka temeljem zajma od 15 milijuna eura).
Jedan od dioničara tvtke Golden Star Malta je Poljak Mariusz Bres, koji je s Ivanom Kusalićem direktor i predstavnik za sve četiri registrirane tvrtke u Hrvatskoj – Razvoj golf d.o.o, Zagreb, Razvoj golf Dubrovnik d.o.o, Golf Bosanka d.o.o i Golf Park Dubrovnik – Srđ d.o.o. Sve četiri tvrtke su u izvještajima za 2011. godinu zabilježile poslovanje s gubitkom u visini od gotovo 11 milijuna eura (više od 82 milijuna kuna). Sve navedene tvrtke registrirane su pod ograničenom odgovornošću (limited ili d.o.o.), pa se njihovi dugovi ne prelijevaju na tvrtke osnivačice, odnosno vlasnike. Naravno, u slučaju ostvarene dobiti situacija je potpuno drugačija, pa se dobit bez najmanjeg problema može prenijeti tvrtkama osnivačicama.
To “investitoru” omogućava prelijevanje novca s jednog računa na drugi, tako dugo dok se trag ne izgubi, baš poput prezaduženih građana koji prelijevaju dugove s jedne kreditne kartice na drugu. No, za razliku od građana, koji će prije ili kasnije morati vratiti svoje dugove, jer se u Hrvatskoj osobni dugovi mogu prenijeti i na nasljednike, s tvrtkama to nije slučaj. Tvrtke kćeri mogu elegantno bankrotirati, primjerice, nakon što se novcu izgubio trag na Djevičanskim otocima.
Dakle, imamo klasičan primjer sraza špekulantskoga kapitala i političke kaste, koji će, ako se ostvari, zapečatiti sudbinu Dubrovnika i završiti proces pretvaranja Grada u golf-resort. Politička kasta ulaže doista nevjerojatan trud u to da se jedinstveni biser poput Dubrovnika pretvori u turističku monokulturu, u ljušturu od zidina stiješnjenu između golf-resorta i kruzera. A mogućih razloga za takav razvoj stvari na raznim razinama je mnoštvo; od neznanja i gluposti do privatnog interesa. – Kraj teksta autorice Jagode Munić
.12.01.2018. u 12:42 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 11.01.2018.

NAPLATA DUGOVA OD BLOKIRANIH GRAĐANA JE POSTAO POSAO!“OVRŠNI ZAKON JE ZATO DA BI SE ODREĐENE STRUKTURE BOGATILE”

Dr. Sarajko Baksa prof. na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu i glavni tajnik političke stranke BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU bio je gost i sugovornik 27.12. 2017. na Radio Zagrebu u emisiji Glas potrošaća koju je uredila i vodila novinarka Sandra Leskovar. U svrhu informacije prenosim zanimljiva izlaganja dr. Sarajka Bakse koja je rekao u toj emisiji .
Budući da je više od 330 000 građana u blokadi, oni nisu potrošaći koji podiže potrošnju, konstatirala je na početku emisije urednica i voditeljica Sandra Leskovar. Njihov dug je 42,8 milijarde kuna. Točnije njihov dug je puno veći jer u 42,8 milijardi nisu obračunate kamate i troškovi ovrhe. Dug blokiranih s kamatama i troškovima ovrhe je oko 60 milijardi kuna. I raste svake godine.
Dr. Sarajko Baksa potvrdio je da dug blokiranih sa osnova plaćanja iznosti 42,8 milijardi kuna. “Tu nisu uračunati troškovi to je temeljni iznos koji hrvatski građani u ovom trenutku duguju i taj novčani iznos se iz mjeseca u mjesec samo povečava. Hrvatski građani su ovaj mjesec dužni pola milijarde kuna više nego li su bili dužni prošli mjesec. Nevjerojatna je činjenica da zakon koji treba služiti za naplatu potraživanja namirivanje vjerovnika je uz to donio jedan nusprodukt tako da od 1.1.2011. do 30.11. 2017. naplaćeno je godišnje od blokiranih – u eurima – tri milijarde i nešto eura. A pritom se napravio dug od 720 milijuna eura. Ako to analiziramo mjesečno, po danu, po satu, onda izlazi podatak da se u sekundi naplaćuje 110 eura. Dakle svake sekunde se od hrvatskih blokiranih građana i gospodarstva naplati 110 eura. Pritom se svake sekunde hrvatski građani zadužuju za dodatnih 22 eura. Da bi gospodarstvo naplatilo 110 eura, pritom radi sirotinju od 22 eura. I tako svake sekunde, svaki dan, svaki mjesec, već nekoliko godina.

“OVRŠNI ZAKON JE ZATO DA BI SE ODREĐENE STRUKTURE BOGATILE”
“ Ova situacija ne odgovra ni vjerovniku ni dužnicima" rekao je dr. Baksa te nastavio;" Nije na dužnicima da riješavaju temeljne probleme hrvatskog gospodarstva. U jednom trenutku ljudi su u RH počeli pričati kako je ponestalo novaca. To je bio trenutak kada se pojavio Ovršni zakon i kada se novac isisavao iz hrvatskog društva. Ta količina novaca je bila toliko golema- govorimo o nekih 20, 25 eura u sekundi – razumljivo je da gospodarstvo više nije imalo kapitala s kojim bi moglo funkcionirati. Ako četvrtini Hrvatske oduzmete pravo na život, kada su blokirani oni nemaju ništa. Da biste ubili čovjeka ne morate pucati u njega – dovoljno je da mu uzmete posao i blokirate sve račune. Takav čovjek nije potrošač, jer on nema, nema mu se što uzeti, dakle ovaj zajamčeni dio koji mu ostaje jedva je dovoljan za preživljavanje. Gospodarstvo od takvog čovjeka nema benefita. Ovršni zakon je samo zato da bi se određene strukture bogatile.”
Dr. Sarajko Baksa kaže da je potrebno razumjeti vjerovnike, jer oni su posudili novce, prodali robu, izdali nešto.” Ali treba razumijeti i potrošaća. Što se događa? Činjenica je da je hrvatsko gospodarstvo sve manje. Orijentirali smo se prema turističkim djelatnostima. Da li je čovjek kriv što ne samo da ne može otplačivati svoje dugove, već što ne može servisirati svoj život, zbog toga jer je ostao bez posla?Ne bi li se država trebala pobrinuti da čovjek ima posao? Jasno kada čovjek ne radi, kada se nema gdje zaposliti, ostaje bez izvora financiranja i sredstava za život. Vjerovnik sa svog stajališta ima samo dužnika, ali taj dužnik ne može servisirati svoj život. Dakle da bi se naplatio vjerovnik treba omogućiti dužniku da prodiše. A to mu se jedino može omogučiti ako čovjke radi i zarađuje novac.”
Novinarka je konstatirala da su najveći problem ovrhe za koje nema osnove, dugovanja stara po 15 godina kojih je jako puno i strukture koje su se ugurale između vjerovnika i dužnika.

“ NAPLATA DUGOVA JE POSTAO POSAO!”
Dr. Baksa je potvrdio da je veliki broj je takvih ovrha.” Na dugovanje od 42,8 milijardi iz osnova, dolaze još razno razni troškovi koji su u ovom trenutku negdje oko slijedećih 20 milijardi kuna. Dakle to je umjetno izgenerirano dugovanje kojeg tehnički nema, ali ono je tu. Rekao je da “ neke tvrtke svoje poslovanje u velikoj mjeri temelje na naplati potraživanja.Izvlače račune koji su ne u debeloj zastari,već su trebali biti otpisani prije 10, 15, godina. Izvlače ih van i pokušavaju na razne načine, različitim sredstvima, naplatiti takva dugovanja. Naplata dugovanja je postalo posao. Javni bilježnici svoja riješenja donose na temelju vjerodostojne isprave. Što je vjerodostojna isprava? To je komad papira na kojem je memorandum, u načelu se radi o izvodu iz poslovnih knjiga, potpisu i pečatu. Javni bilježnici u načelu ne provjeravaju istinitost, izdaju ovršna riješenja i ono što je nezgodno, ne stavljaju naplatu samo na novčana sredstva, nego u načelu idu na cjelokupnu imovinu. Pa se može dogoditi da za nekakev minorni dug od nekoliko desetaka kuna za koji je upitno da li uopće postoji ili ne , može se ovršiti nekretnina dužnika.
Dr. Sarajko Baksa osvrnuo se na obavijest o dugovanju, odnosno na način isporuke pismena te rekao “ Veliki broj ljudi se žali da nije dobio nikakvu obavijest o stanju duga i ovrhi . Ali se događa da gro pismena dolazi dužnicima preko ljeta. To su mehanizmi koji su zakoniti, ali da li su legitimni i moralni? Čovjek treba uzeti pismenu. Ako ne uzmete pismenu postoji mogučnost da ostanete bez svega.Nemojte odbijati prihvatiti pismenu. Ako vidite da nešto nije u redu treba pisati prigovor, treba ići na sud i tamo dokazivati da li ste u pravu ili niste. Dužnik mora primiti pismenu.Ali samim prigovorom koji upučujete javnom bilježniku slučaj odlazi na sud.Troškovi jesu veliki. I zbog toga se računi mistificiraju. Što oni rade? Oni ne žele čekati godinu dana: recimo čovjek ostane bez posla, više ne može servisirati svoje mjesečne obveze i vidljivo je da ne plaća svoje račune. Ali vjerovnik ne želi čekati da se skupe računi kroz godinu godinu dana, pa da 12 računa ide ovršavat. Ne. Što on činiti? Ovršiti će račun po račun. To neće biti jedna ovrha sa 12 računa, nego će u najboljme slučaju biti četiri ovrhe po tri računa ili 12 ovrha po jednom računu. Zašto? Zato što je trošak svake ovrhe nekoliko stotina kuna.Lobijima i određenim interesnim skupinama je u interesu da tih ovrha bude sve više i više. Došli smo u situaciju da Hrvatska koja ima nešto više od četiri milijuna stanovnika, ima preko osam milijona ovrha.
Voditeljica Leskovar je navela primjer “da račun Zagrebačkog Holdinga koji je jedan račun iz tri podužnice, ako ga ne platite, za taj jedan račun čete dobiti tri ovrhe, pa ako zbrojimo, trošak svake ovrhe , onda račun kojj je iznosio 300 i nešto kuna, ispadne devet stotina kuna. I to je već sada kao normalno! Ljudi ne ulažu žalbe, jer su troškovi postupka daleko veći nego njihovo dugovaje.”
Sugovornik dr. Sarajko Baksa kritički je objasnio da je Ovršni zkon je iz verzije u verziju sve gori za potrošaće i blokirane građane. “ Podaci pokazuju” , rekao je dr. Baksa, “ da se broj blokiranih građana povećava. Dakle Ovršni zakon nije ispunio svoju svrhu. On samo od hrvatskih građana radi siromašne hrvatske građane. Spona koja povezuje vjerovnika i dužnika treba biti minimalna. I on ne bi smio pri tome zarađivati. A što oni rade? upitao je dr. Baksa i objasnio:” Oni uzmu zahtijev vjerovnika, lupe pečat pravomočosti, stave u kovertu i pošalju dužniku pismenu. Koliko taj posao realno vrijedi ? Tek nekoliko kuna. I trošak dostave pismena. Ali to sistem im omogućuje da dobijaju nagradu. Koji je to apsurd! Dužnik koji nema za život mora plaćati ne samo dug koji je načinio, nego mora plaćati i ekstra dugovanje koje mu je nametnuo vjerovnik. Dužnik sa javnim bilježnikom i odvjetnikom nema ništa. Dužnik ima ugovornu obvezu sa vjerovnikom. A vjerovnik može uzeti najskupljeg odvjetnika, može ga uzeti iz Amerike, a sve to bi trebao platiti onaj mali dužnik koji nema ni za kruh.

”POTREBAN JE NOVI I STEČAJNI I OVRŠNI ZAKON”
Dr. Baksa je rekao da je potreban novi i Stečajni i Ovršni zakon.” Cilj nam je osvijestiti da ovakav smjer kojim smo krenuli sa pola milijarde izgeneriranog dugovanja iz mjeseca u mjesec je neodrživo stanje. U radnoj skupini za novi Ovršni zakon su predstavnici sindikata i jedan član blokiranih . To je uski krug ljudi koji se brine za dobrobit šire društvne zajednice. Ostatak radne skupine se brine o tome kako naplatiti potraživanje i kako namiriti vjerovnika. Novi Ovršni zakon će biti po mom viđenju bolji od dosadašnjih ovršnih zakona, ali jedino snažno gospodarstvao može riješiti problem blokiranih građana. Tako dugo dok od čovjeka koji nema ništa se pokušava uzeti nešto, da bi naplatili onog koji ima puno, to neće donijeti ništa dobroga “ – rekao je u radijo emisiji dr. Sarajko Baksa tajnik političke stranke BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU.
(Margareta Zouhar Zec)


11.01.2018. u 22:25 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 09.01.2018.

PREDAVANJE O ŠUMAMA U PAZINU

PREDAVANJE ZA SVE ZAINTERESIRANE

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba Istarske županije organizira 22. siječnja u 17 sati predavanje za sve šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na temu “Gospodarenje privatnim šumama”.
Na predavanju će biti govora o zakonskoj regulativi, općenito o šumama, programima za gospodarenje u šumama šumoposjednika, koracima do doznake, te upisa u Upisnik šumoposjednika.
Predavanje će se održati u zgradi Istarske županije, Drščevka 3 u Pazinu.Fotka: m.zouhar zec

09.01.2018. u 07:42 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 05.01.2018.

RIBARI NA SASTANKU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE


MINISTAR TOMISLAV TOLUŠIĆ:

"HRVATSKI RIBARI IMAJU PRAVO LOVITI RIBU
NA ISTOM PODRUČJU KAO I GODINAMA DO SADA"U Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu održan je međuresorni sastanak s predstavnicima udruženja, grupacija i ceha ribara na temu aktualne problematike ribolova u Savudrijskoj vali. Problem je nastao nakon što je Republika Slovenija započela 29. prosinca 2017. s jednostranom primjenom arbitražne odluke o teritorijalnom razgraničenju s teritorijem Hrvatske na moru, a prema odluci arbitražnog suda. Sastanku kome je predsjedao ministar poljoprivrede dipl. iur. Tomislava Tolušića su prisustvovali i državni tajnici iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, iz Ministarstva unutarnjih poslova Terezija Gras, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture veza a. Maja Marković Kostelac te iz Ministarstva pravosuđa Kristijan Turkalj.

Sastanak je bio zatvoren za novinare, a nakon sastanka, osim što je novinarima i fotografima redakcija bilo dozvoljeno fotografirati sastanak prije njegova početka, nisu bile predviđene izjave predsjedavajućih za novinare. Prema priopćenju iz Ministarstva poljoprivrede na početku sastanka ministar Tolušić se u ime svih zahvalio predstavnicima ribara na dolasku i strpljenju, izrazio im podršku cijele Vlade RH te još jednom ponovio da arbitražna odluka za Hrvatsku nije mjerodavna (ev. ne obvezuje i neće je primijeniti), pa tako ni njen dio koji se odnosi na razgraničenje na moru u području Savudrijske vale. Tolušić je rekao da Hrvatska granica ostaje nepromijenjena, a naša pozicija se ni milimetar neće promijeniti.
„Hrvatski ribari imaju pravo loviti ribu na istom području kao i godinama do sad. Svoj posao će i dalje obavljati u miru, a nijedan ribar neće trpiti materijalnu štetu. Naši ribari će biti zaštićeni i imaju apsolutnu podršku Vlade RH - tristo posto smo uz vas!“ – rekao je ministar Tolušić ribarima. Tolušić je rekao da ovaj problem ne postoji od jučer niti se sutra može riješiti, ali da nema nikakvih incidenata na granici niti je ijedan ribar u Savudriji dobio kaznu u zadnjih mjesec dana, što su potvrdili i ribari koji su sudjelovali na današnjem sastanku." Hrvatska će zaštititi svoje ribare u Savudriji jer oni su jamac suvereniteta. Institucije ove države raspolažu svim relevantnim informacijama: popisima plovila, snimkama, radarima kojima se bilježe i dokumentiraju sva kretanja u Savudrijskoj vali, pa imamo sve što je potrebno za pokretanje postupaka prema slovenskoj strani ukoliko ona ustraje na jednostranim odlukama. Hrvatska i dalje želi prijateljsku komunikaciju i dijalog sa slovenskom stranom " rekao je ministar poljoprivrede na sastanku s ribarima.


Ribari koji love ribu u Savudrijakoj vali 4.1. 2018. na sastanku u Ministasrtvu poljoprivrede s ministrom Tomislavom Tolušićem i državnim tajnicima Ministasrtva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Fotka: Morana Begač

Predstavnici ceha ribara Hrvatske obrtničke komore zahvalili su svim predstavnicima ministarstava na dosadašnjem angažmanu i podršci iskazanoj na današnjem sastanku i zaključili da više nema straha od isplovljavanja u Savudrijsku valu. Predložili su osnivanje jedinstvenog radnog tijela sastavljenog od predstavnika nadležnih ministarstava, ribarskih udruga, grupacija i komora, koje će se redovno sastajati radi koordinacije zajedničkih aktivnosti oko ove problematike te pravovremenog informiranja ribara o poduzimanju budućih mjera. Svi sudionici sastanka su se složili s prijedlogom. Prvi sastanak navedenog radnog tijela održat će se ubrzo u Savudrijskoj vali.

05.01.2018. u 06:26 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 04.01.2018.

U RH IMA OKO OSAM MILIJUNA OVRHA!DA LI RH IMA GARNITURU POLITIČARA KOJI GRAĐANE OBMANJUJU ?

Financijski dug blokiranih 330 000 građana RH se ne smanjuje već raste. U ovom trenutku temeljni iznos duga je je 42,8 milijardi kuna. I taj novčani iznos se iz mjeseca u mjesec, činjenica je, povečava.
Ali ono što je jednako važno je to da 330.000 blokiranih građana ima svoju djecu i svoje supružnike, što govori o činjenici da je u sferi financijski blokiranih živi oko milijun stanovnika Hrvatske. Blokirani građani nisu potrošaći njihovo trošenja ne pridonosi rastu BDP-a, oni kupuju najosnovnije i jedva preživljavaju. Druga velika opasnost koja sve dalje na marginu interesa javnosti i politike odvodi problem blokiranih je sama dužina trajanja tog problema. Vlade u RH dolaze i odlaze, zakani se dopunjuju i mijenjaju, ali problem blokiranih ostaje. Dugovi tim ljudima rastu. Kako je to moguće? Zar taj problem Ovršnog zakona i Zakona o Fini nitko u RH, pa ni ministar parvoduđa dipl. iur Dražen Bošnjaković ne razumije? Ili ne želi razumijeti?
Hrvatska je u situaciji, iako službeno ima četiri milijuna stanovnika, a pitanje je nakon iseljavanja koje traje, koliko stanovnika stvarno ima, da u RH ima oko osam milijona ovrha. Po tome je svaki stanovnik RH ovršen najmanje dva puta. Kako je to moguće? Da li se tako može raditi u pravnoj državi – kakva je Hrvatska?Da je Hrvatska pravna država premijer mr. Plenković ćesto javno ponavlja. Ali u pravnoj državi treba radi građana biti reda koji je zasnovan na poštenju i zakonima koji potenciraju pravo, a ne prijevaru. Zar Hrvatska ima garnituru političara koji građane obmanjuju do te mjere da pravnom državom proglašavaju državu koja takva nije – radi zakona koji dozvoljavaju besmislene ovrhe za male dugove, agencije za naplatu dugova, podrivanje, krađu, uništavaje, prijevaru i otuđivanje imovine građana Republike Hrvatske.

KOME PODILAZI AKTUELNA VLADA RH

Zar ništa od problema koje imaju blokirani građani ne razumije ni premijer Vlade RH mr. Andrej Plenković, koji je također pravnik?
A što je tek s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović koja je prof. engleskog i španjolskog, ali koja ima zavidnu političku karijeru izvan Hrvatske, u Amrici i NATO-u, gdje je trebala o ljudima i pravdi do sada mnogo naučiti? Ona svoj predsjednički ured premiješta po Hrvatskoj, obilazi županije, sluša ljude i razgovara sa njima, ali nikada javnost nezna kakav je rezultat njenih saznanja o problemima s terena Hrvatske, kome su njena saznanja prenijeta i što se nakon toga eventualno dogodilo. Izvješća o tome ne pišu nigdje. Osim što je predsjednica RH primila i saslušala svojevremeno predstavnike udruge BLOKIRANI ništa se značajnije za te ljude pozitivno nije dogodilo – a potvrda te konstatacije vidi se u činjenici da njihovi dugovi i dalje rastu iz mjeseca u mjesec. Od emotivno činjeničnih prepričavanja neće biti nikave promjene. Jer država i sve njene djelatnosti bazu djelovanja imaju u zakonima koji su doneseni i koji su na snazi izvršavanja. A zakoni su , kada se konkretno govori o financijski blokiranim građanima, napisani tako da se ljudima aktiviraju dugovi koje su otplatili prije nekoliko godina i agencije koje legalno posluju i zapošljavaju čak i nove djelatnike, da utjeruju te iste dugove kod građana, uvećane za kamate. Zašto ? Zato da bi financijski zaradili! Da to je dozvoljeno zakonom u Republici Hrvatskoj! A što je s građanima- to je manje važno i Vladi i zakonodavnom aparatu.
Ali - zašto je to dozvoljeno? Kome aktualna Vlada RH, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa podilaze? Podilaze onima koji beskrupulozno pljačkaju opljačkane?! Ljudi sa margine života, koji proživljavaju pakao vraćanja financijskih dugova, dugova kojima nikada nema kraja, govore da je Hrvatska mafijaška država. Imaju li pravo? Govore iz svog iskustva i vjerojatno zato imaju pravo, jer činjenica je da ne nalaze zaštitu ni u policiji ni u pravosuđu. Jer to nalaže i dozvoljava rigidni, negativni, demagoški hrvatski Ovršni zakon .
A s druge pak strane i predsjednica RH i premijer više puta mjesečno u raznim prigodama izgovaraju rečenicu koja glasi “ učiti ćemo sve da iseljavanje mladih iz Hrvatske prestane “. Govore to mirno i emotivno da bi im čovjek i povjerovao da će učiniti sve. Ali što zapravo konkretno čine ? Vrijeme prolazi. Ništa. Ništa konkretno. Ljudi i mladi i oni stariji koji odlaze izjavljuju da ne žele i ne mogu živjeti “u zemlji u kojoj nema perspektive, u kojoj vlada kaos, kažu, u kojoj nema sigurnosti, u kojoj su plaće premale, u kojoj nema posla, u kojoj su partizani i ustaše glavne teme… Od blokiranih do iseljavanja iz Hrvatske kratak je put, a hrvatski političari koji su odgovorni za funkcioniranje države to ne vide ili ne žele vidjeti!

Magareta Zouhar Zec


04.01.2018. u 11:16 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 02.01.2018.

UDRUGA „BLOKIRANI“ PREDLAŽE VLADI RH UKIDANJE VIŠE VRSTA MONOPOLA !


GDJE JE PRAVNA DRŽAVA BEZ MONOPOLA?

Prvog radnog dana u 2018. godini, već 2.1. udruga „Blokrani“ objavila je Priopćenje za medije koje je u ime udruge potpisala Miriam Kervatin. Prenosim to PRIOPĆENJE


PORUKA UDRUGE BLOKIRANI VLADI RH za 2018.
UDRUGA BLOKIRANI PREDLAŽE VLADI RH, REFORME : UKIDANJE MONOPOLA u Hrvatskoj!
Priopćenje za medije, 02.01.2018. objavljeno u 13h

Udruga Blokirani je u svojim ciljevima za 2018. ucrtala jasne putokaze, a među prvim zadacima je Ukidanje monopola.

1. Prvi primjer monopola su banke i Pravilnik o porezu na dohodak ( kojim je propisano da se plaća može isplatiti samo na osobni račun u banci. )
Pogoduje monopolu bankarskog sektora, drži visoke cijene usluga banaka, a guši konkurentnost i slobodu tržišta.


2. Drugi su primjer monopola javni bilježnici.
Broj javnih bilježnika reguliran je Pravilnikom o službenim sjedištima javnih bilježnika i broj javnobilježničkih mjesta čime je ulaz novih bilježnika na tržište onemogućen.
Najuspješniji javni bilježnici u pravilu imaju uhodani krug klijenata, (prije svega tvrtki i banaka), i ne ovise isključivo o poslovanju s građanima. Sve veći dio njihovih prihoda odnosi se i na ovrhe ( 8 milijuna ovršnih postupaka.)
Usporedivši financijske rezultate poslovanja desetak najvećih javnih bilježnika ( zaštićeni monopolom ) s 10 najvećih odvjetničkih ureda (tržišno reguliranih) možemo zaključiti da bi ukidanjem Pravilnika i usluge javnih bilježnika trebale pasti, najmanje za 50 posto, čime postižemo ne samo smanjenje cijena usluga, nego i moguće poboljšanje kvalitete usluge, i otvaranje dodatnih radnih mjesta. Definitivno bi pali troškovi blokiranih iz prezaduženog privatnog sektora!
Sigurno ima nezaposlenih odvjetnika koji žele biti javni bilježnici. Neka svi koji znaju i žele okušaju svoju poduzetničku šansu na slobodnom tržištu pa neka slabi ( i politički umreženi) odu s tržišta, a građani dobiju jeftiniju i bolju uslugu, ustavnu zaštitu i vlast koja im odgovara.

3. FINA na slobodno tržište
FINA je institut nastao u doba “socijalizma” i odnosio se je na međusobna potraživanja koja su između sebe imale pravne osobe.Kontrolu nad “društvenim sredstvima” provodio je SDK-a, pravni prednik FINA-e, pa se je vjerodostojnost uvijek mogla dokazati “izvatkom iz SDK-a”.
Od kada je Republika Hrvatska donijela svoj prvi Ustav, privatno vlasništvo jedno je od najviših vrednota ustavno pravnog poretka i može biti ograničeno samo odlukom suda, donesenoj na temelju zakona (isto EKLJP).

FINA si je jednostavno, u jednom trenutku, umislila i uzela pravo ( kroz legalno osiguranje monopola ) pa umjesto kontrole tisuću ili dvije pravnih osoba i njihovih društvenih sredstava, da može provoditi kontrolu nad privatnim vlasništvom i odlučivati umjesto suda i vlasnika, što radi od 2010. godine. Ovo je nespojivo sa svakom pravnom stečevinom uređenog i uljudbenog društva, poglavito onda kada građanin nema mogućnosti izjaviti redovni pravni lijek protiv odluka FINA-e, ili barem uputiti redovni prigovor potrošača, na odluke trgovca koji naplaćuje svoje usluge, i dobiti blagovremenu sudsku kontrolu zakonitosti akata FINA-e kojom se određuje i provodi ovrha.

4.Ukinuti obvezne članarine kod Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore…

5. Zakon o obveznim odnosima je jedan od krucijalnih zakona kojim se jamči legalan korijen monopolista ( CERP i banke nastupom krize, su štoviše povećale ugovorne kamate unatoč njihovom padu u svijetu uz navode da se povećao rizik )
Zakonodavac nije ništa poduzeo svih ovih godina, već je štoviše protivno interesima hrvatskog naroda sve vrijeme pogoduje interesnim grupama uza koje su se pojavile i tvrtke za utjerivanje dugova s jasnim iskazom monopola na tržištu dugova…što sve predstavlja jasan primjer pogodovanja interesima odabranih)

ZAHTJEVI DEREGULACIJE MONOPOLA

UDRUGA Blokirani zahtjeva deregulaciju monopola što bi imalo sigurno odraza na smanjenje prezaduženosti, smanjenje iseljavanja, povećanje potrošnje i konsekventno, investicija i zapošljavanja.
Deregulacija monopolista bi otvorila nova radna mjesta, usluga bi se poboljšala, građani bi imali više izbora i bili bi ravnopravni pred zakonom što i jest glavni kotač razvoja.
Deregulacijom javnih bilježnika, FINE i svih ostalih “zaštićenih” organizacija, klubova, profesija u Hrvatskoj mogla bi pridonijeti gospodarskom rastu od najmanje 0,5% godišnje, a omogućilo bi i otvaranju novih radnih mjesta.
Ukidanjem pravilnika kojim se osigurava monopol banaka, FINE, javnih bilježnika, Komora u Hrvatskoj bi se samo za prvu godinu moglo kreirati nekoliko desetaka tisuća novih radnih mjesta.

ZAKLJUČAK I OSNOVNA PORUKA

Dugoročno je zaključak, kojim bi se zabranilo Vladi da u buduće usvaja i donosi bilo kakve diskriminirajuće propise. Državna regulacija monopolista i uništavanje konkurencije nikada ne donosi ništa dobro.
Uz navedeno, UDRUGA Blokirani će i dalje nastojati štititi slobodu građana od samovolje i zlouporabe državne vlasti, posebice u slučajevima mjera i radnji koje se poduzimaju prema njima bez njihova prethodnog znanja ( Ovršni, Stečajni, Porezni,bankarske naknade..)
Udruga Blokirani će kontrolirati zakonitost akata i postupanje primjenjivača pravnih normi na temelju jasnih i preciznih pravnih mjerila koji danas kroz brojne nedostatke u preciznosti pravne norme , u Hrvatskoj, u mnogočemu onemogućuju nadzor građana nad pravilnom primjenom načela razmjernosti, odlučnog za ustavnopravno ograničenje prava ili slobode građana (Ustav RH; EKLJP ).
Dakle, potrebno je sustavno rješenje koje izvire iz ideala pravne države u kojoj nema monopola!
Udruga Blokirani
Miriam Kervatin

02.01.2018. u 21:30 • 0 KomentaraPrint#^

U NJEMAČKOJ ĆE ZAKONOM UKLANJATI GOVOR MRŽNJE!VISOKE KAZNE ZA ILEGALNE SADRŽAJE

U Njemačkoj se od Nove godine počinje provoditi Zakon koji naređuje društvenim medijima da brzo uklone govor mržnje, lažne vijesti i druge ilegalne sadržaje. Društvene mreže koje se ne maknu od nezakonite objave korisnika mogle bi biti kažnjene sa oko 50 milijuna eura. Stroži nadzor uveden je nakon nekoliko velikih slučajeva širenja lažnih vijesti i rasističkog materijala preko njemačkih ogranaka popularnih društvenih mreža. Izvor: Informativni program hrvatskog radio Zagreba.

02.01.2018. u 21:15 • 0 KomentaraPrint#^

< siječanj, 2018 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Srpanj 2018 (10)
Lipanj 2018 (26)
Svibanj 2018 (22)
Travanj 2018 (21)
Ožujak 2018 (19)
Veljača 2018 (17)
Siječanj 2018 (17)
Prosinac 2017 (15)
Studeni 2017 (23)
Listopad 2017 (26)
Rujan 2017 (17)
Kolovoz 2017 (12)
Srpanj 2017 (18)
Lipanj 2017 (16)
Svibanj 2017 (22)
Travanj 2017 (26)
Ožujak 2017 (31)
Veljača 2017 (18)
Siječanj 2017 (24)
Prosinac 2016 (33)
Studeni 2016 (32)
Listopad 2016 (35)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Dana 1. 1. 2017. godine:

broj pregleda: 96964
broj posjeta: 70747


S 1. svibnjem 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu stavila sam moj novinarski status u mirovanje. Razlog tome je moja odluka da novac za život koji ne mogu zaraditi u novinarstvu zaradim u turizmu tijekom turističke sezone. Dakako da ću pisti i dalje u vrijem kada radim u turizmu, ali vjerojtno rijeđe. Nakon 25 godina novinarskog pisanja ne mogu tek tako prestati pisati, posebno ne kada vidim dobru temu.

Slijedom prethodne informacije objavljujem da sam u članstvu Hrvatskog novinarskog društva ponovo od 1. studenog 2017. godine.

Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec novinarka
članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
meil:
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA