AgroPolitika http://blog.dnevnik.hr/agropolitika

petak, 28.10.2016.

U PROCEDURI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU PRAVILNIK O EVIDENCIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

MINISTAR TOLUŠIĆ:

" OPG KOJI NE DRŽE ZEMLJU U DOBRIM POLJOPRIVREDNIM UVJETIMA NEĆE DOBITI NI LIPE"

Ministar poljoprivrede dipl.iur Tomislav Tolušić 28.10. je poslao dopunu Pravilnika o evidenciji poljoprivrednog zemljišta u proceduru savjetovanja s javnošću (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4183). U Pravilniku je dodana odredba prema kojoj pravo upisa ARKOD parcela koje nisu u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika ostvaruju poljoprivrednici koji prilože izjavu vlasnika uz dokaz o posjedu ili vlasništvu poljoprivrednog zemljišta, a koji se dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili posjedovnim listom. Nakon obrade prikupljenih mišljenja javnosti o Pravilniku, isti će stupiti na snagu objavom u Narodnim novinama.

„Izmjenom pravilnika onemogućit ću nastavak nepravednog postupanja prema kojem netko može tuđu zemlju upisati na sebe i za to dobiti novac. Nemoguće je retroaktivno primijeniti nova pravila, ali od sada vlasnik mora biti suglasan i dati dopuštenje poljoprivredniku da obrađuje njegovu zemlju.“ – rekao je ministar poljoprivrede Tolušić.

U međuvremenu, prije avansne isplate 806 milijuna kuna izravnih plaćanja poljoprivrednicima, inspekcija „češlja“ sva nova poljoprivredna gospodarstva koja su, od 2015. godine do danas, u ARKOD upisala zemljište temeljem Izjave s dva svjedoka. Poljoprivredna inspekcija u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi provodi kontrole na terenu i provjeravaju je li upisano zemljište zaista i obrađeno. Ona poljoprivredna gospodarstva za koja se utvrdi da zemlju ne obrađuju ili je ne drže u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, neće dobiti ni lipe" informacija je iz ministarstva poljoprivrede28.10.2016. u 14:52 • 0 KomentaraPrint#^

OTPREMNINA U VISINI 45 % OD TRI POSLJEDNJE PLAĆE !


ZAŠTO OTPREMNINE TEK 90 DANA NAKON PRODAJE NEKRETNINE ??

Pred Upravom putničkog prijevoza d.o.o. članovi Sindikata željeznice i Hrvatskog sindikata željezničara 19. listopada održali su skup podrške svojim članicama, ženama čiji je posao čišćenje putničkih postaja i vlakova.
Gdje je problem? Tvrtka Putnički prijevoz d.o.o. ukida svoju tvrtku kćer Tersus eko, u kojoj su bile zaposlene žene koje su radile na održavanju postaja i vlakova. Djelatnicama je Uprava putničkog prijevoza predložila da odu u mirovinu ili da nastave raditi u tvrtki koja će preuzeti posao, poznata kao „ausorsing“ model, a prema saznanjima djelatnica bio bi to Adriatik servis. No djelatnice, njih 127 kojima prestaje radni odnos, su imale informaciju da će iz tvrtke Tersus eko morati otići bez ikakve financijske otpremnine. Posao im u tvrtki Tersus eko završava 30.listopada, a veliki broj žena je zaposlen u Hrvatskim željeznicama oko 30 godina.

Image and video hosting by TinyPic
Prosvjed uz podršku muških kolega. Prvi s lijeva Branko Kreš koji već 36 godina radi u HŽ-u.

Teško je otići u mirovinu bez otpremnine, jer je plaća iznimno niska, tek između 2400 – 2600 kuna, a životna dob im je preko 50 godina. To je upravo vrijeme kada je teško naći posao na tržištu rada u Hrvatskoj, a djelatnice nemaju dovoljno godina života za odlazak u redovnu mirovinu koja počinje sa navršenih 60 godina života. Zato su zaposlenice i mnoge muške kolege koje su ženama došli dati moralnu podršku, predvođene sindikalistima Zoranom Maršićem i Ivanom Forgačem, mirni prosvjed održali pred zgradom uprave Prijevoza u Strojarskoj 11 u Zagrebu. Nakon govora podrške sindikalni djelatnici Forgač i Maršić, su otišli razgovarati sa članovima Uprave Putničkog prijevoza. Po povratku pred zgradu informacije su bile određenije i to slijedeće: žene koje žele u mirovinu do 1.11. će potpisati ugovor prema kojem će im biti određena otpremnina , rečeno je 1 270 kuna po godini staža, s tim da tvrtka HŽ Putnički prijevoz d.o.o prethodno treba prodati nekretninu u Planinskoj ulici, kako bi imala sredstva za isplatiti otpremninu djelatnicama iz Tersus eko tvrtke kćeri.

IZNIMNO NISKA PLAĆA

Ono što tvrtku Putnički prijevoz d.o.o. Hrvatskih željeznica čini potpuno minornom u okviru vremena 21. stoljeća a djelatnike nesretnima – te govore o sebi kao o potplaćenom roblju je - iznimno niska plaća. Ono što je još dodatno deprimirajuće je to da tvrtka hrvatskih željeznica koja svakodnevno prihoduje, jer svaki dan radi sa gotovim novcem, svoje djelatnice u tvrtki kćeri nije cijenila ni toliko da im na osnovnu neto plaću, plaća određeni dodatak na godine staža, dodatak za stimulaciju, uvjete rada, naknadu za topli obrok itd. Zbog takvih ušteda na radniku plaća je znatno manja i od 3000 kuna. Nevjerojatno je da je za njih predviđena i otpremnina – od samo 1270 kuna po godini staža. To je suma koja obezvrijeđuje ljudski rad i ljudsko dostojanstvo.A takav omalovažavajući
pristup zaposleniku odredili su rukovodeći ljudi – propisujući djelatnicima što je moguće manju plaću. Ono što je također nepravedno je to što se djelatnice ne pita za stručnu spremu- neke imaju srednju školu. Znanje i kvalifikacija su zanemareni, a baš nitko u Hrvatskoj ne brine da zanimanja koje proizvodi školovanje i naobrazba imaju radna mjesta . Sve je u Hrvatskoj prilično izopačeno i palo na glavu.
U zadnje dvije godine nekoliko je pruga renovirano, tako da vlakovi postižu brzinu i veću od 130 km na sat. No mnoge postaje vlakova stoje prazne bez funkcije. Zaposlneici su otpušteni pod egidom da su višak, ukinuto je mnogo vlakova - čak oko 50 , a povezanost željeznicom sa većim regionalnim gradovima, Rijekom, Splitom, Osijekom, Vukovarom je potpuno nova negativna priča za sebe koja ne ide u prilog potrebi putnika, već je, čini se sama sebi svrha.

Image and video hosting by TinyPic
Jedna od djelatnica koja se nada pravednoj otpremnini nakon 33 godine radnoga staža je Marija Kovačević, desno, iz Koprivnice koja kaže da joj je plaća do 2600 kuna.
Na jednom transparentu piše " Ratkoviću želiš li ti hraniti našu djecu?" ( Ratković je predsjednik Uprave) Na drugom transparentu: "Dokle će Vlada RH služiti Bruxellesu i bankama, a ne narodu koji ih je izabrao?"

Željela sam provjeriti ono što sam 19.10 čula na skupu potpore pred zgradom Uprave putničkog prijevoza, te sam ravnateljici ureda Uprave Mihaeli Tomurad Sušac koja je i glasnogovornica poslala pitanja u kojima pitam:
1. Kada – u kom roku – koga datuma – Uprava putničkog prometa ima u planu isplatiti otpremninu djelatnicama tvrtke kćeri TERSUS EKO koje će potpisivanjem ugovora o otpremnini biti suglasne s tim rješenjem svog statusa .
2. Koliko je od strane Uprave predviđeno da bude otpremnina svakoj pojedinoj djelatnici po godini staža?
3. Plaća djelatnica na čišćenju i održavanju putničkih prostorija je vrlo vrlo niska - 2400 kuna. Zašto djelatnice namaju nikakav dodatak na plaću kao što je naprimjer godine staža, ( radi se o djelatnicama od 25 do 35 godina radnoga staža) uvjeti rada, udaljenost posla od prebivališta radnika, pokriće troškova prijevoza, naknada za topli obrok?

ODGOVORI KRIJU NEIZVJESNOST


Informacija iz odgovora kaže da su "otpremnine prema Dodatku III. Kolektivnog ugovora u visini od 45% prosječne plaće isplaćene u posljednja 3 mjeseca". Sramotno niske otpremnine je Uprava Putničkog prijevoza ozakonila za djelatnice koje su ovdije provele radeći, prema razgovoru s nekima od njih, između 25 i 35 godina. One su u HŽ ugradile sebe i održale tvrku svojim radom, a plaću i otpremninu im kroje ljudi iz Uprave koji također uživaju plodove rada tih djelatnica, ali koji ne razlikuju pozitivno od negativnog.

Odgovori koje sam primila nisu poticajni za djelatnice već su negativni i neizvjesni. Da bi otpremnine bile isplaćene najprije HŽ treba prodati nekretninu tvrtke, tvrdnja je u odgovoru HŽ-a. Tko kaže da je iznesena tvrdnja istinita - jer tvrtka Tersus eko bila je samo pravni okvir koji se navodi kako matična tvrtka djelatnica i one su radile - ne u fizičkoj imovini tvrtke - već na poslovima održavanja čistoće i higijene u vagonima i kolodvorskim postajama. Neizvjesno je i nema govora o tome u kom bi roku nekretnina tvrtke mogla biti prodana, a činjenica da će otpremnine biti isplaćene 90 dana nakon prodaje nekretnine tvrtke Tersus eko samo navodi na misao da proces isplate nije ni zamišljen tranparentno.
Margareta Zouhar Zec

Sken odgovora:

Image and video hosting by TinyPic


28.10.2016. u 12:54 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 26.10.2016.

DA LI JE VAŠE ZEMLJIŠTE ZLOUPOTREBLJENO - RADI ISPLATE POTICAJA?
PROVJERITE !

Na konferenciji za novinare koju je održao 24. 10. povodom AFERE upisa tuđeg zemljišta u ARKOD, radi primanja poticaja, ministar poljoprivrede dipl. iur Ministar Tolušić pozvao je sve vlasnike poljoprivrednog zemljišta da provjere nalaze li se njihove čestice u ARKOD sustavu preko javno dostupnog Internet servisa www.arkod.hr, a u slučaju da za to nemaju tehničke mogućnosti mogu se javiti u najbliži ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije ili Savjetodavne službe s dokumentacijom o vlasništvu.
U međuvremenu će stručne službe Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preispitati sve akte i pravilnike koji su na snazi da bi se utvrdile i ispravile odredbe koje su omogućavale zloupotrebe. Provjeravaju se sve čestice koje su u ARKOD unesene temeljem izjava dvaju svjedoka. U tijeku je priprema novog pravilnika o evidenciji poljoprivrednog zemljišta koji će onemogućiti upis i korištenje zemljišta bez suglasnosti vlasnika.

Temelj za isplatu potpora je korištenje poljoprivrednog zemljišta i to je regulirano slijedećim zakonskim aktima:

Uredbom (EU) 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru Zajedničke poljoprivredne politike EU (čl.72. stavak 1.)

Zakonom o poljoprivredi (NN30/15), koji u čl. 31. točka 3. kaže da se prava na plaćanja dodjeljuju za prihvatljive hektare poljoprivredne površine koje je poljoprivrednik imao u korištenju (ucrtane u ARKOD) na datum 10.7.2015.

Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/15) koji u članku 8. propisuje kaže da se podaci o ARKOD parcelama dobivaju na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na DOF-u (digitalna orto-foto karta) i određivanje granica.


26.10.2016. u 06:40 • 0 KomentaraPrint#^

TAIEX - REGIO INTEGRIRANA REGIONALNA ULAGANJA


RADIONICA ZA TERITORIJALNU DIMENZIJU

Prema informacijama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u organizaciji Grada Zagreba i slovenskih partnera, u Kući Europe u Zagrebu se 25. i 26. listopada održava TAIEX-REGIO radionica na temu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Kako će se u urbanim područjima sedam hrvatskih gradova provoditi ulaganja kroz ITU mehanizam, ova radionica predstavlja izvrsnu priliku za hrvatsku i slovensku stranu da se uz pomoć stručnjaka iz Europske komisije što bolje pripreme za nadolazeća ulaganja.
Sredinom listopada uručene su Odluke o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma predstavnicima sedam odabranih gradova - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pula, kojima je na raspolaganju 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.
Dvodnevna radionica o integriranim teritorijalnim ulaganjima omogućit će hrvatskoj i slovenskoj strani razmjenu do sada stečenih iskustava, kao i priliku da uče na primjerima drugih zemalja preko njihovih predstavnika i brojnih stručnjaka iz Europske komisije. Sudionici radionice dobit će mogućnost i za raspravu o prednostima i nedostacima u procesima te će imati priliku da pronađu nova rješenja ili nadograde postojeća kroz aktivno sudjelovanje u raspravama o različitim komponentama od vitalnog značaja za uspješnu provedbu ITU mehanizma.
Image and video hosting by TinyPic
Voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević i Gabrijela Žalac ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije .

Svečanom otvorenju radionice prisustvovali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević.
„Ovih sedam gradova zadovoljilo je sve kriterije i uvjete za provođenje aktivnosti održivog urbanog razvoja kroz ITU mehanizam. Vjerujem da će kvalitetno upotrijebiti sredstva koja su im na raspolaganju i osigurati gospodarski i društveni razvoj u svojim sredinama“, izjavila je ministrica Žalac.
ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru strategija razvoja urbanih područja. Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.

26.10.2016. u 05:50 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 25.10.2016.

MONUMENTALNO DJELO "ODNOSI S JAVNOŠĆU - TEORIJA I PRAKSA"


KNJIGA ZA SVE RAZINE OBRAZOVANJA

Prof. dr. Zoran Tomić dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i pročelnik Studija odnosa s javnošću predstavio je u srijedu 12. listopada u dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu kapitalno djelo svog znanstvenog područja rada – Odnosi s javnošću – Teorija i praksa. Ta je knjiga dopunjeno izdanje prve knjige koja je izašla 2008., a koju je dr Tomić prema vlastitim riječima pisao od 2003. Ovu knjigu , dopunjeno izdanje pisao je od 2010. do 2015. godine. Prema riječima dr. Tomića konzultirao je sva relevantna područja odnosa s javnošću u svijetu i citirao oko 700 izvora. U knjizi je oko 3.300 fusnota kao i 56 primjera, on kaže „slučaja“. „ Rekao bih da nema ništa relevantno u svijetu da nije konzultirano. Svako poglavlje završava sa sažetcima i pitanjima za provjeru znanja. Tu je još i dodatna literatura i bilješke. Knjiga je oblikovana tako da se na svakoj stranici nalazi najbitniji sažetak tj. kratka bilješka. Sve to pridonosi preglednosti velikog sadržaja knjige. U ovom izdanju su nove cjeline, a to su: Odnosi s javnošću u institucijama kulture i umjetnosti, odnosi s javnošću u vjerskim organizacijama, Odnosi s javnošću u sindikalnim i volonterskim organizacijama, Odnosi s javnošću u obrazovnim institucijama, Odnosi s javnošću u sportu, Odnosi s javnošću slavnih osoba, Predsjednički odnosi s javnošću, Odnosi s javnošću u pred izbornim kampanjama, Odnosi s javnošću i javna diplomacija, Profesionalizam u odnosima s javnošću itd.“ kaže profesor dr. Zoran Tomić.

Image and video hosting by TinyPic
Dr. Zoran Tomić na promociji potpisuje svoju knjigu.(fotka mzz)

Krešimir Macan najpoznatiji PR stručnjak u hrvatskoj javnosti, vlasnik i direktor agencije za Odnose s javnošću Manjgura , jedan od trojice predstavljača knjige rekao je “Predstavljena je knjiga, udžbenik od 3,5 kg i 1368 stranica. Prvo izdanje napisano je prije osam godina, ovo je drugo prošireno izdanje koje prati sve trendove koji se javljaju u Odnosima s javnošću kod nas i u svijetu, tako da je ova knjiga proširena s novim saznanjima i s novim promjenama. Radi se o životnom djelu dr. Tomića a u knjigu je uloženo vrlo mnogo rada. Ova knjiga je pionirski udžbenik i sada je novo izdanje. Mi smo do sada imali nekoliko udžbenika koji su se koristili za obrazovanje PR u cijeloj regiji na hrvatskom jeziku, ali je sada ovo novo izdanje . Student koji ima ovu knjigu na stolu ne mora se bojati da će propustiti bilo što, jer u njoj može naći bilo koji pojam iz PR područja i biti će na dobrom putu, a onda je sve ostalo do njega, jer čitav se život uči, a ovo je dobar vodič. I ova knjiga pridonosi tome da PR industrija bude prepozata, da se ljudi obrazuju. Znači ne može baš svatko s ulice ući u posao PR, prepoznaje se ipak da treba iskustvo i obrazovanje.Loše je to što ljude koji rade u PR neki stavljaju u koš s nekim negativnim pojavama koje mi nikada nećemo nazvati PR niti su to bile: dakle često nas se stavlja u neki okvir korupcije, čarobnjaka koji se služe lažima da bi postigli svoj cilj, što je daleko od istine”.
Na predstavljanju knjige govorio je i dr.Božo Skoko izvanredni prof. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a uža specijalnost su mi Odnosi s javnošću. Bavio se s Odnosima s javnošću najprije u praksi, a onda u teoriji, bivši je novinar. Kada je napustio HRT krenuo je s praksom Odnosa s javnošću, a onda sa teorijom, te je postao asistent na Fakultetu političkih znanosti u Zgrebu. Budući da se struka Odnosa s javnošću naglo razvija, on se posljednjih godina spacijalizirao za međunarodne Odnose s javnošću, a unutar međunarodnih odnosa s javnošću na odnose država, odnosno za brendiranje država i njihov identitet i imidž. Dr. Božo Skoko je napisao niz knjiga, najpoznatije knjige su mu : Država kao brend, Hrvatska identitet, imidž, promocija, Slika razumijevanja odnosa s javnošću, Hrvatska i susjedi,- koja se bavi idžem u regiji. Posljednja knjiga koja je izašla upravo sredinom listopada ove godine je Kakvi su hrvati?- ogledi o hrvatskom identitetu imidžu i neiskorištenim potencijalima. Ovo je ekskluzivna najava za ovu posljednju knjigu – jer ona još nije javno predstavljena – biti će predstavljena uoči interlibera , potvrđuje autor dr. Božo Skoko.
Predstavljajući knjigu dr. Tomića kao PR stručnjak dr Božo Skoko je rekao : _ Knjiga Odnosi s javnošću – Teorija i praksa dr. Zorana Tomića je monumentalno djelo . Vrlo je cjelovito objedinio sva područja djelovanja Odnosa s javnošću, prati trendove i dobro je da u Hrvatskoj imamo jedan udžbenik koji je na svjetskoj razini.Takav udžbeni ne može nastati dok god struka ne postane zrela , ali i dok autor ne dođe na tu razinu da može napisati udžbenik. A ova kniga kao i njen autor na toj su razini. Jer u posljednjih 25 godina struka Odnosa s javnošću se vrtoglavo razvijala. Slijedili smo zapadne trendove – iako su u regii kao i u Hrvatskoj Odnosi s javnošću relativno kasno došli u praktičnu primjenu - tek devedesetih godina, dok je u svijetu struka počela svoj život sedamdesetak godina prije. To je propulzivno područje koje se jako brzo razvija.I tržište nas je tjeralo da brzo učimo , da se prilagođavamo. U stvari u 25 godina prešli smo put u razvoju Odnosa s javnošću kao neke države koje su prošle taj put u 100 godina.
- Što je ono što knjigu čini izuzetnom?
- To je najcjelovitije djelo koje imamo u Hrvatskoj iz tematike odnosa s javnošću. Jer nema područja, nema sfere koja nije obrađena. Uistinu ova knjiga zamjenjuje cijeli niz druge literature. Dovoljno je pročitati ovu knjigu i biti će jasno kako funkcioniraju odnosi s javnošću “ rekao je dr. Božo Skoko.
Jedan od mnogih predavaća odnosa s javnošću u Hrvatskoj, ali istaknut zato što vodi školu Edward Bernays, prvu visoku školu za komunikacijski menadžment u Hrvatskoj koja je specijalizirana za Odnose s javnošću je dr. Damir Jugo . Autor je knjige Strategija odnosa s javnošću. O knjizi dr. Tomića je rekao:
“ Ova knjiga sa 1368 stranica je kapitalo djelo Odnosa s javnošću koje je obuhvatilo jako puno područja u Odnosima s javnošću i fiksiralo ih vrlo jasno u smislu znanstvene discipline i same profesije. To je apsolutno njena najveća vrijednost. I ono što je sam autor rekao knjiga može služiti
na svim razinama obrazovanja, od preddiplomskog pa do doktorskog obrazovanja. Knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće SYNOPSIS.

25.10.2016. u 07:41 • 0 KomentaraPrint#^

INTERREG PROJEKT "UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA"


RAZMINIRATI ĆE PODRUČJE POVRŠINE 1.456.319 METARA KVADRATNIH!

U Belišću je 24.10. održana uvodna konferencija povodom početka provedbe projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“ na području hrvatsko-mađarske granice, u okviru koje je obilježen i Dan europske suradnje. Radi se o strateškom projektu u okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020. ukupne vrijednost 3.529.399,70 eura, od čega će se 1.789.181,74 utrošiti na razminiranje na području Hrvatske, odnosno u Osječko-baranjskoj županiji.
Nositelj projekta je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s mađarske strane su Policija Pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Suradnici na projektu su Osječko-baranjska županija i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Svečanom događanju prisustvovali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dipl.oec. Gabrijela Žalac, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan Vulin, gradonačelnik Belišća Dinko Burić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj József Zoltán Magyar, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Gordan Grlić Radman i ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec.

„U Hrvatskoj se projekti razminiranja provode od 2006. godine i njihov osnovni cilj je omogućiti siguran život ljudima na ratom pogođenim područjima te im osigurati jednake uvjete za društveni i gospodarski razvoj kao i u svim drugim područjima naše zemlje“, izjavila je ministrica Gabrijela Žalac.
Realizacijom projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“ razminirat će se područje ukupne površine 1.456.319 kvadratnih metara. U cijelosti će se ukloniti opasnost od mina u Općini Draž te minska polja uz rijeku Dravu od granice kod Donjeg Miholjca do Belišća. U okviru ovog projekta obnovit će se i dopuniti i granične oznake između Republike Hrvatske i Mađarske.
Hrvatski centar za razminiranje u 2016. godini je za poslove razminiranja osigurao 62 posto sredstava iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih projekata s Hrvatskim centrom za razminiranje je veća od 25 milijuna eura, odnosno 190 milijuna kuna. Zahvaljujući tim ugovorima uklonjene su brojne mine u 8 hrvatskih županija: Požeško-slavonskoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji


Image and video hosting by TinyPic
Ministrica ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dipl.oec. Gabrijela Žalac


25.10.2016. u 06:45 • 0 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 24.10.2016.

UZIMANE POTICAJA BEZ ZNANJA VLASNIKA ?

DO FINACIJSKE KORISTI OD TUĐE IMOVINE - UREDBOM IZ 2015. GODINE

U emisiji "Plodovi zemlje" koja je emitirana na HRT- u u nedjelju 23. listopada voditelji i urednik emisije Vlatko Grgurić razgovarao je s direktorom u Agenciji za plaćanja u ribarstvu i ruralnom razvoju dr. Zvonirom Savićem iz kojeg se razgovora saznalo da je Agencija za plaćanja prema uredbi od svibnja 2015. godine a na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 39/13 i NN 48/15, omogućila da se bilo tko može prijaviti na tuđu zemljišnu parcelu, bez znanja vlasnika te parcele već je bio dovoljan samo supotpis dvaju svjedoka i na taj način da stekne pravo na ostvarivanje poticaja. Pitanja urednika Vlatka Grgurića proizašla su argumentirano, na temelju priloga čegtiriju poljoprivrednih proizvođača iz okolice Čazbe u Bjelovarsko bilogorskoj županiji, koji svoju zemlju nisu imali upisanu u ARKOD sustav, ali su od drugih osoba saznali , da je njihova zemlja, bez njihova znanja upisana u ARKOD sustav i da kao takva služi za primanje poticaja onome tko je njihov zemlju upisao u ARKOD pomoću dvaju svjedoka.

Zanimljiv je bio razgovor novinara Grgurića i dr. Savića koji nije smatrao da je došlo do povrede privatnog vlasništva i koji nije dijelio mišljenje da je situacija koja se dogodila poljoprivrednicima - a prikazana je u tv prilogu - i bila je predmet njihova razgovora, nemoralna i nedopustiva iako je Uredbom iz 2015. i Zakonom o zemljištu legalno ozakonjena. Uredba koja uzurpira tuđe poljoprivredno vlasništvo postala je legalna za vrijeme Vlade premijera Milanovića, dok je ministar poljoprivrede bio Tihomir Jakovina.
Nakon emisije novinari su telefonom zatražili izjavu ministra poljoprivrede Tolušića koji je rekao:

"To je nešto što moramo spriječiti i pozivam sve poljoprivrednike koji znaju za takve slučajeve da se jave ili u Agenciju, ili u ministarstvo, ili nadležnoj policijskoj postaji, jer takve stvari se u Hrvatskoj ne mogu dešavati" rekao je ministar Tolušić , te poručio kako je to "upravo ono što moramo spriječiti da bi se ljudima vratilo povjerenje i u ministarstvo poljoprivrede ali i u sve ostale institucije hrvatske vlade".Tolušić je rekao i to da je nastala sitacija nepravedna i nemoralna.


ŠTO O PRAVU NA VLASNIŠTVO KAŽE USTAV RH?

USTAV RH - NN 85/10 - Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.

Jamči se pravo nasljeđivanja.24.10.2016. u 06:00 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 21.10.2016.

SVJEŽA JAJA IZ POLJSKE NISU ZDRASTVENO SIGURNA ZA KONZUMACIJU !

OPOZIV KONZUMNIH JAJA IZ POLJSKE!

Prema informacijama Ministarstva poljoprivrede od 20. listopada ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić naredio je povlačenje iz prodaje svježih jaja iz Poljske.

Podaci o proizvodu su slijedeći:

Proizvod: Svježa jaja iz Poljske
Proizvedeno u Poljskoj, Fermy Drobiu Wozniak Sp. z o.o., ŻYLICE 35a, 63-900 Rawicz
Stavlja na tržište: Mesna industrija braće Pivac d.o.o., Težačka 13, Vrgorac

Prema informaciji službeno zaprimljenoj od Ministarstva zdravstva o trovanju hranom uzrokovanom Salmonelom, sa sumnjom na trovanje podrijetlom iz jaja, kao i obavijesti zaprimljene putem EU RASFF sustava o potencijalnoj epidemiji trovanja Salmonelom u više zemalja članica, ministar Tomislav Tolušić u dogovoru s ministrom zdravstva obavještava potrošače o opozivu konzumnih jaja podrijetlom iz Poljske. Zbog osnovane sumnje u sigurnost proizvoda sa tržišta se opozivaju sva jaja podrijetlom iz pakirnog centra: PL 30225901 WE, subjekta u poslovanju s hranom Fermy Drobiu Wozniak Sp. z o.o., ŻYLICE 35a, 63-900 Rawicz.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić nalaže dodatni inspekcijski nalaz i kontrolu proizvoda kako bi osigurao da hrvatski građani kupuju najkvalitetnije poljoprivredne proizvode.
21.10.2016. u 08:17 • 0 KomentaraPrint#^

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU IMA MINISTRICU - dipl.oec. GABRIJELU ŽALAC


U FOKUS - KORISNICI EU SREDSTAVA

Već u jutarnjim satima 20. listopada u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dužnost ministrice je preuzela je dipl.oec. Gabrijela Žalac (37). Na novu dužnost, jer je dosadašnji ministar dipl.iur. Tomislav Tolušić prema odluci premijera Vlade RH Andreja Plenkovića imenovan ministrom poljoprivrede, Gabrijela Žalac je došla s mjesta direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Na kraju je doktorskog studija menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Bila je dugogodišnja pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko srijemske županije. Nova ministrica ima dugogodišnje iskustvo u pripremi, provedbi i evaluaciji raznih EU projekata te je vrlo dobro upoznata sa sustavom upravljanja i kontrole EU fondova.Gabrijela Žalac majka je troje djece, udana.
Radi boljitka svoje Slavonije i razvoja cijele Hrvatske odlučila je preuzeti odgovornost ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, te se iskreno posvetiti poslu kako bi 10,7 milijardi eura, koje su Hrvatskoj na raspolaganju iz Europske unije, što prije došlo do poduzetnika, poljoprivrednika, nezaposlenih, mladih i drugih građana Republike Hrvatske te u konačnici doprinijelo rastu gospodarstva i ravnomjernom razvoju hrvatskih regija.Dolazi s „terena“ gdje je svaka kuna uložena u razvoj vrlo bitna, te će fokus usmjeriti na postojeće i buduće korisnike EU sredstava, odnosno na njihove potrebe. Planira u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodatno pojednostavljenje sustava i procedura kao i jačanje suradnje i koordinacije svih tijela u Sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima te nastavi s odličnim rezultatima koje je Ministarstvo do sada ostvarilo.
Prije nego je došla u Agenciju, Gabrijela Žalac bila je pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a slične poslove obavljala je u Županiji još od 2002. godine. U svojoj karijeri sudjelovala je u pripremi, programiranju i provedbi EU programa, pripremi, provedbi i evaluaciji brojnih projekata financiranih iz međunarodnih i EU izvora u Vukovarsko-srijemskoj županiji te je bila članica raznih vijeća, odbora i radnih skupina.Dobro poznavanje programa međunarodne suradnje i načela regionalnog razvoja, hrvatskih i međunarodnih regionalnih prilika, strateškog planiranja, programiranja i upravljanja regionalnim razvojem putem projekata koji se financiraju kroz EU fondove, pomoći će novoj ministrici da opravda povjerenje koje joj je ukazano.

21.10.2016. u 06:51 • 0 KomentaraPrint#^

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SLUŽBENO PREUZEO dipl.iur. TOMISLAV TOLUŠIĆ


MINISTAR TOLUŠIĆ:

" MORAMO AKTIVIRATI GOLEME ZEMLJIŠNE RESURSE KOJI STOJE NEISKORIŠTENI "


U Ministarstvu poljoprivrede održana je, 20. listopada, već narednog dana nakon što je članove Hrvatske Vlade svojim izborom sa 91 glasom potvrdio Hrvatski Sabor, primopredaja dužnosti ministra dr. Davora Romića novoimenovanom ministru poljoprivrede dipl.iur. Tomislavu Tolušiću, koji je do sada bio na dužnosti ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Dosadašnji ministar poljoprivrede dr. Romić predao je svom nasljedniku mandatno izvješće o radu u ministarstvu poljoprivrede.

Za ministarskog mandataTomislava Tolušića na čelu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije povučen je iznos od 6,286 milijardi kuna iz fondova EU, a on vjeruje da će do kraja godine biti povučeno oko osam milijardi kuna. Zalaganjem ministra Tolušića znatno je pojednostavljen Sustav upravljanja i kontrole EU fondova, usvojen je Prioritetni nacionalni Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2016. do 2018., pojednostavljene su procedure i dokumentacija u natječajima, smanjen je broja faza u postupku dodjele bespovratnih sredstava, skraćeno je trajanje postupka, olakšani su kriteriji kod ocjenjivanja, uspješno je okončan postupak akreditacije Sustava upravljanja i kontrole EU fondova te je uspostavljena baza projekata kao osnovni alat za učinkovito upravljanje regionalnim razvojem i veću apsorpciju EU sredstava.Uz navedeno, pod vodstvom ministra Tolušića Ministarstvo je preuzelo aktivnu ulogu koordinativnog tijela cjelokupnog Sustava upravljanja i kontrole EU fondova, ojačani su administrativni kapaciteti u tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, uspostavljena je koordinacija županija i regionalnih razvojnih agencija (regionalnih koordinatora), pokrenut je niz velikih natječaja u području poduzetništva i obrta, istraživanja i razvoja, energetske učinkovitosti, zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti, prirodne i kulturne baštine, a uspješno su ugovoreni i brojni veliki i mali projekti.

U POLJOPRIVREDI ISKORIŠTENO
TEK 6,9 % SREDSTAVA IZ EU OD 2. 636 MILIJARDI EURA


Ministar Tolušić rodom je iz Virovitice i dobro je upoznat sa svim problemima hrvatskih poljoprivrednika. Kroz europske fondove hrvatskim poljoprivrednicima, ribarima i seljacima na raspolaganju je 2.636 milijardi eura, a od ovih sredstava do sada je iskorišteno tek 6,9 % što je vrlo malo i što poziva na potrebu provedbe žurnih i odlučnih mjera kako bi iznos iskorištenih sredstava bio značajniji. Ocjena je novog ministra da potencijal Programa ruralnog razvoja nije u dovoljnoj mjeri iskorišten, a priprema i raspisivanje novih natječaja u Ministarstvu poljoprivrede ide vrlo sporo usprkos velikom interesu i spremnim projektima što direktno utječe na kvalitetu života hrvatskih poljoprivrednika i stanovnika ruralnih područja.
„Osim Programa ruralnog razvoja koji doista može i mora poboljšati sliku hrvatske poljoprivrede, moramo djelovati i kroz brojne druge mjere. U prvom redu moramo aktivirati goleme zemljišne resurse koji zbog sporosti i neosjetljivosti dosadašnje administracije stoje potpuno neiskorišteni, a interes za zakupom i kupovinom poljoprivrednog zemljišta je golem. Republika Hrvatska ne samo da može zadovoljiti većinu svojih potreba za poljoprivrednim proizvodima, već može dobar dio svojih viškova plasirati na tržište EU čiji smo sastavni dio. Ostvarivanje ovoga cilja biti će jedan od glavnih prioriteta mog budućeg mandata na čelu Ministarstva poljoprivrede“ – izjavio je prilikom preuzimanja dužnosti ministar Tomislav Tolušić.

21.10.2016. u 05:39 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< listopad, 2016  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Listopad 2016 (31)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)
Srpanj 2014 (13)
Lipanj 2014 (19)
Svibanj 2014 (17)
Travanj 2014 (17)
Ožujak 2014 (19)
Veljača 2014 (17)
Siječanj 2014 (16)
Prosinac 2013 (14)
Studeni 2013 (13)
Listopad 2013 (10)
Rujan 2013 (7)
Kolovoz 2013 (10)
Srpanj 2013 (10)
Lipanj 2013 (9)
Svibanj 2013 (10)
Travanj 2013 (12)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (12)
Siječanj 2013 (8)
Prosinac 2012 (10)
Studeni 2012 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec
novinarka članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se