AgroPolitika http://blog.dnevnik.hr/agropolitika

nedjelja, 22.04.2018.

TERMOELEKTRANA PLOMIN 1 NEMA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ!


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE NIJE TRAŽILO STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ?

Aktivisti civilnih udruga Greenpeace Hrvatska, Zelene Istre i Zelene akcije uputili su 20. travnja priopćenje u kome kažu da je u dokumentaciji koja je upućena u javnu raspravu o produženju rada termoelektrane (TE) Plomin 1 za 15 do 20 godina, navedeno kako je za ovaj projekt proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Međutim utvrđeno je da studija procjena utjecaja na okoliš nije provedena. Utvrđeno je to na javnom izlaganju u Plomin Luci, gdje su predstavnici HEP-a i tvrtke Ekonerg, koja je izrađivač dokumentacije, priznali da postupak procjene utjecaja na okoliš nije proveden.
Procjena utjecaja na okoliš nužna je kako bi se utvrdilo je li neki projekt prihvatljiv za okoliš ili ne. Kroz ovaj se postupak detaljno analizira utjecaj na zdravlje ljudi, prirodu, klimatske promjene, turizam, postupak zbrinjavanja i odlaganja pepela, utjecaj tijekom izgradnje ili rekonstrukcije i brojni drugi elementi.
“Taj postupak je sada potpuno izostao. Ne samo to, nego je u Stručnoj podlozi Zahtjeva za izmjenu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1, koji je predmet javne rasprave, u poglavlju A3 neistinito navedeno da je ovaj postupak proveden još 2012. godine”, upozorila je Dušica Radojčić iz Zelene Istre.


Link : https://www.istra- istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/SUO_PUO/2018/180403_Strucna_podloga_Plomin.pdf

Nakon što su okolišni aktivisti postavili pitanje o ovom postupku, predstavnici HEP-a i Ekonerga prvo su priznali kako ovaj postupak nije proveden. Nakon toga su ipak tvrdili da je taj postupak proveden za TE Plomin C 2012. godine, od kojeg se odustalo pa da se može jednostavno iskoristiti za Plomin 1, a na kraju su završili s tvrdnjom da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije tražilo da se za Plomin 1 provede ovaj postupak pa stoga nisu bili dužni to niti napraviti.
“Iz ove nekonzistentne i kontradiktorne argumentacije jasno je da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podilazi HEP-u i mimo propisa im olakšava dobivanje okolišne dozvole za TE Plomin 1”, zaključio je Bernard Ivčić iz Zelene akcije.
“Porazno je da HEP nikako ne uspijeva napraviti odmak od neodržive i zastarjele energetske politike u kojoj i narednih desetljeća bitan dio energije dobiva iz ugljena, zanemarujući potencijal obnovljivih izvora energije, pogotovo sunca i vjetra”, dodao je Zoran Tomić iz Greenpeacea.

Podsjetimo, Plomin 1 je iznimno stara termoelektrana na ugljen, izgrađena prije gotovo 50 godina, koja je prošle godine zatvorena zbog velikog požara. Čak i da nije došlo do požara, morala bi biti zatvorena 31.12.2017. zbog previsokih emisija koje su neusklađene s Europskom direktivom o industrijskim emisijama.
Zelena akcija, Greenpeace i Zelena Istra se protive produljenju rada jer zagađenje iz TE na ugljen uzrokuje više slučajeva prijevremene smrti svake godine te velik broj bolesti dišnog sustava. Ovakva postrojenja glavni su uzrok klimatskih promjena, čije posljedice nažalost sve češće vidimo i u Hrvatskoj. Ako želimo izbjeći klimatski kaos, moramo započeti ozbiljnu niskougljičnu tranziciju proizvodnje energije i prihvatiti činjenicu da fosilna goriva poput ugljena nemaju budućnost. S obzirom da u Hrvatskoj nema ugljena, ovim potezom bismo zadržali ovisnost o uvoznoj energiji.
Javna rasprava o ovoj namjeri HEP-a za produljenje rada Plomina 1 traje do 09. svibnja, a stručna podloga i njen sažetak dostupni su na web stranici Istarske županije.


Link: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5089&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3856&cHash=0e96adada3

“Pozivamo građane i građanke da se uključe u javnu raspravu oko ovog štetnog projekta”, naglasio je Ivčić. Svi se mogu uključiti u javnu raspravu slanjem primjedbi na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.
Kontakti:
Bernard Ivčić, Zelena akcija, 099 314 9138
Dušica Radojčić, Zelena Istra, 098 1818 640
Zoran Tomić, Greenpeace Hrvatska, 091 2345 092


22.04.2018. u 10:59 • 0 KomentaraPrint#^

ŠUME I DRVO SU RESURS KOJIM TREBA UPRAVLJATI

PROMICATI VEĆU UPOTREBU BIOMASE U REGIJI

Prema izvještaju Marije Zeljko iz Hrvatskog drvnog klastera konferencija " Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini" koja je održana 19. i 20. travnja 2018. u Kupresu se etablirala kao središnje mjesto susreta gospodarstva, struke i politike u sektoru šumarstva i prerade drva u BiH i susjednim zemljama gdje su šume i šumski resursi od vitalne gospodarske važnosti.
Konferenciju je otvorila Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je istaknula gospodarski potencijal ovog sektora te naglasila kako je odgovorno i održivo gospodarenje šumama i šumskim resursima dužnost i obaveza i politike i cijelog društva. "Neophodno je usvojiti zakonske i podzakonske akte koji moraju biti usklađeni s pravnom stečevinom EU, no, potrebno je i njihovo usklađivanje na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini" rekla je Krišto.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Na konferenciji kroz dva dana njenog trajanja otvoreno je niz tema, na čijem se rješavanju mora raditi kontinuirano i dugoročno. Istaknuta je potreba za razminiranjem površina miniranih u posljednjem ratu, čija površina iznosi preko 120.000 ha u BiH i onemogućuje gospodarenje šumama, ugrožava sigurnost te uzrokuje brojne gospodarske štete. Postojeća demografska kretanja i medijsko ne pračenje šumarskog sektora dovode do ozbiljnih nedostataka radne snage te je naglašena potreba za ulaganjem u obrazovanje kadrova, ali i stimulativne mjere. "Ne postojanje zakonskih i podzakonskih akata te ilegalne sječe šuma ograničavajući su faktor za razvoj šumarskog sektora, što je hitno potrebno regulirati" naglasila je pomoćnica federalnog ministra poljoprivrede Danica Cigelj.
Važna karika u gospodarskom udruživanju i promicanju ulaganja u dodanu vrijednost je i Gospodarska komora FBiH, čiji je predsjednik dr.sc. Marko Šantić naglasio dugoročni cilj povećanja konkurentnosti kroz dodanu vrijednost proizvoda i pravedan pristup sirovini.
Biomasa se nameće kao važna sektorska tema, obzirom na europske ciljeve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, ali i omogućuje dodatne prihode drvoprerađivačima. Skup je otvoren s predkonferencijskom aktivnosti, okruglim stolom na temu iskorištavanja drvne biomase i poticanja proizvodnje i upotrebe energije iz drva u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Suradnja sektorskih udruga iz BiH i Hrvatske formalizirana je i potpisom pisma namjere između Udruženja Biomasa u BiH i Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, čiji je cilj ostvarivanje dugoročne suradnje i promicanje veće upotrebe biomase u regiji.
Informatizacija i digitalizacija šumarstva prikazana je na uspješnom primjeru Unsko-sanskih šuma čiji su mladi inženjeri razvili integrirani sustav za praćenje procesa proizvodnje šumskih drvnih sortimenata koji uključuje digitalno mjerenje i doznaku stabala. Sustav podrazumijeva jednostavnije i brže prikupljanje podataka, minimalizirane greške i jednostavno planiranje procesa proizvodnje.
S 12% udjela u BDP-u BiH i vanjsko-trgovinskim suficitom, drvno-prerađivačka industrija, koja je neodvojivo povezana sa šumarstvom, predstavlja važan gospodarski potencijal jer posjeduje lokalnu sirovinu, stvara dodanu vrijednost i doprinosi razvoju ruralnih područja, što dugoročno neće biti moguće ostvariti bez stručne i kvalificirane radne snage. Udruživanje u klastere otvara mogućnosti za veće povlačenje sredstava fondova EU i dodatna ulaganja u obrazovanje kadrova, kazao je predsjednik Drvnog klastera Hercegovina Zdravko Vojvodić, na čemu ova udruga intenzivno radi i praktičnom izgradnjom drvne škole u Ljubuškom (BiH) i otvaranjem novih obrazovnih programa.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Konferencija je okupila 150 drvoprerađivača, institucija, predstavnika vlasti, udruga i akademske zajednice. Bili su tu i učenici Srednje strukovne škole iz Tomislavgradu gdje se mladi obrazuju za stolarsko zanimanje.
Zaključci i preporuke konferencije bit će dostavljeni svim nadležnim u BiH i EU.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Konferencija realizirana u suradnji Hrvatskog drvnog klastera, ŠGD Hercegbosanske šume, Privredne i Gospodarske komore FBiH, Udruženja Biomasa u BiH i Drvnim klasterom Hercegovine, imala je za cilj rasvijetliti sektorske probleme, ali i ponuditi primjere dobre prakse i moguća rješenja." Želja nam je da iduće godine na ovom mjestu možemo ponosno reći da smo realizirali najmanje 80% danas zacrtanih ciljeva" rekao je direktor ŠGD Hercegbosanske šume Branko Ivković.
22.04.2018. u 05:52 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 19.04.2018.

POTPISAN FINANCIJSKI SPORAZUM ZA POLJOPRIVREDNIKE


ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ S KAMATOM OD 0,5 % I 1,0 %,
A ZA SEKTOR MLJEKARSTVA 0,1%


Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu su 18. travnja 2018. potpisani sporazumi o provedbi financijskih instrumenata koje su u prisutnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. Andreja Plenkovića, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. Martine Dalić i dr. Zdravka Marića ministra financija potpisali ministar poljoprivrede dipl. iur.Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) dr. Tamara Perko i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.

Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni povoljniji krediti i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po znatno povoljnijim uvjetima od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na hrvatskom tržištu. U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Potpisivanje sporazuma rezultat je izmjena Programa ruralnog razvoja kojim se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje njihovih ulaganja. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice obrtna sredstva, kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja itd.ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.


Fotografija nakon potpisivanja financijskih sporazuma- Fotografija Ministarstva poljoprivrede


Potpisanim sporazumima pokrenut će se:
1. Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5% i 1,0%; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1%) – od svibnja 2018.
2. Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (makslimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura) – od lipnja 2018.
3. Investicijski krediti za ruralni razvoj – krajem 2018.

Nakon potpisivanja financijskog sporazuma ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je rekao :„Upravo smo potpisali sporazume koji će našim poljoprivrednicima osigurati najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj. Našim mljekarima omogućili smo kamatu od svega 0,1%. Za to smo izdvojili pola milijarde kuna iz Programa ruralnog razvoja. Ovo je dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva“ Tomislav Tolušić rekao je i slijedeće : „Kada sam preuzeo mandat ministra poljoprivrede 2016. svega 320 milijuna kuna projekata bilo je ugovoreno. U godinu i pol dana odobrili smo gotovo 8.500 novih investicija u vrijednosti od 4,8 milijarde kuna. Do kraja godine imat ćemo na desetke novih farmi, novih trajnih nasada, pogona za preradu. Poljoprivrednici će novom mehanizacijom obrađivati svoja polja, uz bolju lokanu infrastrukturu, vodovode i ceste. Vjerujem da će sve ovo rezultirati snažnijom proizvodnjom domaće hrane, manjom potrebom za uvozom te boljim životom za naše poljoprivrednike.“19.04.2018. u 06:41 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 18.04.2018.

DRŽAVE EU MORAJU RAZVITI STRATEGIJE OBNOVE JAVNIH I PRIVATNIH ZGRADA


NAKON USVAJANJA NA VIJEĆU
TRANSPOZICIJA U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO SAMO 20 MJESCI


Prema informacijama Službe za tisak Europskog parlamenta europski zastupnici 17. travnja usvojili su nova pravila prema kojima bi države članice trebale razviti svoje dugoročne nacionalne strategije podrške obnovi javnih i privatnih zgrada, s ciljem smanjenja emisija u EU-u za 80-85 posto u odnosu na razine iz 1990. godine. Ovi dugoročni ciljevi za obnovu postojećih zgrada omogućit će investicijsku sigurnost i nove financijske alate za građane i poduzeća. Nacionalne strategije osigurat će planove ka dekarbonizaciji nacionalnog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030. i 2040. godinu.

Infrastruktura za elektromobilnost

Prema novoj direktivi, u novim zgradama i onima koje očekuje značajno renoviranje uvest će se infrastruktura za elektromobilnost koja uključuje barem jednu stanicu za punjenje električnih vozila u zgradi s više od deset parkirnih mjesta.Usvojenim tekstom uvodi se pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije - alat koji mjeri koliko su nove zgrade fleksibilne prilagoditi se potrebama stanara, kako bi se smanjila potrošnja energije.Nove i postojeće zgrade u kojima se zamjenjuju toplinski generatori moraju imati automatizirane uređaje za regulaciju razine temperature, dok su pravila o inspekciji sustava grijanja i klimatizacije pooštrena.Direktivu treba usvojiti Vijeće, nakon čega će biti objavljenja u Službenom listu EU-a, te stupa na snagu 20 dana nakon objave. Razdoblje transpozicije novih pravila o obnovi javnih i privatnih zgrada u nacionalno zakonodavstvo je 20 mjeseci.

Ažurirana direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prvi je od osam zakonskih prijedloga paketa Clean Energy for All Europeans koji je pokrenut u studenom 2016.; usvojena je u EP-u u prvom čitanju.
Pogledati link https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition#

Evo što su rekli neki od hrvatskih eruroparlamentarnih zastupnika: „Hrvatski građani imali bi direktne koristi od usvajanja Direktive o energetskim svojstvima zgrada jer bi osim značajno smanjene emisije štetnih stakleničkih plinova iz postojećeg fonda stambenih zgrada, profitirali i od manjih troškova mjesečnih režija zbog znatno manje potrošnje energije,” rekla je Dubravka Šuica. Marijana Petir je naglasila „Gotovo 50 % konačne potrošnje energije u Uniji koristi se za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama što čini udio od 36 % svih emisija CO2 u Uniji. Svjesni toga, ovom Direktivom u potpunosti želimo primijeniti načelo „energetske učinkovitosti na prvom mjestu”, smanjiti potrošnju energije te osigurati učinkovitu uporabu obnovljivih izvora energije.“
„EU je predana razvoju održivog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine. Postojeći fond zgrada odgovoran je za oko 36% svih emisija CO2 u EU, zbog čega je ključno da u energetskom smislu bude visokoučinkovit, te postignuta gotovo nulta potrošnja energije do 2050. Podupirem da zemlje članice u obnovi zgrada uklone azbest i druge štetne tvari zbog poboljšanja zdravstvenih uvjeta“ rekao je Tonino Picula.
„Udio potrošnje energije za grijanje i udio emisije ugljičnog dioksida je oko 40% ukupne potrošnje odnosno emisije. Zbog toga je jako važno povećati energetsku učinkovitost kuća i zgrada. Ambicioznu politiku koju je EU postavila treba maksimalno iskoristiti jer će se tako postići jeftinije grijanje i značajno doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova. Treba se također maksimalno angažirati na korištenju europskih fondova za energetsku učinkovitost, jer time se šalje jasna poruka investitorima," izjavio je Jozo Radoš.18.04.2018. u 09:33 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 15.04.2018.

KONFERENCIJA O ŠUMARSTVU U KUPRESU

KAKO IMPLEMENTIRATI EU ZAKONODAVSTVO NA ŠUMARSKI SEKTOR ?

U hotelu ADRIA SKI u Kupresu u Bosni i Hercegovini 19. i 20. .4 planira se održati konferencija o budućnosti šumarstva i prerade drveta u Bosni i Hercegovini. Konferenciju organizira HRVATSKI DRVNI KLASTER, s više suorganizatora i pokrovitelja. Konferencija 19.4. počinje u 12 sati, a 20. 4. u 9 sati ujutro.
Mnogo je tema o kojima će se reazgovarati na konferenciji a neke od njih su : tržišna kretanja u šumarstvu i drvno prerađivačkoj industriji u BiH, analiza tehnološke razine šumarstva i drvne industrije u kontekstu primjene EU zakonodavstva, ostvarivanje održivog gospdarenja, implementacija europske šumarske strategije, primjena informatike i GPS sustava u šumarstvu, projekti e šume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljšanju života po uzoru na EU iskustva itd. .


Za dolazak nije potrebno platiti kotizaciju. Svoj dolazak potrebno je najaviti na meil: info@drvniklaster.hr telefon 01- 6329 111 i faks 01 - 6329 113
15.04.2018. u 05:49 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 14.04.2018.

ZA ISTAMBULSKU KONVENCIJU GLASOVALO 110 SABORSKIH ZASTUPNIKADR. Dalić I DALJE MINISTRICA GOSPODARSTVAODARSTVA

U hrvatskom Saboru 13. travnja saborski zastupnici usvojili su glasovanjem Istambulsku konvenciju .
Za ratifikaciju Istambulske konvecije glasovalo je 110 saborskih zastupnika, dok je 30 saborskih zastupnika bilo protov, među kojima i 14 saborskih zastupnika iz stranke HDZ-a.
Kao što je poznato protiv ratifikacije Istambulske konvencije održana su u RH dva prosvjeda građana i to u Zagrebu i Splitu, a ni katolička crkva u Hrvatskoj ne podržava Istambulsku konvenciju.


Na glasovanju je bilo i povjerenje dr. Martini Dalić koja je u Vladi RH ministrica gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i podpredsjednica Vlade RH . Za njen opoziv s mjesta ministrice gospodarstva glasovao je 71 saborski zastupnik, dok je 76 saborskih zastupnika glasovalo za njen ostanak na funkciji. (m.z.z)

14.04.2018. u 05:31 • 0 KomentaraPrint#^

OCJENJIVANJE RASPLODNIH PASTUHA U SISKUBIRAJU SE NAJBOLJI OD PASMINE HRVATSKOG POSAVCA

Središnji Savez uzgajivača konja Hrvatski posavac organizira 14. travnja u Sisku odabir i ocjenjivanje rasplodnih konja pastuha.
Pozvani ste na događaj, koji će se odvijati prema rasporedu koji je naznačen na donjem plakatu.
14.04.2018. u 04:23 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 13.04.2018.

NOVI LIJEKOVI – I ZA SPINALNU MIŠIĆNU ARTROFIJU – NA LISTI HZZOPRVI PACIJENTI SA SPINALNOM NA LIJEČENJU OD UTORKA

Ministar zdravstva RH prof. dr. Milan Kujundžić istaknuo je na konferenciji za novinare da su izdvajanja za skupe lijekove povećana na milijardu 250 milijuna kuna pri čemu je na listu stavljeno 20 novih lijekova. Pacijenti koji boluju od spinalne mišićne artrofije od slijedećeg će tjedna početi primati lijek. Ministar Kujundžć je rekao da je “12. travnja održan sastanak Povjerenstva koje je analiziralo rezultate liječenja spin razom, odnosno moguće rezultate koje je novi lijek prošo i za kojeg smo dobili studiju gdje bi u Hrvatskoj bila moguće uključena 23 pacijenta koji budu ispunjavali kriterije. Danas su na odjelu referentnog centra KBC-a rekli da su oni spremni i da će prvi pacijenti biti uključeni u utorak” ( utorak 17.4. op.a.)- riječi su ministra prof. dr. Kujundžića.

U posljenja tri mjeseca ove godine na listu HZZO stavljeno je sedam novih lijekova . “A ono što je novost su novi lijekovi i za karcinom pluća, karcinom dojke, melanom, karcinom bubrega i naravno za spinalnu mišićnu atrofiju “ – istaknuo je ministar Kujunđić
Predastavljeno je izvješće i o poslovanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2017. godini. Poslovanje je bilo s dobitkom od 24 milijuna kuna.

13.04.2018. u 05:41 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 12.04.2018.

DANI OBILJEŽAVANJA ZAŠTIĆENIH AUTOHTONIH HRVATSKIH PROIZVODA


POŠTA 12. TRAVNJA IZDAJE SERIJU MARAKA
„Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“


Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda obilježava se 14. travnja. Naime Krčki pršut registriran je u Europskoj uniji s zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla 14. travnja 2015. godine, što je bila prva registracija zaštićene oznake iz EU sustava kvalitete koju je jedan od hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ostvario.
„Danas Republika Hrvatska sa 19 registriranih naziva proizvoda, zajedno sa Belgijom i Slovačkom dijeli 11. mjesto po broju Zaštićenih oznaka izvornosti, Zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i Zajamčeno tradicionalnih specijaliteta registriranih u Europskoj uniji. Svaki kraj lijepe naše ima proizvod koji je jedinstven u svijetu, to je naša tradicija i naše bogatstvo“ – izjavio je tim povodom ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.
Obilježavanje Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda tijekom travnja organizira Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Gradom Zagrebom, Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Splitom, Dubrovačko-neretvanskom županijom, Gradom Dubrovnikom, Klasterom hrvatskog pršuta te Turističkom zajednicom grada Dubrovnika i Turističkom zajednicom grada Splita, a provodit će se niz aktivnosti kako bi se promovirali hrvatski zaštićeni proizvodi.
Tako će se tijekom tjedna građani i posjetitelji Zagreba imati priliku voziti se u tramvaju s oznakom hrvatskih zaštićenih proizvoda, a u večernjim satima 13. i 14. travnja na fontanama ispred Nacionalne i sveučilišne biblioteke, moći će se vidjeti igra vode i svjetlosti gdje će se reproducirati znakovi za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo ti znakovi čine prepoznatljice zaštićene proizvode od drugih sličnih proizvoda na tržištu.
Grad Dubrovnik domaćin je ovogodišnjih „Dana hrvatskog pršuta“ u organizaciji Klastera hrvatskog pršuta gdje će se 13. travnja održati stručni i poslovni skup posvećen pršutu, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske gospodarske komore te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka i Veterinarskog zavoda Split. U sklopu „Dana hrvatskog pršuta“ u Dubrovniku, na Stradunu će 14. travnja biti organizirana prodajna izložba pršuta gdje će posjetitelji moći kupiti i kušati sva četiri zaštićena pršuta odnosno Istarski, Krčki, Drniški i Dalmatinski pršut.

Ovogodišnje obilježavanje Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda završit će Sajmom hrvatskih zaštićenih proizvoda na splitskim Prokurativama 27. i 28. travnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, a uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Turističke zajednice grada Splita. Na Sajmu će biti izloženi hrvatski zaštićeni proizvodi kao i oni koji će to tek postati.

Dodatna zanimljivost je i da Hrvatska pošta, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, ove godine 12. travnja po prvi puta izdaje prigodnu seriju poštanskih marki pod nazivom „Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ sa motivima hrvatskih zaštićenih proizvoda. Marke će se također moći vidjeti i kupiti na Sajmu hrvatskih zaštićenih proizvoda.

Educiranost i informiranje potrošača ključan je čimbenik u promociji zaštićenih proizvoda, a u čiju se realizaciju moraju zajednički uključiti proizvođači, lokalna zajednica i sva nadležna tijela. Samo tako podignut će se svijest o značaju zaštićenih proizvoda, njihovoj kvaliteti i autentičnosti, a koju jamči znak za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet koji se mora nalaziti na ambalaži neposredno uz naziv proizvoda.

Hrvatski zaštićeni proizvodi čiji je naziv registriran na razini Europske unije:

ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI:

1. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres
2. Neretvanska mandarina
3. Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje
4. Istarski pršut / Istrski pršut
5. Krčko maslinovo ulje
6. Korčulansko maslinovo ulje
7. Paška janjetina
8. Šoltansko maslinovo ulje
9. Varaždinsko zelje
10. Slavonski med

ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA:

1. Krčki pršut
2. Baranjski kulen
3. Lički krumpir
4. Drniški pršut
5. Dalmatinski pršut
6. Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak
7. Zagorski puran
8. Slavonski kulen / Slavonski kulin
9. Međimursko meso 'z tiblice

Zaštićeni nazivi proizvoda, u postupku registracije oznake na razini Europske unije su

1. Istra - ZOI
2. Paška sol - ZOI
3. Lička janjetina - ZOZP
4. Zagorski mlinci - ZOZP
5. Bjelovarski kvargl - ZOZP
6. Rudarska greblica - ZOZP
7. Varaždinski klipič - ZOZP
8. Paški sir - ZOI

„Očekujemo da će do kraja 2018. godine svih osam proizvoda koji su trenutno u postupku registracije koji vodi Europska komisija, biti registrirano kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije. No, hrvatska priča ide i dalje te ćemo do kraja godine Europskoj komisiji uputiti nove zahtjeve za registracije oznaka na razini Europske unije za još 10 proizvoda za koje je u tijeku nacionalni postupak zaštite naziva“ – informacije su iz Ministarstva poljoprivrede RH.


12.04.2018. u 05:48 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 11.04.2018.

PREMIJER PLENKOVIĆ KAO RASTROŠNI PLEMIĆ

ZAŠTO SAVJETNICI RADE ZA PO 9 000 KUNA?
Na temelju pitanja saborskog zastupnika Siniše Hajdaša Dončića o savjetnicima i njihovoj cijeni Vlada je uputila odgovor, a novinar 24 sata Ivan Pandžić napisao je tekst koji je 6.4. objavljen na 8. Strani. Poanta je ta da savjetnici koji rade u Vladi mjesečno državni proračun stoje 128.000 kuna, što je godišnje 1,5 milijuna kuna.

To to nije sve, u proteklih pet dana Vlada ima nove savjetnike, dr. Radovana Fuksa savjetnika za kurikularnu reform, a odabrani su investicijski savjetnici za otkup dionica od MOL grupe. Ovi posljednji koštati će mjesečno golemu svotu novca.
Prema informacijama iz Vlade savjetnici kod premijera i članova Vlade, koji ne rade volonterski, rade za 9 000 kuna mjesečno. Odluka o cijeni od 9000 ili čak 10 000 kuna je europska razina, europska razina plaćanja u zemlji koja nema niz europskkih standarda. Ali kada se radi o zaradama one su europske. Zašto dva savjetnika ne rade za sumu od 6000 kuna? Valjda je njihovo znanje toliko profitabilno? A onda se nameće i pitanje – zar savjetnici moraju raditi tijekom čitavog mandata Vlade? Nije li za savjetnike dovoljan period od pet, šest mjeseci, u kojem razdoblju bi oni kojima treba savjetnik već mnoga toga mogli naučiti i shvatiti. Kakve su moralne implikacije ljudi kojima trebaju savjetnici već pola vladajućeg mandata koliko traje vladavina premijera Plenkovića?
Još jednom dolazi do izražaja rastrošnost Vlade premijera Plenkovića s jene strane, dok s druge strane veliki broj hrvatskih građana – ne da živi već životari. Jer brojke koje su argumenat za pretežak život prosječnih građana u Hrvatskoj govore da čak 183 000 građana ima mirovinu do 1000 kuna. U Hrvatskoj je čak 14 socijalnih samoposluga i to u Varaždinu , Vukovaru, Zagrebu, Križevcima, Našicama, Splitu, Bjelovaru, Karlovcu, Krapini, Rijeci,Vinkovcima, Zadru, Osijeku i Sisku. U te samoposluge dolaze ljudi po namirnice , a namirnica ima samo ako ih doniraju oni koji se sjete donirati, ili imaju toliko da mogu donirati .
Tko to treba biti i kako se mora zvati osoba kojoj će premijer Plenković vjerovati da rastrošnost njegove Vlade nije izdržljiva za građane. Za javni sektor povišice plaća su uvijek otvorena opcija, a minimalna plaća u RH iznosi tek neto 2 752 kuna. Savjetnik radi za 9 000 kuna. Za djecu oboljelu od pogubno teške bolesti Vlada nema nova. Sramotna odluka! Čak ni ministar zdravstva nije na strani te bolesne djece. Hipokritova zakletva za tog političara minstra zdravstva više ne vrijedi! Teška je spoznaja da RH ima takvog ministra zdravstva! Premijer Plenković živi kao rastrošni plemić koji danomice sjajno troši sa svojom svitom. No do kada tako? Margareta Zouhar Zec

11.04.2018. u 05:14 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2018  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Travanj 2018 (18)
Ožujak 2018 (19)
Veljača 2018 (17)
Siječanj 2018 (18)
Prosinac 2017 (15)
Studeni 2017 (23)
Listopad 2017 (26)
Rujan 2017 (17)
Kolovoz 2017 (12)
Srpanj 2017 (18)
Lipanj 2017 (16)
Svibanj 2017 (22)
Travanj 2017 (26)
Ožujak 2017 (31)
Veljača 2017 (18)
Siječanj 2017 (24)
Prosinac 2016 (33)
Studeni 2016 (32)
Listopad 2016 (35)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)
Srpanj 2014 (13)
Lipanj 2014 (19)
Svibanj 2014 (17)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Dana 1. 1. 2017. godine:

broj pregleda: 96964
broj posjeta: 70747


S 1. svibnjem 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu stavila sam moj novinarski status u mirovanje. Razlog tome je moja odluka da novac za život koji ne mogu zaraditi u novinarstvu zaradim u turizmu tijekom turističke sezone. Dakako da ću pisti i dalje u vrijem kada radim u turizmu, ali vjerojtno rijeđe. Nakon 25 godina novinarskog pisanja ne mogu tek tako prestati pisati, posebno ne kada vidim dobru temu.

Slijedom prethodne informacije objavljujem da sam u članstvu Hrvatskog novinarskog društva ponovo od 1. studenog 2017. godine.

Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec novinarka
članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
meil:
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se