AgroPolitika http://blog.dnevnik.hr/agropolitika

četvrtak, 27.07.2017.

KRIMINALIZACIJA HRVATSKIH POMORACADVA HRVATSKA POMORCA U PRITVORU U ŠPANJOLSKOJ

Prema informacijama iz Sindikata pomoraca Hrvatske, koji sjedište ima u Rijeci, policija je u Španjolskoj 26.srpnja 2017. pritvorila posadu tegljača koji je teglio brod bez posade na kojemu je, kako se utvrdilo, bila određena količina cigareta. Razlog zadržavanja pomoraca u zatvoru je sumnja u kazneno djelo krijumčarenja cigareta, iako su se cigarete nalazile na tegljenom brodu koji je bio bez posade. Pritvoreni su svi članovi posade koju su činila tri pomorca talinajske nacionalnosti , dva Hrvata i jedan Rumunj. Nelogičnost je u tome što posada nezna što prevozi tegljač.

Sindikat pomoraca Hrvatske je od članova obitelji pomoraca dobio informaciju da su dva Hrvatska pomorca pritvorena u zatvoru Santa Maria u Cadizu u Španjolskoj. Nakon toga je Sindikat pomoraca odmah obavijestio nadležne institucije u RH (MMPI, MVP, Stožer), pravni odjel ITF-a i kolegu ITF inspektora u Cadizu. Predstavnici sindikata stupili su u vezu s vlasnikom tegljača te dobili informacije da je kompanija angažirala odvjetnika te uputila predstavnika kompanije u Cadiz. Zatvorenim pomorcima dodjeljen je prevoditelj na engleski jezik. Sindikat očekuje da će Hrvatsko Veleposlanstvo u Španjolskoj posjetiti naše pomorce. Pomorcima su u tijeku istražnog postupka oduzeti mobiteli te s njima nije moguće stupiti u neposredan kontakt.
Sindikat pomoraca Hrvatske već duže vrijeme upozorava na problem kriminalizacije pomoraca koji je postao sve češći. Najnoviji slučaj kriminalizacije se dogodio u Španjolskoj.

27.07.2017. u 16:28 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 26.07.2017.

SANIRANJE NASTALIH RANA U VINOGRADU

VODITI RAČUNA O PROPISANIM KARENCAMA

U popodnevnim satima 23.07.2017. godine dio Zagrebačke županije i Grada Zagreba zahvatilo je nevrjeme praćeno tučom te je u vinogradima u kojima je došlo do oštećenja potrebno provesti mjere zaštite radi saniranja nastalih rana zbog čega je dipl. ing agr.Aleksandra Radić djelatnica Savjetodavne službe izdala obavijest. U obavijesti se kaže da s obzirom na rokove berbe kod izbora pripravaka je potrebno voditi računa o propisanim karencama.
Nakon tuče moguća je primjena kontaktnih fungicida: Solofol 80 WDG (karenca 28 dana), Folpan 80 WDG (karenca 42 dana), Futura 50 WP (karenca 42 dana).
Primijeniti se mogu i kombinirani pripravci koji u sebi sadrže djelatnu tvar folpet:
Forim Star DF, (karenca 42 dana), Pergado F WG (karenca 42 dana), Ridomil Gold Combi 45 WG (karenca 42 dana).
Također je moguća primjena pripravaka na osnovi bakra (karenca 35 dana).
Ukoliko je od protekle zaštite proteklo 10-tak dana potrebno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice: Collis SC (karenca 28 dana), Luna Experience SC (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Kusabi SC (karenca 28 dana), te pripravcina osnovi sumpora (karenca 35 dana).

Upozoravamo na oprez jer pripravci na osnovu sumpora pri temperaturama zraka iznad 25°C mogu uzrokovati fitotoksičnost.
Preporučujemo primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin, Folifertil Ultra, Bioplex.
Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.
Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

26.07.2017. u 17:00 • 0 KomentaraPrint#^

MASLININA MUHA U MASLINAMA


ZA ZAŠTITU KORISTITI SAMO REGISTRIRANA SREDSTVA

Marina Kocijančić dipl. ing. agr. djelatnica Savjetodavne službe u Istarskoj županijai izdala je 21. srpnja upozorenje za maslinare s područja Istre da je započeo let maslinine muhe ( Bactrocera oleae), nižeg intenziteta, te da se može započeti sa preventivnom mjerama zaštite.
U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.
Umjesto gotovog pripravka može se koristiti insekticid + atraktant.
Od insekticida se mogu koristiti oni na bazi dimetoata ( Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) te atraktant Buminal.
Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana i obavezno nakon kiše.
Također preporučujemo maslinarima da uz redovite preglede svojih maslinika i plodova, u svoje nasade postave žute ljepljive ploče te na taj način da prate populaciju maslinine muhe u nasadu.Kurativno tretiranje za sada nije potrebno provoditi.
Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Preparate koristiti prema uputama proizvođača" - napisala je u upozorenju ing. Kocijančić meil: Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

26.07.2017. u 16:46 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 21.07.2017.

PRAVILNIK O OBNOVI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA


NATJEČAJ KROZ DESETAK DANA

Zbog šteta uzrokovanih požarima koji su posljednjih dana prouzročili velike materijalne gubitke kako na domovima naših sugrađana tako i na poljoprivrednim površinama Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Pravilnik je u završnoj fazi pripreme i očekujemo da će u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. godine biti objavljen u Narodnim novinama.
Natječaj za korištenje ove mjere bit će raspisan kroz desetak dana, a prijave na natječaj bit će omogućene od 1. listopada 2017. godine jer je zbog strogih pravila korištenja EU sredstava potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu šteta…).
Za razliku od prijašnjih natječaja, u ovom natječaju značajno se olakšavaju uvjeti prihvatljivosti te sustav prijave tako da očekujemo puno veći broj prihvatljivih prijava.

Uvjeti će biti sljedeći:
· proizvođač mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika prilikom podnošenja zahtjeva za potporu,
· u obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika,
· šteta mora biti veća od 30% što znači ako ste primjerice na parceli imali 500 loza – minimalno 150 mora biti uništeno,
· županija mora proglasiti elementarnu nepogodu za područje JLS-a,
· korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Dozvoljeni troškovi su sljedeći:
· sanacija poljoprivrednog zemljišta,
· izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
· popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
· nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
· kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
· opći troškovi (do 10%).

Predviđeni iznos natječaja je 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka.

Korisnik će predati prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (Procjena štete koja mora biti veća od 30%, procjenu ukupnih radova s obzirom da Procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti, potvrda porezne uprave da nema duga, izjava da nema dvostrukog financiranja i slično). Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju.

Razmatra se i mogućnost isplate predujma kako bismo još više olakšali unesrećenim korisnicima da čim prije obnove svoj proizvodni potencijal.

Ministarstvo će tijekom ljetnih mjeseci obaviti niz konzultacijskih i edukacijskih radionica kako s potencijalnim korisnicima tako i sa županijama, gradovima i općinama, županijskim razvojnim agencijama te LAG-ovima kako bi cijeli sustav odradio sve aktivnosti sinkronizirano te s čim manjim zahtjevima za krajnje korisnike.

U izradi je i Uputa u kojoj će biti navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse.

„Ova mjera je najbrža i najizdašnija pomoć koju u ovom trenutku možemo staviti na raspolaganje našim poljoprivrednim proizvođačima. Krećemo s alokacijom od 20 milijuna Eura, no prema potrebi možemo ta sredstva i povećati. Svaki pedalj zemlje u Dalmaciji je neprocjenjiv i generacije su se borile s teškim terenima i nepristupačnim kršem da bi došli do plodnog tla. Maslinici i vinogradi prehranjivali su i školovali generacije da bi vatra sav taj trud i odricanje izbrisala u nekoliko trenutaka. Dali smo mogućnost svima koji imaju poljoprivrednu proizvodnju da sudjeluju na natječaju. Pojednostavili smo proceduru i aktivirat ćemo sve službe da bi korisnici imali što manje opterećenja oko prijave na natječaj. Većina je osim poljoprivrednog potencijala ostala i bez domova, pa ako im uistinu želimo pomoći moramo maksimalno olakšati pristup ovim sredstvima.“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić, informacije su iz Ministarstva poljoprivrede.

21.07.2017. u 06:22 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 20.07.2017.

MINISTAR TOLUŠIĆ U ISTRI


NAVODNJAVANJE, MASLINE I VINO

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić prisustvovao je 19. srpnja u Poreču potpisivanju Ugovora o financiranju za ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (CN ČERVAR PORAT – BAŠARINKA) sufinanciranog iz mjere 4.3.1. Programa Ruralnog razvoja RH, vrijednog 104 milijuna kuna te Ugovora o financiranju za projekte opskrbe i odvodnje s komunalnim poduzećima u potpunosti financiranog iz mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja RH u iznosu od 64,8 milijuna kuna.

„Ovim projektom navodnjavat će se dodatnih 490 hektara poljoprivrednog zemljišta u Istarskoj županiji. Navodnjavanje je budućnost sigurne poljoprivredne proizvodnje, a izdašna sredstva Programa ruralnog razvoja u tome će nam pomoći. Ipak, navodnjavanje još uvijek spada u naprednije gospodarenje resursima, a znamo da neki dijelovi naše zemlje nisu pokriveni vodoopskrbom i odvodnom. Program ruralnog razvoja pokrit ćemo ona područja koja nisu obuhvaćena Operativnim programom konkurentnost i kohezija, a to znači da ćemo osigurati vodoopskrbu i odvodnju u onim mjestima koja imaju do 2000 stanovnika. Danas potpisanih ukupno 12 projekata u Istarskoj županiji u potpunosti će se financirati EU sredstvima“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić u Poreču.

SAVJET ZA MASLINARSTVO
Na Institutu za poljoprivredu i turizam ministar Tolušić je održao 1. sjednicu Savjeta za maslinarstvo koja je dogovorena na prošlotjednom sastanku u Ministarstvu poljoprivrede. Savjet za maslinarstvo čine predstavnici maslinara, predstavnici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča i predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Teme prvog Savjeta ticale su se uspostave katastra maslinika, Zakona o maslinarstvu i donošenju Strategije maslinarstva. Ministar Tolušić složio se s maslinarima da Strategiju trebaju pisati najbolji maslinari i stručnjaci, a ne profesori, kao što je do sada bio slučaj u pisanju strategija, a na Zakonu će se zajednički raditi s ciljem formaliziranja već postojećih najboljih rješenja u praksi. Maslinari su iskazali zanimanje za osnivanje regionalne proizvođačke organizacije, a ministar Tolušić ih je pobliže upoznao s mogućnostima financiranja rada proizvođačkih organizacija sredstvima iz Programa ruralnog razvoja.

Nakon sjednice Savjeta za maslinarstvo ministar se uputio u Brtoniglu gdje se sastao s istarskim vinarima koje je izvijestio o najnovijoj situaciji vezanoj uz teran. Na jučerašnjem sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije održanom u Bruxellesu Delegirani akt kojim se hrvatskim proizvođačima terana omogućava korištenje imena teran na vinima dobio je i konačnu potvrdu. Ovime je okončana višegodišnja bitka za teran, a argumentirana rasprava unutar pravnog okvira Europske unije nagrađena je razumijevanjem i jedinim ispravnim rješenjem za Hrvatsku.

TERAN OSTAJE TERAN
„Vijesti koje našim proizvođačima terana donosim iz Bruxellesa i više su nego dobre. Konačno smo ostvarili svoj cilj i izborili se da teran ostane teran. Dobili smo podršku velike većine zemalja članica EU i ovo je dokaz da emocije mogu dati energiju u borbi za nacionalne interese kao što je to bilo u slučaju Slovenije, koja nije odustala čak i kad je ostala usamljena u svojim stavovima, ali da je za uspjeh potrebna velika želja, motiviranost i poznavanje procedure, pravila i propisa. Za teran se borilo više ljudi nego što je proizvođača terana ukupno, no svaki sat utrošen u ovu bitku višestruko se isplatio. Na primjeru terana i mi smo stekli novo iskustvo i znanje i u budućnosti ćemo se daleko pripremljenije i daleko spretnije nositi s izazovima zaštite naših prava unutar Europske unije. Čestitam svima koji su dali svoj doprinos ovom procesu, a našim proizvođačima terana želim puno rodnih godina i puno dobroga vina. Susreo sam se i s maslinarima s kojima sam započeo suradnju na nekoliko vrlo bitnih segmenata uspješne budućnosti maslinarstva u Hrvatskoj. Radit ćemo na uspostavi katastra maslinika, Zakonu o maslinarstvu i Strategiji maslinarstva. Očekujem da ćemo u okviru Savjeta za maslinarstvo dobro i učinkovito surađivati na dobrobit svih naših maslinara,“ izjavio je ministar Tolušić 19. srpnja u Istri, informacije su iz Ministarstva poljoprivrede.

20.07.2017. u 07:49 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 18.07.2017.

"MLIJEČNA STAZA" NAJAVA UTRKE


DONIRANJE ZA BANKU HUMANOG MLIJEKA

UNICEF i DŠR Aktivan život pozivaju sportaše rekreativce i sve koji se bave trčanjem na 1. humanitarnu utrku "Mliječna staza". Utrka će se održati u nedjelju 10.9.2017. u 18:30 sati na Kvaternikovom trgu u Zagrebu.

Prema planu trčati će se na dvije staze i to na 5.100 metara i na 10.000 metara. Kotizacija iznosi 123 hrvatske kune, što trkaču osigurava unicefovu majicu, finišersku medalju te čip za elektronsko mjerenje vremena.
No u ovoj se utrci trči za životno važnu stvar jer je startnina odnosno kotizacija zapravo donacija za pomoć najranjivijim bebama za otvaranje banke humanog mlijeka.
Detaljne informacije nalaze se na www.mlijecnastaza.hr

UNICEF naime pokreće osnivanje prve banke humanog mlijeka u Hrvatskoj čime se pomaže prijevremeno rođenoj djeci i ostaloj novorođenčadi da prežive prvo, neizvjesno razdoblje života i lakše se oporave uz pomoć najzdravije hrane koja za njih postoji a to je majčino mlijeko.

Informacije na FB event www.facebook.com/events/419124915154073/


18.07.2017. u 22:52 • 0 KomentaraPrint#^

IZDANE ODLUKE ZA DODJELU 26, 3% EU SREDSTAVA!


DO SADA ISPLAĆENO 347,4 MILIJUNA EURA

Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede od 11. srpnja od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja (2014. - 2020.) dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela - ukupno 1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje - što predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava za šestogodišnje razdoblje.
Korisnicima Programa koji su uspješno pripremili svoje projekte izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura ili, više od polovice dodijeljenog iznosa (55,5%). Isplaćena sredstva ne prate dodijeljena jednakim tempom, obzirom da se isplaćuju nakon što korisnici završe svoju investiciju (osim avansnog dijela potpore u nekim mjerama).

„Do kraja ovog ljeta iznos ugovorenih sredstava povećat će se za dodatnih 85 milijuna eura, odnosno narast će na 63,5% zbog činjenice što će u tom razdoblju biti izdane odluke o dodjeli sredstava za drugi sektorski natječaj iz podmjere 4.1.1. (22 milijuna eura) zatim za podmjeru 7.2.1. još 42 milijuna eura te 23 milijuna eura za podmjeru 7.2.2. U konačnici, do kraja 2017. očekujemo isplatu završenih projekata u iznosu od 30% ukupno dostupnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja što je odličan rezultat i na razini EU s obzirom da je riječ o tek drugoj godini provedbe Programa“– izjavio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Podsjetimo!, Provedba Programa ruralnog razvoja RH započela je u 2015. te je tek tijekom te godine i potom u 2016. raspisan veći broj natječaja. Nažalost, dinamika raspisivanja evidentno nije uzela u obzir dostupne mogućnosti ni administrativna ograničenja, pa je obrada zahtjeva potrajala značajno duže od planiranog vremena, a tek se početkom 2017. godine krenulo s paralelnom obradom oko 20 različitih završenih natječaja.
Apsolutni prioritet rada Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju bilo je rješavanje otvorenih pitanja vezanih uz prvi natječaj za mjeru 4, koji je završio prije čak 27 mjeseci (15. travnja 2015.) te izrada novih, pravednijih i boljih pravila za raspisivanje budućih natječaja i njihovu bržu obradu, kao i izgradnja učinkovitog sustava komunikacije potencijalnim korisnicima i konzultantima.

Sva komunikacija s potencijalnim korisnicima sada se odvija brže, bolje i učinkovitije putem on-line sustava pitanja i odgovora:

http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, a preko Portala ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx oglašavanje i prikupljanje ponuda za robe, radove i usluge koje su potrebne za realizaciju projekata koje korisnici prijavljuju na natječaje. Tim portalom osigurali smo transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te tako i najveću vrijednost za uloženi novac.

18.07.2017. u 21:10 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 14.07.2017.

KAKO PRAVILNO POSTUPATI S HRANOM?

OPERI, ODVOJI, OBRADI I OHLADI

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je 13. srpnja priopćenje medijima u kome kaže da s Hrvatskom agencijom za hranu kreće s javnom medijskom kampanjom kojoj je cilj informirati građane o pravilnom postupanju s hranom, kako bi se građani što bolje zaštitili od bolesti porijeklom iz hrane.
"Pripremili smo TV oglas pod nazivom „4 O“ koji će se tijekom ljeta emitirati na Hrvatskoj radio televiziji, a može se preuzeti i s YouTube kanala Ministarstva poljoprivrede: https://youtu.be/npR_UcSOH-A
TV oglas „4 O“ na jednostavan i pristupačan način a 4 O znače Operi, Odvoji, Obradi, Ohladi ukazuje na najčeąće pogrške prilikom pripreme i rukovanja s hranom te savjetuje potrošače kako ih izbjeći. Najčešće greške prilikom pripreme hrane su nenamjerni doticaji termički obrađene hrane sa sirovom hranom, tzv. kržna kontaminacija, zatim nedovoljno posvećivanje pažnje pravilima higijene te nepostizanje potrebne temperature u svim fazama čuvanja i pripreme hrane.
„U Hrvatskoj je tijekom 2016. godine prijavljeno više od 23.000 slučajeva oboljenja uzrokovanih nepravilnim rukovanjem hranom, a iako se često čini da opasnost dolazi izvana, kućanstva su najčešće mjesto izlaganja patogenom mikroorganizmu. Stoga smo zaključili da potrošače moramo pokušati potaknuti da u svojim kućanstvima promjene krivo stečene navike pri rukovanju s hranom.“, navodi ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te kaže u nastavku: „Mi, kao nadležna tijela, moramo napraviti sve što je u našoj moći da zaštitimo građane provedbom kontrola i sustavom brzog uzbunjivanja, ali naša zadaća tu nikako ne prestaje - građani trebaju znati kako pravilno postupati s hranom.“
„Izgled, miris i okus hrane mogu biti pokazatelji je li hrana koju konzumiramo sigurna ili nije. Međutim, hrana koja dobro izgleda i nema čudan miris ili okus, ne mora nužno biti sigurna za konzumaciju jer, ako nije pravilno čuvana i obrađena, može biti štetna za zdravlje. To je posebno izraženo sada, tijekom ljeta, kada je hrana zbog visokih temperatura podložnija kvarenju,“ upozorava Andrea Gross-Boąković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu.

4 O FILOZOFIJA = Operi + Odvoji + Obradi + Ohladi

1. OPERI – održavajte čistoću ruku, radnih površina, kuhinjskog pribora

• Perite ruke sapunom i toplom vodom prije kontakta s hranom i često tijekom pripreme hrane, pogotovo nakon rukovanja sa sirovim mesom te neopranim voćem i povrćem.
• Perite i održavajte higijenu svih površina, pribora i posuđa kojim se koristite prilikom pripreme hrane.
• Temeljito perite voće i povrće, posebno ako se jede sirovo.

ZAšTO? Iako većina mikroorganizama ne uzrokuje bolesti, opasni mikroorganizmi se često mogu naći u tlu, vodi, životinjama i ljudima. Ovi mikroorganizmi mogu se naći na rukama, krpama za brisanje i kuhinjskom priboru, posebno na daskama za rezanje namirnica i mogu se prenijeti na hranu čak i najmanjim dodirom te uzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Uz mikroorganizme, ostaci pesticida su samo neke od opasnosti koje se mogu u velikoj mjeri otkloniti temeljitim pranjem voća i povrća.

2. ODVOJI - odvojite sirovu od termički obrađene hrane, također sirovo meso od hrane koja se neće termički obrađivati

• Odvojite sirovo meso, perad, ribu i plodove mora od ostale hrane.
• Upotrebljavajte posebne daske i pribor za rezanje sirovog mesa i povrća te sirove i termički obrađene hrane.
• Čuvajte hranu zatvorenu u posebnim posudama kako bi izbjegli međusobni dodir sirove i termički obrađene hrane.
ZAŠTO? Sirova hrana, a posebno meso peradi , riba i morski plodovi, mogu sadrŽavati opasne mikroorganizme koji se mogu prenijeti na druge namirnice tijekom pripreme i čuvanja hrane. Ti mikroorganizmi će se termičkom obradom mesa uništiti, ali preko daski i pribora za rezanje kontaminirat će drugu hranu koja se termički ne obrađuje, kao što je npr. povrće.

3. OBRADI – hranu uvijek temeljito termički obradite

• Hranu temeljito skuhajte ili ispecite, a posebno meso peradi, jaja te ribu i morski plodovi.
• Ostatke juha, variva, gulaąa i sličnih jela podgrijavajte dok ne proključaju, kako bi postigli dovoljno visoku temperaturu

ZAŠTO? Temeljito kuhanje i pečenje uništava gotovo sve opasne mikroorganizme. Istraživanja su pokazala da termička obrada namirnica pri 70 °C može pomoći da hrana bude sigurna za konzumaciju. Posebna pažnja potrebna je kod pojedinih namirnica poput mljevenog mesa, kosanog i rolanog pečenja, velikih komada mesa i cijele peradi.

4. OHLADI - čuvajte hranu na sigurnim temperaturama

• Ne ostavljajte kuhanu ili pečenu hranu na sobnoj temperaturi dulje od 2 sata.
• Nakon konzumiranja spremite u hladnjak svu termički obrađenu i lako pokvarljivu hranu (na temperaturi ispod 2-8 °C)
• Ne pohranjujte hranu predugo, čak ni u hladnjaku. Ostatke hrane konzumirajte u roku od 2 dana.
• Ne odmrzavajte smrznutu hranu na sobnoj temperaturi.

ZAšTO? Mikroorganizmi se mogu brzo umnožavati ukoliko se hrana drži na sobnoj temperaturi. Držanjem hrane na temperaturi ispod 5 °C ili iznad 60 °C, usporava se ili zaustavlja rast mikroorganizama. Neki opasni mikroorganizmi mogu se razvijati i na temperaturi ispod 5 °C.


14.07.2017. u 07:12 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 13.07.2017.

U ZADRU SE OTVARA SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA UPRAVLJANJE VODENIM EKOSUSTAVIMA


STUDIJ ZA SEKTOR PLAVOG GOSPODARSTVA

Prema Priopćenju dr. Brune Petani iz Zadra akademske godine 2017./2018. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru započinje s izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”. Ovaj studij nastao je u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources, skraćenog naziva Blue Smart. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji, te šire.
Upravo ovim studijem daje se prilika mladim stručnjacima da se educiraju o pitanjima održivosti ribarstva i akvakulture, o kojima se u svijetu već puno priča. Osnivanje diplomskog studija prvi je specifičan cilj navedenog projekta, a u budućnosti se očekuje i on line tečaj „Osnove dobre prakse u ribarstvu”, koji je namijenjen osobama već zaposlenima u plavom sektoru ili onima koji se žele zaposliti u tom području, kao dodatna edukacija i unaprjeđenje znanja o segmentu održivosti.

Predviđena upisna kvota diplomskog studija “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima” je 30 izvanrednih studenta, a početak izvođenja planiran je za listopad 2017. godine. Diplomski studij trajat će dvije godine odnosno četiri semestra kroz koji se sakuplja 120 ECTS bodova. Da bi ga mogli upisati, studenti su obavezni imati završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru ili drugi srodni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij.
Nakon završenog studija studenti stječu titulu magistra održivog upravljanja vodenim ekosustavima. Da bi uspješno magistrirali, studenti će morati položiti predmete poput: Zaštita vodenih sustava, Ribolov i okoliš, Primijenjena ekologija vodenih ekosustava, Sociologija lokalnih zajednica, Upravljanje zaštićenim morskim područjima, Upravljane akvakulturom i ribolovom, te mnoge druge srodne predmete.

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je s vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta Blue Smart izradio Elaborat spomenutog studija. Senat Sveučilišta u Zadru je na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donio Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Od ponedjeljka 17. srpnja bit će dostupna i internetska stranica projekta na www.bluesmart.hr.
Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održat će se 5. rujna 2017. godine u 19:00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2).

Više o studiju na:http://www.unizd.hr/Novosti/View/tabid/3828/articleType/ArticleView/articleId/13464/Novi-sveucilisni-diplomski-studij-Odrzivo-upravljanje-vodenim-ekosustavima.aspx>
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo/Diplomskistudij-Odr%C5%BEivoupravljanjevodenimekosustavima/tabid/7650/Default.aspx (kopirati link)

Više o projektu Blue Smart: http://croatia.panda.org/projekti/blue_smart/


13.07.2017. u 07:05 • 0 KomentaraPrint#^

HOĆE LI BITI POLITIČKE VOLJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA?


NAJVEĆE PROMJENE U NAČINU PROIZVODNJE ENERGIJE, HRANE I TRANSPORTU


Strategija niskougljičnog razvoja RH je prvi dokument takve širine koji zadaje jasan pravac tranzicije u niskougljično društvo i najavljuje kraj fosilne ere, no postavlja se pitanje političke volje i hitnosti provedbe.
Poruka je to s panel rasprave o Strategiji niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu koju je 10.srpnja organizirala Zelena akcija u Novinarskom domu u Zagrebu kao doprinos javnoj raspravi. Govornici su bili Vladimir Jelavić iz Ekonerga, voditelj projekta izrade strategije u Ministarstvu zaštite okoliša, Vedran Horvat iz Instituta za političku ekologiju, Maja Božičević Vrhovčak iz Društva za oblikovanje održivog razvoja, Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva, Denis Frančišković iz Eko Pana Karlovac te Luka Tomac i Bernard Ivčić iz Zelene akcije.
Panelisti su se u raspravi složili kako će najveći izazovi u provedbi Strategije biti promjena u načinu proizvodnje energije, proizvodnje hrane i transportu te kako smanjiti emisije iz tih sektora. Niskougljična strategija trebala bi biti krovna strategija iz koje proizlaze sve ostale sektorske strategije uz redoviti monitoring napretka smanjenja emisija. U ovoj su strategiji ponuđena tri scenarija: nastavak dosadašnjeg načina razvoja (tzv. referentni scenarij), scenarij postupne tranzicije (NU1) i scenarij snažne tranzicije (NU2).
Pozitivno je što Strategija daje jasne obrise vizije napuštanja fosilnih goriva te prelaska u niskougljično društvo. Ujedno govori o važnosti zelenih poslova i prilikama za gospodarstvo te prepoznaje štednju energije kao ‘novi izvor’ energije. Također, pozitivno spominje komunalnu (građansku) energiju te decentralizaciju energetskog sustava što Zelena akcija, uz pitanje vlasništva, smatra ključnim aspektom pravedne tranzicije. Međutim, čak i u vrlo ambicioznom scenariju NU2, koji predviđa smanjenje emisija za 80% do 2050. godine, ima prostora za popravke jer primjerice predviđa nastavak rada termoelektrane Plomin 2 do 2040. godine. To je neprihvatljivo jer nakon 2030. godine nema mjesta za postrojenja na ugljen.
“Smatramo kako referentni scenarij nikako nije opcija za niskougljični razvoj.
Vlada Republike Hrvatske mora izabrati scenarij snažne tranzicije u ovoj strategiji bez projekata na fosilna goriva poput termoelektrane Plomin 2 koja koristi uvozni ugljen,” izjavio je Luka Tomac iz Zelene akcije.
Važno je dodati kako Strategija prepoznaje važnost uključivanja raznih aktera, no to u praksi nažalost ne funkcionira, tj. funkcionira do te razine da zadovolji zakonski minimum. Javna rasprava o Strategiji nije kvalitetno provedena te javna izlaganja nisu održana izvan Zagreba iako je ovaj dokument ključan za budući razvoj cijele države. Ujedno su na panel raspravu pozvani predstavnici svih relevantnih ministarstava kao i saborskih odbora, no nažalost se nisu odazvali. Zbog toga se pitamo hoće li postojati snažna politička volja koja je nužna za provedbu ove strategije?

“Sve u svemu, cijelu Strategiju treba pohvaliti, no ključna je njena provedba u praksi kao i hitnost implementacije s obzirom na već vidljive posljedice klimatskih promjena”, zaključio je Tomac.
Zelena akcija poziva građane i građanke, institucije, lokalne samouprave, itd. da sudjeluju u javnoj raspravi koja traje do 16.7.2017. godine. Informacije su to iz ZELENE AKCIJE.

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth.
Svojim radom želi doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potiče promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema nisko ugljičnom društvu pri čemu se vodi principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridaje aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj .Profesionalni članovi Zelene akcije za sebe kažu da dijele informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima, zajednicama, školama u Hrvatskoj i šire. Djelovanje ZA temelji se na radu volontera i volonterki, odnosno aktivista i aktivistkinja, koje podržava profesionalni tim. ZA nije u suradnji niti s jednom političkom strankom.

13.07.2017. u 06:33 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2017  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Srpanj 2017 (16)
Lipanj 2017 (16)
Svibanj 2017 (22)
Travanj 2017 (26)
Ožujak 2017 (31)
Veljača 2017 (18)
Siječanj 2017 (24)
Prosinac 2016 (33)
Studeni 2016 (32)
Listopad 2016 (35)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)
Srpanj 2014 (13)
Lipanj 2014 (19)
Svibanj 2014 (17)
Travanj 2014 (17)
Ožujak 2014 (19)
Veljača 2014 (17)
Siječanj 2014 (16)
Prosinac 2013 (14)
Studeni 2013 (13)
Listopad 2013 (10)
Rujan 2013 (7)
Kolovoz 2013 (10)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Dana 1. 1. 2017. godine:

broj pregleda: 96964
broj posjeta: 70747


S 1. svibnjem 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu stavila sam moj novinarski status u mirovanje. Razlog tome je moja odluka da novac za život koji ne mogu zaraditi u novinarstvu zaradim u turizmu tijekom turističke sezone. Dakako da ću pisti i dalje, u vrijem kada radim u turizmu, ali vjerojtno rijeđe. Nakon 25 godina novinarskog pisanja ne mogu tek tako prestati pisati, posebno ne kada vidim dobru temu.Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec novinarka
članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
meil:
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se