AgroPolitika http://blog.dnevnik.hr/agropolitika

petak, 22.07.2016.

IZMJENA ZA RIBARENJE U JABUČKOJ KOTLINI


ZABRANA SE NASTAVLJA DO 16.10. 2016.

U Narodnim novinama br. 68/16 od 22. 7. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline . Pravilnik stupa na snagu 23. srpnja.
Višegodišnji napori hrvatskih i talijanskih znanstvenika da se Jabučka kotlina zaštiti zbog njene značajne uloge u održivosti demerzalnih resursa u jadranskom bazenu rezultirali su dogovorom hrvatske i talijanske administracije da se dio akvatorija Jabučke kotline proglasi no-take zonom. Republika Hrvatska je implementirala ovu zabranu koćarenja u dijelu Jabučke kotline Pravilnikom o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline („Narodne novine“ br. 79/15) proglašavajući zonu zabrane koćarenja na razdoblje od 26. srpnja 2015. godine u 00:00 sati do 25. srpnja 2016. godine u 24:00 sata. Imajući u vidu da preliminarni rezultati znanstvenog istraživanja ukazuju na nepromijenjeno stanje u području Jabučke kotline, Hrvatska je pokrenula inicijativu o dogovoru oko nastavka režima upravljanja. Slijedom navedenog, koristimo priliku izvijestiti da su razgovori na bilateralnoj razini bili uspješni te su obje strane iTalijanska Republika i Republika Hrvatska poduzele odgovarajuće korake za produljenje zabrane koja se nastavlja u kontinuitetu do 16. listopada 2016. godine, do kad se očekuje finalizacija obrade prikupljenih znanstvenih podatak od znanstvenog savjeta te bilateralni dogovor o daljnjim mjerama.

Identična mjera implementirana je i od strane talijanske administracije.

22.07.2016. u 16:09 • 0 KomentaraPrint#^

IZ ODBORA ZA ZAJEDNIČKU ORGANIZACIJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


NOVA SHEMA ZA ŠKOLU OD 1.8. 2017.

Prema informacijama iz Hrvatske poljoprivredne Komore Odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, Vrtlarstva sastao se 12. srpnja u Bruxellesu .Evo nekih informacija o stanju Uredbi o kojima se trenutno raspravlja:

Pojednostavljenje Uredbe 543/2011

Čini se da akt koji se provodi nije dovršen. Rasprava je bila orijentirana na
zaštićenu oznaku izvornosti AOP (ZOI) i transnacionalnu ZOI, na kazne koje se tiču nepoštivanja akcija za okoliš te na prikladne akcije za osnivanje proizvođačkih organizacija po pitanju osobnih troškova. Sljedeća rasprava će se održati krajem srpnja u Odboru.

Nova shema za školu
Nova shema će stupiti na snagu 1. kolovoza 2017.
Raspravljalo se još o dva sporedna akta, ali nisu još ni približno spremni.
Rasprava je fokusirana na državnu strategiju, metodu o alokaciji i realokaciji sredstava.
Sporedni akti bi trebali biti spremni do kraja 2017. Daljnja rasprava će se održati tijekom sljedećih mjeseci.

Privremene iznimne mjere

Povjerenstvo bi trebalo najaviti novi paket u Poljoprivrednom vijeću (AGRI COUNCIL).
Trenutačno u Europskoj komisiji ne postoji sporazum o iznosu omotnice za ovaj paket. Prema posljednjim dostupnim informacijama, o tome je već trebala odlučiti škola. Ovisno o financijskim sredstvima, Komisija može ponuditi ažuriranje naknade za povlačenje za sve proizvode. Posljednji put se to radilo 2011./2012. za breskve i nektarine.

Naknada za povlačenje se računa na sljedeći način :

Besplatna distribucija: 30% od prosječne cijene za razdoblje duže od pet godina + troškovi pakiranja i transporta koje 100% financira EU
Ostale namjene: 20% od prosječne cijene za razdoblje duže od pet godina sufinanciraju proizvođačke organizacije.
S obzirom na to da je sufinanciranje naknade za povlačenje bilo glavni element Reforme za voće i povrće 2007, Komisija nije još spremna prijeći na taj predmet.
Stoga želimo savjetovati da preporučite svom ministru da ostvari pritisak na Vijeće za veći postotak prosječne tržišne cijene za izračun naknade za povlačenje.22.07.2016. u 04:39 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 21.07.2016.

ŽUPAN DR. ŠIŠLJAGIĆ PROGLASIO STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE


ŠTETE OD ELEMENTARNA NEPOGODA U VRIJEDNOSTI
VEĆOJ OD OSAM MILIJUNA KUNA


Zbog olujnoga vjetra koji je dana 14. srpnja 2016. godine zabilježen na području Općine Podravska Moslavina, što je izazvalo šteta na gospodarskim i stambenim objektima te poljoprivrednim kulturama, župan Osječko-baranjske županije dr. sc. Vladimir Šišljagić proglasio je 20. srpnja stanje elementarne nepogode. Šteta se procjenjuje na iznos od 1.216.300,00 kuna.

Zbog posljedica velike količine oborina i poplave koja je u razdoblju od 15. do 17. srpnja 2016. godine zabilježena na području Grada Našica i općina Donja Motičina, Đurđenovac i Satnica Đakovačka, župan Osječko-baranjske županije dr. sc. Vladimir Šišljagić proglasio je stanje elementarne nepogode za skupine dobara i to građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, obrtna sredstva – poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra, a prema šteta se procjenjuje na iznos od 7.367.878,39 kuna. Time se općinska povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općina Podravska Moslavina, Donja Motičina, Đurđenovac i Satnica Đakovačka Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Našica, kao i Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, da sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda pokrenu postupak u svezi konačne procjene štete.

21.07.2016. u 05:19 • 0 KomentaraPrint#^

SEDAM GRUPA NATJEČAJA IZ PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“


1,9 MILIJARDI KUNA ZA ZDRAVSTVO, E USLUGE I SOCIJALNU UKLJUČENOST

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je 18. srpnja sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Natječaje je predstavio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dipl. iur. Tomislav Tolušić sa svojim suradnicima.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“:


NAZIVI POSTUPKA DODJELE SU SLIJEDEĆI:
1. Razvoj e-Usluga u vrijednosti od 626.018.159,00 kn,
2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini za koji je predviđeno 171.800.000,00 kn
3. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti za koji je predviđeno 173.000.000,00 kuna
4. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama za koje je predviđen iznos od 725.480.000,00 kuna bespovratnih sredstava
5. Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza u iznosu od 107.294.118,00 kuna
6. Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza u iznosu od 71.424.800,00 kuna
7. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza u iznosu od 73.125.000,00 kuna bespovratnih sredstava.


Statusi natječaja su otvoreni od 18. srpnja do 31.12. 2020.godine. Dostava projektnih prijedloga u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije predviđena je od 1.9. 2016.

Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija.
Pomoću sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto.

21.07.2016. u 05:00 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 20.07.2016.

VIJEĆE MINISTARA O NAJUGROŽENIJIM SEKTORIMA


ZA HRVATSKU JE PREDVIĐENO 1,5 MILIJUN EURA

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EK Phil Hogan predstavio je 18. srpnja na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Bruxellesu paket mjera pomoći najugroženijim sektorima. Paket podrazumijeva 500 milijuna eura pomoći od kojih se 350 milijuna odnosi na nama najvažniju mjeru pomoći sektoru stočarstva, odnosno proizvodnje mlijeka, koju je ministar prof. dr. sc. Davor Romić tražio na prijašnjim sastancima Vijeća. Komisija je unutar te mjere ponudila ukupno 350 milijuna eura od čega je za Hrvatsku predviđeno 1,5 milijuna eura uz mogućnost sufinanciranja iz nacionalnog proračuna u jednakom iznosu.
Ministar poljoprivrede dr.Davor Romić pozdravio je volju EK da financijski potpomogne najugroženije sektore i naglasio da je izuzetno bitno da se taj novac može podijeliti prema pravičnim kriterijima koji bi zadovoljili sve naše proizvođače. Kriteriji dodjele još nisu poznati, no ministar Romić vjeruje da će raspodjela dodijeljenih sredstava biti primjerena nacionalnim potrebama i primjenjiva u praksi.
„Od 500 milijuna eura pomoći, 150 milijuna se odnosi na dobrovoljno smanjenje proizvodnje mlijeka. Ista mjera nije primjenjiva na prilike u domaćoj proizvodnji mlijeka i na to smo više puta ukazivali na sastancima Vijeća, no nadamo se da će njezina primjena u državama članicama koje su imale najveći rast proizvodnje mlijeka u periodu od ukidanja proizvodnih kvota i čije je povećanje proizvodnje posljedično dovelo do pada otkupne cijene mlijeka u cijeloj EU, imati pozitivne učinke na otkupnu cijenu mlijeka domaćih proizvođača“ rekao je nakon sastanka ministar dr. Romić.

20.07.2016. u 01:16 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 16.07.2016.

ANALIZA ISPLAĆENIH POTPORA


MINISTAR POLJOPRIVREDE DR. ROMIĆ:

RADI SE STRATEGIJA POLJOPRIVREDE I BITI ĆE ZAVRŠENA U PROSINCU 2016.

Ministar poljoprivrede dr. Davor Romić održao je 15. srpnja konferenciju za novinare kojoj su uz njega prisustvovali i pomoćnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju dr. Krunoslav Karalić i v.d. Agencije za plaćanje dipl. ing. agr. Ivan Macanić na kojoj je nastojao objasniti kako je došlo do problema u isplati potpra u kojoj su mnogi poljoprivrednici dobili manje potpore nego 2014. godine . To su pitanje aktualizirali poljoprivredni proizvođači tražeći objašnjenja svojih pojedinačnih slučajeva i od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju.

Image and video hosting by TinyPic
S lijeva: Dr. Krunoslav Karalić, ministar poljoprivrede dr. Romić i v.d. Agencije za plaćanje Ivan Macanić

“ Prema analizi koju je provelo Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju jednake iznose potpora u usporedbi s 2015. godinom dobilo je 11.896 poljoprivrednih gospodarstava, manje iznose potpora u odnosu na 2015. godinu dobilo je 34.205 poljoprivrednih gospodarstava, dok je veće iznose potpora nego prošle godine dobilo 53. 109 poljoprivrednih gospodarstava “ rekao je dr. Romić
Zajedno sa avansom koji je za izravna plaćanja isplaćen krajem prošle godine u iznosu od 750 milijunaa kuna, za proizvodnu 2015. godinu osigurano je 3,4 milijarde kuna što je isplaćeno do 30. lipnja. Tako je za 2015. u proračunu osigurano oko 300 milijuna kuna više sredstava namijenjenih poljoprivrednih proizvođača nego što je isplaćeno za proizvodnu 2014., što je iznosilo 3,08 milijardi kuna. Iz EU sredstava isplaćeno je 2015. ukupno 2 milijarde kuna samo za izravnu potporu, što je 530 milijuna kuna više nego 2014. Razliku u odnosu na proizvodnu 2014. čini novi model izravnih plaćanja koji se sada po prvi put primjenjuje u praksi. Taj je model definirala administracija ministarstva za vrijeme madata Tihomira Jakovine. Novi model izravnih potpora nastao je kao
posljedica primjene Zajedničke poljoprivredne politike u vom programskom razdoblju i primjenjuje ga cijela EU. Među temeljne elemente reforme izravnih plaćanja u okviru ZPPm EU u tekućem programskom razdoblju je ujednačavanje vrijednosti prava na plaćanja do 2019. Radi čega se u razdoblju 2015. - 2019. primjenjuje obvezan postupak konvergencije . Konvergencija podrazumijeva
da se poljoprivrednim proizvođaćima čija je početna vrijednost prava viša od nacionalnog prosjeka , primjer je 168 eura po hektaru, to pravo postupno smanjuje, dok onim proizvođaćima čija je početna vrijednost manja, stvarna se postupno povećava u istom razdoblju. Na taj bi se način do 2019. Godine trebale značajno smanjiti velike razlike među vrijednostima prava.
KAKO JE DONESEN NOVI MODEL PLAĆANJA U OKVIRU REFORME ZPP 2014. – 2020. Godina?
U prosincu 2013. Donesene ssu EU uredbe kojima se uređuje reforma ZPP u razdoblju 2014. – 20120. – Uredba 1307 7 2013. za izravna plaćanja. U prvom kvartalu 2014. Ministarstvo poljoprivrede je pripremalo Hrvatski model izravnih plaćanja za razdoblje 2015. 2020. U drugom kvartalu 2014. provedeno je javno savjetovanje o izabranom modelu – a održano je navodno 30 radionica, prezemtacije na sektorskim savjetima, komunikacija s korisnicima, te web informacije.
U srpnju 2014. pripremljen je Hrvatski prijedlog modela izravnoh plaćanja, kojem je Odlukom od 23. srpnja 2014. Vlada RH dala legitimitet. O detaljima tog prijedloga je 31.srpnja obaviještena Europska komisija.

Evo hrvatskog modela izravnih plaćanja i struktura omotnice iz 2015. godine

1. osnovno plaćanje 43%
2.zeleno plaćanje 30%
3.preraspodjeljeno plačanje (10%, do 20 ha)
4.potpora za mlade poljoprivrednike (2% do 50 ha)
5.proizvodno vezane potpore ( 15 %; krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, tov goveda, ovce i koze, šećerna repa, voće,
povrćže i proteinski usjevi


Novi model je ugrađen u novi Zakon o poljoprivredi, rekao je dr. Romić, ali i naglasio da problem nisu potpore koliko pad cijene mlijeka . Ministar poljoprivrede je rekao još jednu važnu činjenicu a to je da se radi u ministarstvu Strategija poljoprivrede i da će biti završena u prosincu 2016. godine”

Image and video hosting by TinyPic
Izvor : Ministarstvo poljoprivrede


Image and video hosting by TinyPic

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

16.07.2016. u 23:50 • 0 KomentaraPrint#^

EU FOND SUFINANCIRA PILOT PROJEKT E ŠKOLE


POTPISAN UGOVOR U VRIJEDNOSTI 227 MILIJUNA KUNA
ZA RAZVOJ DIGITALNO ZRELIH ŠKOLA


U prostorijama Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet u Zagrebu 15. srpnja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „e-Škole "Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" što je pilot projekt. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 227.870.763,02 kuna, od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% biti će financirano iz nacionalnih sredstava. Sredstva su namijenjena osiguranju IKT infrastrukture i opreme za škole te pružanju raznorodnih e-usluga pomoću kojih će nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama biti efikasniji i transparentniji.
Ugovor su potpisali ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dipl. iur. Tomislav Tolušić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislav Petric i ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže- CARNet Zvonimir Stanić. „Uvođenje suvremene tehnologije u škole najbolji je primjer kako „zemlja znanja“ nije samo slogan u Hrvatskoj nego budućnost naše zemlje. Ulaganjem u obrazovanje ojačati ćemo kapacitete obrazovnog sustava i povećati broj mladih obrazovanih ljudi koji će dobiti mogućnost aktivno se uključiti na tržište rada“, izjavio je ministar Tolušić. Čestitajući korisnicima projekta Tomislav Petric, ravnatelj SAFU naglasio je da “u prijavi projekta nije bilo neprihvatljivih troškova što potvrđuje da se radi o kvalitetnom korisniku i dobro pripremljenom projektu. Vjerujem, stoga, da će i provedba cjelokupnog projekta biti uspješna.“ Ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić istaknuo je kako u CARNetu na projektu e-Škole u fazi planiranja i trenutne realizacije od 2012. godine uspješno i naporno rade gotovo svi djelatnici CARNeta. "Napredak koji smo potaknuli i primijetili je nemjerljiv riječima - škole sve brže i lakše integriraju i usvajaju tehnologiju u nastavnom procesu i vlastitom poslovanju te polako postaju mjesto iz kojeg učenici izlaze računalno pismeni, educirani, sposobni samostalno razmišljati te biti dobri timski igrači. Za to su prije svega zaslužni i nastavnici i ravnatelji s kojima smo tijekom godina razvili odličnu suradnju, a projekt e-Škole rezultat je te pozitivne sinergije", naglasio je ravnatelj Stanić.Prema informacijama Ane Korde iz Ureda za administraciju i vođenje posebnih programa , pilot projekt e-Škole s provođenjem od 2015. - 2018. godine dio je šireg programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u stvaranju digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ predviđa se provoditi u razdoblju od 2015. do 2022. godine. Riječ je o projektu kroz koji će se školama omogućiti korištenje suvremenih tehnologija u nastavi te će se poticati racionalizacija i transparentnost poslovanja kroz informatizaciju poslovnih i administrativnih procesa u školama. Svih 150 škola, od čega 100 osnovnih i 50 srednjih škola i gimnazija i strukovnih škola , koje sudjeluju u projektu bit će opremljene najmodernijom tehnologijom, a nastavno i nenastavno osoblje dobit će potrebnu edukaciju za optimalno korištenje dostupne tehnologije i digitalnih sadržaja koji će se razviti unutar projekta.
Podsjetimo, obje faze projekta financiraju se 85 posto iz strukturnih fondova Europske unije. Obzirom na posebnost cilja projekta e-Škole – podizanje digitalne zrelosti škola, njegova je provedba iz implementacijskih razloga razdvojena na dva strateška projekta, koji se financiraju i provode kroz dva različita operativna programa. Projekt A, koji je uglavnom infrastrukturno-uslužni, financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OP KK), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), i služi kako bi se sadržaji, edukacija i podrška koju pruža projekt B optimalno iskoristili kroz korištenje sofisticirane IKT opreme, prilagođene potrebama hrvatskog obrazovnog sustava, kao i kroz pružanje raznorodnih e-usluga, pomoću kojih će se nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama učiniti efikasnijim i transparentnijim. Projekt B, kao sadržajno noseći dio projekta e-Škole, financiran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) što je sadržaj Europskog socijalnog fonda (ESF), za čiju je realizaciju osigurano 78 milijuna kuna bespovratnih sredstava a Ugovor je već potpisan 22. prosinca 2015. godine. Fokus projekta B je na razvoju okvira -za digitalnu zrelost te za digitalne kompetencije - i strateške dokumente, što je prijedlog Strategije digitalne zrelosti, te za edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, za razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratnih aktivnosti. Bez projekta B, ne postoji ni potreba za projektom A.
Za provedbu projekta odgovorna je korisnička institucija Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, a partneri su Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, temeljem njihove uloge u obrazovnom sustavu određene zakonom, te Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, koji je odabran putem javnog poziva, kao ustanova s relevantnom ekspertizom u području informacijskih znanosti i e-učenja za provedbu dijelova projekta.


Image and video hosting by TinyPic

S lijeva: Tomislav Petric, Tomislav Tolušić i Zvonimir Stanić


16.07.2016. u 05:27 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 14.07.2016.

AKCIJA MESAR 2016. ZAKONSKIM PRISTUPOM UŠLA NA SIVO TRŽIŠTE MESA

MINISTAR POLJOPRIVREDE dr. ROMIĆ:

" SIVO TRŽIŠTE OŠTEĆUJE CIJELO GOSPODARSTVO"


Ministarstvo poljoprivrede je 4. srpnja objavilo rezultate provođenja inspekcijskih nadzora u području veterinarstva 17. i 24.lipnja 2016. godine. Tom je prilikom oduzeto i neškodljivo uništeno mesa i mesnih pripravaka ukupne težine 2279,5 kg te 30 prasadi, 39 janjadi, 5 teladi i 1 june ukupne težine 1872 kg. Oduzeto je osam komada alata i strojeva koji su se koristili u neregistriranoj obradi mesa.
Protiv počinitelja prekršaja pokrenute su Zakonom propisane upravne mjere te je izdano pet optužnih prijedloga, dok su prostori u kojima se je obavljala ilegalna djelatnost prerade mesa i klanja životinja zapečaćeni.

Inspekcijski nadzori u kojima su sudjelovali djelatnici ministarstva poljoprivrede i to Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektora veterinarske inspekcije te djelatnici Ministarstva financija, Carinske uprave, Službe za mobilne jedinice provedeni su na području Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Šibensko-kninske županije
Cilj tih koordiniranih inspekcijskih nadzora bio je kontrola porijekla i označavanja životinja u klaonicama, prijevozu životinja u cestovnom prometu, zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog podrijetla koja se nudi na prodaju, te sprečavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti klanja stoke i prerade mesa, a u svrhu financijske stabilnosti države i zaštite zdravlja potrošača.


Mjere nadzora provedene su na jednoj lokaciji u Krapinsko-zagorskoj županiji, na jednoj lokaciji u Zagrebačkoj županiji te na tri lokacije na području Šibensko-kninske županije za koje su već duže vrijeme postojale osnovane sumnje da se obavljaju radnje kojima se krše zakonski propisi koji reguliraju promet žive stoke i mesa, klanje životinja bez propisanih veterinarskih pregleda, te se obavljaju neregistrirane djelatnosti klanja životinja i prerade mesa.
Nadzor je obavljen u objektima za klanje životinja papkara, u mesnici te jednom privatnom stambenom prostoru u kojem se je obavljala neregistrirana djelatnost izrade ćevapa i pljeskavica te klanje životinja a koji su završavali u ugostiteljskim objektima većinom fizičkih osoba.U objektima za klanje životinja na području Zagrebačke i Šibensko-kninske županije zatečeno je meso koje potječe od životinja bez propisane prateće dokumentacije. To znači da nije bilo dokumentacije za prijavu klanja a shodno tome i bez provedenog propisanog veterinarskog pregleda životinja prije klanja i pregleda trupova i organa zaklanih životinja poslije klanja. Također u spomenutim klaonicama u stočnim depoima zatečen je veći broj stoke bez propisane prateće dokumentacije i propisanih oznaka kojima bi se moglo utvrditi podrijetlo životinja.
U jednoj od spomenutih klaonica subjekt u poslovanju s hranom je za vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora ishodio i predočio inspekcijskom tijelu propisanu prateću dokumentaciju, dok u drugoj j klaonici subjekt u poslovanju s hranom u roku od dva radna dana nije mogao dokazati identitet, sljedivost i podrijetlo životinja zatečenih u stočnom depou klaonice. Nadalje u dvije klaonice, zatečeno je meso nepoznatog podrijetla, bez oznake zdravstvene ispravnosti, bez ispravne prateće dokumentacije, čime nije bilo moguće utvrditi njegovu sljedivost. Nadzorom je utvrđeno i obavljanje djelatnosti klanja papkara bez ikakvog nadzora u odobrenim klaonicama. Također u dvije mesnice na području Šibensko-kninske županije zatečena je znatna količina mesa i mesnih pripravaka bez dokumentacije, zdravstvenih i identifikacijskih oznaka.
Radi otklanjanja neposredne opasnosti za zdravlje ljudi zatečeno meso s pripadajućim organima, kao i mesni pripravci neškodljivo su uklonjeni na propisan način u kafileriji.


Nekoliko dana kasnije nakon što su objavljeni rezultati akcije MESAR 2016. 4. srpnja, ministar poljoprivrede dr. Davor Romić u Hrvatskoj gospodarskoj komori održao je sastanak vezan uz akciju MESAR 2016. sa Božicom Marković direktoricom sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore.
Taj je sastanak pokazatelj ministrove volje da se crno tržište mesa počne dovoditi u zakonite tokove. Akcija je hvale vrijedna jer je ipak kažnjavanjem nekolicine osoba zatečenih u nezakonitim radnjama s mesom – unijelo kakav takav nemir i bar osjećaj nesigurnosti onima koji rade na crno.

Objavljujem izvještaj sa tog sastanka ministra dr. Romića u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

SIVO TRŽIŠTE OŠTEČUJE CIJELO GOSPODARSTVO

"Devastiran je ruralni prostor. Ljudi je sve manje, obrađenog poljoprivrednog zemljišta isto. Tome trebamo stati na kraj i donijeti poljoprivrednu strategiju da napokon znamo što želimo proizvoditi", najavio je ministar poljoprivrede Davor Romić na sastanku s članicama HGK iz sektora klaoničke industrije i prerade mesa, 8.srpnja .kojima je pružio bezrezervnu potporu. Najavio je i mogućnost snižavanja PDV-a. "Radimo simulacije utjecaja na proračun za nekoliko modela smanjenja PDV-a. Našim proizvođačima moramo stvoriti preduvjete kako bi mogli konkurirati proizvođačima na zajedničkom europskom tržištu", istakao je ministar dr. Romić.
Dodao je da je ogroman problem sivo i crno tržište i da se akcija MESAR 2016 nastavlja sve dok se ne uvede red. "Sivo tržište oštećuje cjelokupno gospodarstvo. Moramo zaštititi one koji legalno posluju", rekao je ministar dr. Romić dodajući da je ovaj sektor iznimno važan za domaću poljoprivredu, ali i za cjelokupno gospodarstvo. Naveo je da zadnjih nekoliko godina proizvodnja, prije svega svinja i goveda, u padu te da suradnjom Ministarstva poljoprivrede, HGK i proizvođača treba ponovno vratiti na stope rasta. Iz HGK ističu da na problem sivog tržišta prometa stoke i mesa od strane industrije ustrajno upozoravaju nadležna tijela. "Zadnji put je to učinjeno u veljači 2016. godine kada je i novoizabranom ministru sa sastanka mesne industrije HGK upućen apel da se uvede red u promet stokom i mesom, te suzbije sivo tržište. Pozdravljamo odlučnost ministra i veterinarske administracije u dosad poduzetim aktivnostima za rješavanje ovih problema, a rezultati nadzora pokazuju upravo na ono što smo s našim članicama upozoravali", kazala je Božica Marković, direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK.Iz Komore navode da će u narednom razdoblju biti potrebno još jako puno sustavnog i neprekidnog rada da bi se konačno obračunalo sa sivim tržištem, lošim praksama i otporima onih koji su na tome profitirali, oštetili državni proračun, te pridonosili neravnopravnim uvjetima na tržištu.
"Od cijelog niza negativnih učinaka na sigurnost hrane koji dolaze iz sive zone poslovanja, ističemo u HGK, tu je i šteta koja se nanosi poslovnim subjektima iz sektora klaoničke industrije i prerade mesa koji regularno prema najvišim EU standardima obavljaju svoj posao. Osim izravnih negativnih učinaka nelojalne konkurencije, to se u prvom redu očituje u slučajevima stigmatizacije cijele industrijske grane i dovođenja u pitanje povjerenja koje su tvrtke godinama gradile", kazala je Božica Marković. Hrvatski proizvođači, uz provođenje svih propisanih mjera, strogi nadzor ulaznih sirovina, proizvodnog procesa i gotovih proizvoda te kontinuiranu kontrolu u vlastitim i neovisnim vanjskim laboratorijima, kontinuirano ulažu u usavršavanje svojih sustava sigurnosti hrane, podižući svoje standarde i iznad zakonom propisanih zahtjeva i uvodeći dodatne dobrovoljne standarde kao što su IFS, BRC i ISO 22000 kako bi svojim potrošačima zajamčili kvalitetu, sigurnost i sljedivost proizvoda. Rješavanje problema sivog tržišta u prometu stoke i mesa eliminira neposrednu opasnost za zdravlje ljudi. Velika se šteta nanosi državnom proračunu i izravno potkopava financijska stabilnost države.Inače, članice HGK iz sektora klaoničke industrije i prerade mesa upućuju punu podršku ministarstvu poljoprivrede Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane i Ministarstvu financija Carinskoj upravi Službi za mobilne jedinice u provedbi akcije MESAR 2016. To je istaknuto na sastanku održanom u HGK 8. srpnja 2016. godine. (Izvor HGK)


14.07.2016. u 17:56 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 13.07.2016.

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI STUDENTSKOG PAVILJONA U OSIJEKU VRIJEDNOSTI 174.300.000,00 KUNAGRADNJA SMJEŠTAJA ZA 796 NOVIH STUDENATA !


Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić posjetio je 12. srpnja 2016. Osječko – baranjsku županiju gdje je svečano potpisao ugovor s predstavnicima Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, ukupne vrijednosti 174.300.000,00 kuna. Ugovor je potpisan u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.Uz ministra Tolušića, ugovor su potpisali rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Željko Turkalj, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan Vulin, mag. ing. el., gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Srećko Tomas, ravnatelj Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric . Potpisivanju ugovora nazočna je bila i zamjenica ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sonja Bošnjak, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Davor Huška, zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković i drugi gosti iz županije.

„U zadnjih 10 godina broj studenata u Osijeku gotovo je udvostručen. Kako bi se taj pozitivan trend nastavio, osigurana su značajna sredstva iz EU fondova za izgradnju novog studentskog paviljona. Ulaganjem u naše studente i njihov standard, dugoročno ulažemo u razvoj ovog grada, županije i Republike Hrvatske u cijelosti“, izjavio je ministar regionalnog razvoja i fondova EU dipl. iur. TomislavTolušić. Izgradnjom studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku omogućit će se smještaj za dodatnih 796 studenata, čime će po završetku projekta, ukupan broj kreveta za studente u Osijeku porasti na 1.465. Ovaj projekt doprinijet će i povećanju smještajnih kapaciteta za studente u nepovoljnom položaju za koje je predviđeno 537 od 796 novih ležajeva, od čega će 10 jednokrevetnih soba biti prilagođeno za studente s invaliditetom.
Nakon potpisivanja, ministar Tomislav Tolušić je zajedno sa svojim suradnicima u Županijskom sudu u Osijeku obišao radove na projektu „Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - Županijski sud u Osijeku„. Radovi su odvijaju u okviru IPA projekta "Potpora racionalizaciji mreže sudova“ ukupne vrijednosti 8.659.235 eura, dok vrijednost radova iznosi 2.661.964,86 eura, od čega je 2.262.670,13 eura financirano sredstvima iz EU fondova.


13.07.2016. u 07:22 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 12.07.2016.

TREBA LI TURISTE NEMILOSRDNO PLJAČKATI KROZ CIJENE NAMIRNICA ?JESU LI NEREALNO VISOKE CIJENE PUT DO ZARADE?

U ponedjeljak 11. srpnja "24 sata" je objavio na 4. 5. i 6. strani tekst pod naslovom ODERI TURISTE . U tekstu je riječ o cijenama
namirnica i voća u Rovinju, Puli i Splitu - a oni koji to trebaju platiti su turisti. Mogu li uistinu u restoranu na obali, dva jaja sa šunkom koštati 110 kuna? Smije li sendvić od piletine koštati 85 kuna, lignje na žaru sa blitvom 140 kuna, lignje i krumpir 120 kuna,pa ako je istina i to da je turist rekao da je čašu vina platio 11 dolara, onda su cijene upravo tako oformljene da turisti što manje kupuju i da što prije odu na neku drugu destinaciju gdje će cijene biti primjerenije realnoj vrijednosti koštanja namirnice. U tekstu se ne navode imena ugostiteljskih objekata u kojima turisti plaćaju apsurdno visoke cijene za jednostavne namirnice. Ali nerealna pohlepa domaćih ugostitelja ne može dugoročno dati dobre rezultate.
Kilogram grožđa kao i smokava na rovinjskoj tržnici, piše u tekstu, košta 60 kuna, nektarine su 50 kuna, rajčice 40 kn.... I to je nerealno previše. Previše je i ako se uzme u obzir da je možda Grad Rovinj dio tržnice dao u koncesiju, te je netko trebao platiti kvadraturu svog štanda - a sada želi vratiti uloženi novac, ali želi i zaraditi. No takve cijene voća ipak nisu put do zarade!


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

12.07.2016. u 19:07 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2016  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Srpanj 2016 (23)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)
Srpanj 2014 (13)
Lipanj 2014 (19)
Svibanj 2014 (17)
Travanj 2014 (17)
Ožujak 2014 (19)
Veljača 2014 (17)
Siječanj 2014 (16)
Prosinac 2013 (14)
Studeni 2013 (13)
Listopad 2013 (10)
Rujan 2013 (7)
Kolovoz 2013 (10)
Srpanj 2013 (10)
Lipanj 2013 (9)
Svibanj 2013 (10)
Travanj 2013 (12)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (12)
Siječanj 2013 (8)
Prosinac 2012 (10)
Studeni 2012 (7)
Listopad 2012 (10)
Rujan 2012 (8)
Kolovoz 2012 (5)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec
novinarka članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se