subota, 03.06.2006.

Pitanja iz povijesti...

Evo vam ovako... lakše je... dok ja nađem sve vaše mailove... blabla
enivej... neka nisu odgovorena do kraja ili uopće, pa kad to rješimo, ćemo stavit.. eto...


PITANJA ZA PONAVLJANJE

1.Kada pada Zapadno Rimsko carstvo?
-476.g.
2.Koji su nazivi poznati za današnji Istambul?
-Konstantinopol, Carigrad
3.Koji su se narodi pojavili na području Europe nakon pada Zap. Rim. Carstva?
-Huni, Ostrogoti, Vizigoti, Franci, Slaveni
4.Tko je Konstantin VII. Porfirogenet i koje je njegovo najznačajnije djelo?
-Bizantski car, djelo “De administrando imperio” – O upravljanju carstvom
5.Koje se dvije dinastije pojavljuju prilikom stvaranja Franacke drzave?
-Merovinzi i Karloinzi
6.Tko je osnivači Franačke države?
-Klodvig
7.Tko su beduini?
-Nomadski stanovnici pustinje u Arabiji i sj. Africi
8.Kada započinje muslimanska era?
-622.g – Odlazak Muhameda iz Meke u Medinu
9.Što je Ku'ran?
-Knjiga u kojoj su zapisana sveta pravila Muslimanske vjere
10.Što je Ćaba?
-Sveti kamen Muslimana u Meki
11.Što su arabeske?
ŕŠare na Arapski način (vitičasti ornamenti isprepleteni stihovima Kurana
12.Tko je Herman Dalmatin?
-Prevoditelj i komentator arapskih i grčkih znanstvenih dijela iz astronomije, filozofije…
13.Tko je autor dijela Codex juris civilis?
- Justinijan I.
14.Što je ikonolatrija, a sto ikonoklazam?
-Ikonolatrija – štovanje vjerskih slika;
-konoklazam – pokret u Bizantu protiv štovanja vjerskih slika
15.Što je ekskomunikacija?
-Izopćenje, isključenje iz Crkvene zajednice
16.Tko uvodi crkvenu desetinu kao danak?
-Pipin Mali
17.Gdje i kada je Karlo Veliki bio okrunjen za kralja?
-Na Božić 800. u Rimu
18.Zašto je za naše krajeve značajan mir u Achenu 812. g.?
-Zato jer je Primorska i Panonska Hrvatska i Istra ušla u krug utjecaja Franačke
19.Što je karolinška renesansa?
-Renesansa za vrijeme Karla Velikog (razvoj arhitekturem, likovne umjetnosti…)
20.Kojim se ugovorom raspada Franačka država?
-Verdunskim ugovorom
21.Tko su Čiril i Metod?
-Misionarska braća, iz Soluna, stvorili glagoljicu, pokrštavali Hrv.puk
22.Što je glagoljica?
-Slavensko pismo nastalo na osnovi grč. alfabeta, sastavio ga Ćiril
23.Tko uspostavlja Sveto Rimsko Carstvo Njemačke narodnosti?
-Oton I.; 962.g.
24.Što je celibat?
-Neženjenje, samački život svećenika
25.Što je etnogeneza?
-Proces ranog formiranja i razvoja pojedinog naroda
26.Koja je bila prva hrvatska biskupija?
-Ninska biskupija
27.Što su sklavinije?
-Slavenska državna tvorba
28.Što su županije?
-Manje teritorijalne jedinice Sklavinije, na čelu je župan
29.Tko se nazivao «milosću božijom knez Hrvata»?
-knez Trpimir
30.Tko je bio «najgori knez Slavena»?
-knez Domagoj
31.U čemu je značaj pisma kneza Branimira papi Ivanu VIII?
-Prvo međunarodno priznanje neovisnosti Hrv.; 879.g.
32.Gdje je nađen najstariji natpis s hrvatskim imenom?
-U Šopotu kraj Benkovca
33.Tko je dužd?
-Svjetovni poglavar Venecije
34.Tko je zvanično prvi kralj Hrvata?
-Tomislav
35.Kada su bili crkveni sabori u Splitu?
-925. i 928.
36.Gdje je kraljica Jelena dala sagraditi crkve u kojoj su se pokapali hrvatski kraljevi?
-U blizini Solina
37.Koja su bila značajna središta hrvatskih kraljeva i kneževa?
-Bioći, Biograd, Šibenik, Knin… -
38.Što je simonija?
-Trgovanje crkvenim stvarima, dobrima i funkcijama
39.Što je nikolaitizam?
-Ženidba svećenika mimo crkvenih običaja
40.Što je Bašćanska ploča i kada se datira?
-Nastao oko 1100.god. Pisana je pismom prijelaznog tipa iz oble u uglatu glagoljicu. Sadržaj natpisa govori kako je hrvatski kralj Zvonimir benediktinskom opatu darovao zemljište na kojemu je kasnije sagrađena crkva sv. Lucije. Ploča je izvorno -služila kao dio oltarske pregrade.
41.Koji su hrvatski najstariji evanđelistari?
-Splitski i Trogirski
42.Gdje su sve bili sagrađeni benediktinski samostani u Hrvatskoj?
-U Rižnicama i Zadru
43.Koja su obilježija predromanike, i koje su najznačajniji sakralni objekti iz toga doba?
-Reljefna skulptura, ornamenti ukrasi, grubo tesani kamen, svodno krovište, tlocrt križnog, kružnog ili pravokutnog oblika
44.Sto je feudalizam?
-Feudalac je zemljoposjednik koji bi dao vazalu zemlju pod uvijetom da on prema njemu izvršava određene obaveze.
45.Tko su koloni?
-Seljaci zakupnici
46.Tko su seniori, a tko vazali?
-Seniori-vladari, vlasnici zemlje;
-Vazali-dobivali zemlju od seniora, zauzvrat bili dužni vršiti vojnu ili savjetodavnu službu
47.Što su manufakture?
-Oblik proizvodnje, podjela rada jednog proizvoda na više radnika
48.Kada započinju križarski ratovi?
-1096.g.
49.Koji papa i gdje poziva narod u oslobađanje svete zemlje?
-Urban II. na sabiru u Clermontu
50.Kada Zadar pada pod vlast križara?
-1202.g.
51.Tko su ivanovci, templari, Teutonci?
-
52.Tko izdaje Veliku povelju slobode?
-Ivan Bez Zemlje
53.Što je rekonkvista?
-Ponovno osvajanje
54.Tko je Ivana Orleanska?
-Uspjela razbiti eng. opsadu grada Orleansa
55.Tko je Jan Hus?
-
56.Tko je emir?
-Arapski svjetovni poglavica, svjetovni poglavar emirata
57.Tko su bili katari?
-Pristaše heretičkog učenja-katarstva
58.Što je inkvizicija?
-Služba za suzbijanje heretika, institucije unutar kat. crkve
59.Karakteristike Gotike i romanike, koje razdoblje obuhvaćaju?
-Gotika:
-Romanika:
60.Kada Arpadovići dolaze na hrvatsko prijestolje?
-1102.g.
61.Što je herceg?
-Vojvoda, u ime kralja upravlja Hrvatskim kraljevstvom
62.Što je personalna unija?
-Oblik spajanja dvije države preko osobe vladara
63.Što je Pacta conventa?
-Ugovor između Kolomana i hrv. plemića, potvrdio njihove plemićke posjede i povlastice
64.Koje su značajne hrvatske velikaške obitelji?
-Kačići, Nelipići, Frankopani, Babonići, Šubići, Zrinski
65.Kada Anžuvinci dolaze na hrvatsko prijestolje?
-1301.g.
66.Koji je drugi naziv za Šubiće?
-Zrinski
67.Kada se Dubrovnik počinje nazivati republikom?
-1441.god.
68.Značaj Zadarskog mira?
-Mletčki dužd se odrekao prava na Dalmaciju (od Istre do Kotora)
69.Kada Ladislav prodaje Dalmaciju Veneciji?
-1409.g. za 100 000 dukata
70.Kada je bila bitka kod Mohača, a kada na Krbavskom polju?
-Mohač – 1493.;
-Krbavskom polju- 1526.
71.Kada Bosna pada pod vlast Turaka?
-1463.g.
72.Što su stećci?
-Bosanski nadgrobni spomenici
73.Što je humanizam, a što renesansa?
-Humanizam – novi pogled na život i svijet u kojem je središtu zanimanja čovijek;
-Renesansa – preporod umjetnosti
74.Koja je prva tiskana knjiga u Europi?
-Biblija
75.Tko su: Vincent iz Kastva, Juraj Dalmatinac, Nikola Firentinac, Andrija Buvina, Majstor Radovan?
-Vincent iz Kastva – slikar iz Istre, oslikao crkvu kraj Berma,
-Juraj Dalmatinac – počeo je gradit katedralu Sv.Jakova u Šibeniku;
-Nikola Firentinac – završio tu crkvu;
-Andrija Buvina – izradio vrata splitske katedrale;
-Majstor Radovan – izradio portal Trogirske katedrale
76.Što su statuti?
-Pravni akt kojim je reguliran život u istočnojadr. komuna
77.Koji su najstariji pravni spomenici u Hravtskoj?
-Vinodolski zakon, Poljički statut, Istarski razvod, Bašćanska ploča
78.Tko je Martin Luther?
-Njemački svečenik i prof.teologije, ustao je protiv pape i katoličke crkve, napisao «95 teza protiv oprosta». Zahtjevao da se vjera sačinjava od onoga što piše u Bibiliji. Organizirao je Evangeličku crkvu.
79-.Tko su hugenoti?
ŕPristaše prostentantizma u Francuskoj
80.Što je protestantizam?
-Učenje i djelovanje kršć. crkava i vjerskih zajednica pod ujtecajem reformacije
81.Što je katolička obnova?
-Protureformacijsko djelovanje Katoličke crkve
82.Koje je godine bio Tridentski koncil i koje su odluke?
-1545.god.; Odluke:
1.Dozvoljen je rad Isusovcima
2.Biskupi su morali živjeti u svojim biskupijama i barem jednom mjesečno posjetiti sve župe
3.Svečenici moraju biti obrazovani
4.
83.Što je tridesetogodisnji rat?
-
84.Tko su Isusovci?
-Red Družbe Isusove(osnovao Ignacije Loyola);radili na unutarnjoj obnovi Crkve i produbljenju kršć. života
85.Tko je Matija Vlačic Ilirik?
-Iz Labina, napisao više dijela u kojima je objašnjavao protestanska vjerska shvaćanja
86.Što je to apsolutistička vladavina, a što parlamentarna vladavina?
-
87.Koje su najstarije apsolutističke države u europi?
-Fransucka, Engleska... -
88.Za vrijeme kojeg vladara Istra dolazi pod vlast Habsburgovca?
-
89.Koja din. Obitelj danas vlada Španjolskom?
-Burbonci
90.Tko je Vilim Oranski?
- Kad je on postao kralj, Nizozemska je stupila u personalnu uniju s Engleskom.
91.Kada se raspada Hrvatsko - ugarska država?
-1526.
92.Tko se za hrvatskog kralja izabire 1527. u Cetingradu?
-Ferdinand Habsburški
93.Tko su Vlasi?
-.Slavenizirane skupine pučanstva koje su iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka naselile hrv. prostore
94.Što je vojna krajina?
-Sustav pogradičnih straža i utvrda, protezao se od Drave do mora
95.Na koja su se područja u Europi raselili Hrvati u doba velike navale Osmanlija?
-U Italiji(Molize), u Austriju(Gradičće)... -
96.Kad je bila bitka kod Siska i koji ima ona značaj?
-1593.; počeo je “dugi” rat između kršć. snaga i Osmanlija
97.Koji je bio najveci uzrok Zrinsko - Frankopanske urote?
-
98.Koja dva hrvatska velikana su bila na čelu te urote?
-Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski
99.Kada su oni pogubljeni i gdje?
-U Bečkom Novom Mestu 30.travnja 1671.
l00.Gdje su pokopani Fran Krsto frankopan i Petar Zrinski?
-U Zagrebačkoj katedrali.
101.Koje je dijelo napisala Katarina Zrinska, a što je napisao Fran Krsto Frankopan?
-Katarina Zrinska – Putni Tovaruš;
-F.K.Frankopan – Gartlicu za čas kratiti
102.Što pise na grobu Zrinskog i Frankopana (citat i čiji je to citat)
- navik on živi ki zgine pošteno (Fran Krsto Frankopan)
103.Što je danak u krvi?
-»Devširma» proces uzimanja dječaka od roditelja i njihova odgoja za vojnike-janjičare ili druge službe Osmanskog carstva
-104.Što je Hrvatski sabor?
-
105.Što je Ustav?
-Temeljni zakon neke države
106.Opiši ukratko hrvatski grb (objasni i male štitove)
-107.Koje je razdoblje obuhvačala: hrvatska kneževina, kraljevina, unija sa Ugrima, unija sa Habsburgovcima, dvojna monarhija.

-108.0bjasni značaj dokumenata važnih za Hrvatsku. Pacta Conventa, Zlatna bula Bele IV, Zlatna bula Andrije II, Spis sabora u Cetingradu


©Ivana

- 12:20 - Tvoje riječi ( 5 komentara) - Tvoj papir - #

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se